Jaarverslag 2017-2018 2e deel

12.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN
Een bijdrage van Wim Crouwel – Voorzitter Medische Commissie

Sinds september 1998 is op initiatief van fysiotherapeut Wim Crouwel de Medische Commissie in het leven te geroepen. Deze commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in en rondom de kleedkamers, het beoordelen en behandelen van blessures van onze voetballende leden in het algemeen, maar ook een preventieve gezondheidstaak bij onze jeugdleden in het bijzonder. Daarnaast bestaat een interne aanvullende opleiding voor diverse bij A.F.C. functionerende sporttherapeuten en EHBO-diensten.

Alweer 20 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele kennis aan A.F.C. ter beschikking. De M.C. bestond dit seizoen uit de leden, Wim Crouwel fysiotherapeut (voorzitter), Lex Swaan arts, Bas Pijnenburg orthopeed, sporttherapeut Michael Olivieira en Top-sportverzorger Co GroszeNipper.  Co GroszeNipper gaf aan nog één jaar zijn taak ten dienste van AFC te stellen en maakt dan “jawel” 40 jaar vol. De MC stelt voor om sportverzorgster Floor Monas door Co te laten begeleiden en volgend seizoen instromend zijn taak geheel binnen de MC over te nemen.

Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, fysio/manueeltherapeut Bas ter Hoeven van de praktijk Mobilis, sporttherapeut Michael Olivieira, sporttherapeut Cor Middelkoop en fysio/manueel therapeut Daphne van de Wereld. Dit paramedisch team onder leiding van arts Lex Swaan, als onderdeel van de technische staf, functioneerde voortreffelijk, mede door korte lijnen en snel consult door toedoen van orthopeed Bas Pijnenburg de medisch/paramedische staf het predicaat “professioneel” zeker benaderde en na een moeilijk seizoen ons “vlaggenschip” ondanks blessureleed werd behouden voor de Tweede Divisie. De senioren 2 werd begeleid door sportverzorger Dennis Schröder, welke tevens de zaterdag senioren 1 onder zijn hoede nam. De A.F.C. Top-jeugd, uitkomend tegen diverse BVO 11-tallen, werd dit seizoen paramedisch begeleid door fysiotherapeut Kevin Beckers (jun. A1), sportverzorgers Floor Monas (jun. B1), Jürgen Boerleider (jun. C1) en Aukje Spoelstra (jun. D1). Tevens waren allen inzetbaar bij diverse door de commissies zowel in- als outdoor georganiseerde festiviteiten en jeugdtoernooien. De reguliere mededelingen van de Medische Commissie in ons, helaas ter ziele zijnde, clubblad de Schakel evenals de website, heeft tot een moderne communicatie over en weer geleid met ouders van onze jeugd en/of trainers, daar waar het ging om vragen m.b.t. algemene gezondheid. Een belangrijk verlengstuk daarvan was voor AFC- jeugd het exclusieve inloopspreekuur op maandag- en woensdagmiddag met behandelingsadviezen door fysiotherapeuten Wim Crouwel en Daphne van de Wereld. Met nog vers op het netvlies de diverse accidenten door hartfalen tijdens sportbeoefening, werd op advies van de M.C. een dertigtal clubfunctionarissen een Reanimatie/AED training aangeboden en afgerond. Deze cursus werd onder maatschappelijke erkenning gefinancierd door A.F.C. en het Lieverdjes Fonds. De beide bij A.F.C. aanwezige AED (Automatisch Externe Defibrillator) apparaten werden bij minimaal gebruik getest en wederom gecertificeerd.  Een derde AED apparaat kon worden aangeschaft door financiële steun van ons lid Alphons Peters. 

Als een club als A.F.C. door haar diverse commissies te vergelijken is met een “gezond” bedrijf, dan functioneerde de Medische Commissie daarin wederom als een geolied radertje.

13.  DE COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT EN EVENEMENTEN
Een bijdrage van Hans Elias

De commissie bestaande uit Bobby Gehring, Laurens Bianchi en Hans Elias kende een rustig verenigingsjaar.

De commissie droeg hoofdzakelijk zorg voor het beheren van de website www.afc.nl, het programmablad “AFC-Thuis”, dat gratis aan alle bezoekende toeschouwers van AFC 1 wordt uitgedeeld, alle sociale media berichtgeving in de totale breedte van de club op Facebook, Twitter en Instagram, de ontvangst van de veel bezoekende pers bij de thuiswedstrijden van AFC 1, het versturen van de nieuwsbrieven aan alle leden, en natuurlijk de medewerking aan de Persmap van het seizoen 2017-2018.

Onze site wordt goed bezocht en veel geraadpleegd voor allerlei informatie. Door de actuele en gespreide berichtgeving kunnen alle leden zich terugvinden in ons digitale clubhuis. Hans Elias, onze webmaster, besteedt elke dag veel aandacht aan onze website. 

Bij elke thuiswedstrijd verscheen het programmablad “AFC-Thuis”. Het programmablad werd dit jaar per wedstrijd wederom gekoppeld aan één sponsor. Onze dank aan de gulle gevers! De inhoud bevatte o.a. een voorbeschouwing verzorgd door Machiel van der Woude, informatie over de tegenstander, de opstellingen van beide teams, de huidige stand en een interview met een speler of staflid van AFC 1, verzorgd door Michael van Os. Het programmablad werd in de aanloop naar iedere thuiswedstrijd met veel zorg geprepareerd, mede dankzij de vrijwillige hulp van onze Ereleden Edwin Geluk en Ger van Caspel, alsmede Hans Honsdrecht, Max Flam, Fred Laarhoven en Wouter Amesz.

Traditiegetrouw werd bij aanvang van dit seizoen onze presentatiegids “De Persmap” gepresenteerd. De productie lag in handen van Hester Westerhof, die in korte tijd een geweldige prestatie leverde. Heel veel dank daarvoor. Veel dank gaat tevens uit naar Tom Poederbach, Ineke de Haan, Bob Duis en Mathijs Groenewoud voor de fotografie alsmede de geweldige medewerkers van Drukkerij Palteam. Ook de coördinatie van de foto’s van de jeugdteams door Benno Nihom was van grote waarde. Een echte teamprestatie dus!  

De AFC sociale mediakanalen zijn een belangrijk onderdeel van de AFC nieuwsstroom. Met veel volgers op Facebook (3700) Twitter (3800) en Instagram (2750) heeft de club een grote reikwijdte en worden de berichten veel gelezen. De inhoud van de berichten heeft een logisch zwaartepunt in de vorm van de A-Selectie en de jeugd van AFC. Daarnaast wordt de aandacht zo goed mogelijk verdeeld over alle teams, tradities en evenementen.
Kortom, een jaar in een notendop. Op naar het volgende seizoen met hopelijk opnieuw vele memorabele AFC momenten.

De commissie stelt voor om de naam ‘Pers, Publiciteit & Evenementen’ te wijzigen in ‘Media Commissie’ of ‘Commissie Media’. Een toelichting staat hieronder.

14.  DE ARCHIEFCOMMISSIE
Een bijdrage van Wim Ringe – Voorzitter Archiefcommissie

Het verenigingsjaar 2017-18 kan voor de archiefcommissie getypeerd worden als een rustig (overgangs-)jaar waarbij vooral intern zaken verder op orde gebracht zijn en het een beetje afwachten is op de komende verhuizing naar het nieuwe clubhuis met daarin ook een eigen archiefruimte.

Dit jaar is de commissie in totaal acht keer voor overleg bijeen geweest waarbij eenmaal een gast (Bep Thomas) aanwezig was. Hierbuiten is de commissie een aantal malen benaderd om te bekijken hoe het archief ingedeeld is, hoe het ontsloten is en wat wel of niet opgenomen is. Gesteld kan worden dat met name de mogelijkheid de inhoud van het archief -in overgrote mate- digitaal te raadplegen veel bewondering en respect oogstte. Een verslag daarvan door journalist Jeroen Achtereekte, “Magisch archief geeft AFC kleur”, is lezenswaardig en geeft goed weer wat het archief behelst.

De onderwerpen waar we dit jaar vooral -en regelmatig terugkerend- mee bezig geweest zijn betreffen de bekers & schalen en (de onderschriften bij) de foto’s.
Wat betreft de bekers & schalen werd vastgesteld dat veel bekers (of andersoortige trofeeën) geen enkele aanduiding hadden waar het betrekking op had, wanneer de trofee behaald was of bij welke gelegenheid of jaar het hoorde. Op basis van na discussie vastgestelde criteria heeft sanering plaatsgevonden. Van de ruim 350 aanwezige bekers (eind 2017, het groeit jaarlijks fors), zijn ongeveer 90 verwijderd en afgevoerd.

Veel tijd is ook besteed aan het fotoarchief en dan met name het controleren of de gegevens (vooral namen) bij de foto’s zoals die er nu staan, ook juist waren. Grofweg bleek dat bij ca. 95% in orde te zijn. Maar dankzij de kennis van de beide ereleden die lid zijn van de archiefcommissie, is nu -indien nodig- vrijwel (het is nog niet geheel afgerond) het hele fotoarchief opnieuw beschreven. Het resultaat zal begin najaar op de website (bij Kastarchief) gepubliceerd worden.

Onderwerpen die jaarlijks -en ook dit verenigingsjaar weer- door de archiefcommissie bijgehouden worden zijn o.a. het Ledenbestand, de Sponsorlogo’s in clubhuis, de vitrinekasten met de bekers & schalen, het competitievoetbal (= de resultaten van AFC-1 zondag; via de website -“Kastarchief”- is dat in te zien) of het up-to-date houden van het digitaal doorzoekbaar archief . Al deze zaken konden vaak niet gerealiseerd worden zonder de hulp en ondersteuning van de administratie. Ondanks “wisseling van de wacht” hierbij, verliep dit soepel.

Omdat de Schakel niet meer verschijnt (de laatste jaargang is ingebonden en gearchiveerd), heeft de commissie besloten een aantal zaken zelf te verzamelen. Daartoe behoort iets dat vroeger in de Schakel onder “Opstellingen” genoemd werd, maar tegenwoordig via de website “Teamindelingen” genoemd wordt. Op deze wijze hoopt de commissie dat ook na verloop van jaren teruggevonden kan worden wie wanneer in welk elftal speelde, althans ingedeeld stond.

Eervorig en ook vorig jaar werd in dit verslag gemeld dat de commissie zich zorgen maakte over het oproepbaar maken van videoverslagen (2000/01 – 2014/5) van ons eerste. Die verslagen zijn aangeschaft (kosten E 3000) en omdat het technisch niet eenvoudig is, is de hulp ingeroepen -en toegezegd- van de commissie PP&E. Helaas liggen deze verslagen onontsloten in het archief, iets dat de archiefcommissie betreurt. Daarnaast is een zorgpunt op welke wijze interessante documenten (geschreven, maar ook bv. video) kunnen worden. Ze komen nu op de website, maar via welke digitale bewaarplaats kunnen ze veilig gesteld worden en wie ziet daarop toe (inclusief de bijbehorende voorzieningen om dat te realiseren)?

Met betrekking tot het (verdere) digitaliseren van het archief wordt de komende twee a drie jaar in zekere zin pas op plaats gemaakt. Afgezien van een tweetal jaarlijkse actualiseringen (jaarverslagen en persmap), is besloten de andere onderdelen eenmaal per vier a vijf jaar te actualiseren.

De commissie bestond dit jaar uit Wim Ringe, voorzitter, Hans de Wijs sr. en Edwin Geluk. Allen stellen zich herkiesbaar.

15.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN
Een bijdrage van Ronald Koster – Voorzitter Commissie Commerciële Zaken

Het voetbalseizoen 2017/2018 heeft met name in het teken gestaan van het versterken van de onderlinge relatie van de huidige groep AFC Vriendelijke Bedrijven & bordsponsoren.
De huidige Commerciële Commissie gelooft er namelijk heilig in dat het belangrijk is om van de huidige sponsoren een hechte groep te maken, die weten van elkaar wie ze zijn, wat ze doen en wat hun behoeften zijn ten aanzien van de club en mede-sponsoren. Wij geloven dat op deze manier er ook groei van binnenuit gerealiseerd kan worden.

Sponsor zijn bij AFC is tegenwoordig niet alleen meer de associatie met de mooiste club van Nederland die generatie op generatie wordt doorgegeven. Naast deze mooie groep sponsoren, die wij zeer waarderen en hopelijk ook lang zullen behouden, is er dit jaar ook een nieuwe groep sponsoren ontstaan: mooie moderne bedrijven, veelal gevestigd rondom de Zuidas, die sponsor worden bij AFC, omdat ze zich graag associëren met sport & vitaliteit, maar ook business willen doen en dus contact willen leggen met andere sponsoren en leden van AFC.

Dit jaar zijn er dan ook relatief veel activiteiten voor de AFC Vriendelijke bedrijven & bordsponsoren geweest. Zo hebben we een AFC Late Night gehouden in het mooie pand van onze AFC Vriendelijke Partner BMW/MINI, zijn alle sponsoren in het licht gezet tijdens het Amsterdam Light Festival waarbij onze AFC Vriendelijke Partner Gassan de gastheer was en ook zijn we naar grote hoogte gestegen en hebben bij onze AFC Vriendelijke Partner, EY, een heuse Elevator Pitches gehouden waarbij onze nieuwe AFC Vriendelijke Partner OVG ( VALLEY, het complex hetgeen naast AFC wordt gebouwd) naar aanleiding van hun pitch, als winnaar uit de bus kwam.

We zijn verheugd te mogen melden dat wij als nieuwe AFC Vriendelijke bedrijven afgelopen seizoen de volgende bedrijven hebben mogen verwelkomen: OVG (VALLEY), Ebury, Kroonenberg Groep (Gelderlandplein), ACIBADEM International Medical Center. DE JONG Groep  heeft weer voor 3 jaar als AFC Vriendelijke Partner bijgetekend. Ons voormalige AFC Vriendelijk Bedrijf en bordsponsor HEEREN makelaars heeft wederom de stap omhoog gemaakt naar AFC Vriendelijke Bedrijf.

Als nieuwe bordsponsoren hebben wij de volgende bedrijven mogen verwelkomen: Telefoonmaken.nl, Enterprise Rent-a-car Netherlands, Groningen Confucius Institute Amsterdam (GCI), Stichting IDeal Future, Orange Capital Partners & LIV Residential.

Naast onze dankzegging aan alle huidige sponsoren zijn er een aantal bedrijven die wij hartelijk willen danken voor hun jarenlange bijdrage aan de club en die helaas om diverse redenen niet langer AFC Vriendelijk of bordsponsor zullen zijn komend seizoen, te weten: OTX Logistics, Brasserie Paardenburg, Breitling (M. Koster & Zonen), BL Legal, Patricia van den Bosch bedrijfsmakelaars, Renthouse International, Bouwbedrijf Jan Vet, Protect Eye Nederland, Oog in Oog Optiek, Jones Brothers Coffee Company, KPN hotspots, The Butcher Group ( Hergo).

Wederom willen wij als Commerciële Commissie onze bijzondere dank uit aan alle clubleden die ons getipt hebben of in contact hebben gebracht met potentiële sponsoren. Dit is enorm belangrijk, want er zijn in onze vereniging veel mensen werkzaam bij bedrijven waar wij het bestaan soms niet van weten, maar die wel binnen onze vereniging aanwezig zijn en eventueel interesse hebben om bij AFC op sponsorgebied betrokken te willen worden. Geef uw tip door of benader ons!

Op persoonlijk titel wil ik tevens de volgende personen danken voor hun steun in de commissie en om de commissie heen: Joost van Dolen, Mariëtte Niënhaus, Dick Rijna, Peter van Leeuwen, Hans Elias, Henny Kottmann, Rinus van Leijenhorst en mijn medebestuursleden.

Als Commerciële Commissie zijn we momenteel druk bezig om te kijken hoe we in de toekomst, als het nieuwe sportpark klaar is, nog meer voor alle sponsoren kunnen betekenen! Houd ons in de gaten, want aansluiting met uw bedrijf kan een win-win situatie zijn.
Namens de Commissie Commerciële Zaken wensen wij u alvast een heel mooi, sportief en vruchtbaar nieuw voetbalseizoen.

16. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
Een bijdrage van Frans Jüch – Voorzitter Scheidsrechterscommissie

Het afgelopen seizoen werd de AFC scheidsrechterscommissie ook versterkt met een aantal nieuwe gediplomeerde KNVB scheidsrechters van buiten onze club. Onze commissie is verheugd met deze versterking en uitbreiding met vrijwilligers. De commissie kon praktisch ieder weekend alle teams voorzien van een scheidsrechter. Er deden zich gelukkig geen noemenswaardige incidenten voor tijdens de wedstrijden. Bij onverwachte absentie van een van onze referees werd een beroep gedaan op de elftalaanvoerder of het advies van de wedstrijdtafel op de zaterdag en zondag.

Het uitdragen van spelregelkennis en de verbetering daarvan ziet de commissie als een belangrijke taak bij alle betrokkenen, scheidsrechters, spelers en coaches. Als gevolg daarvan behaalden vijf AFC scheidsrechters het KNVB certificaat ‘Scheidsrechter begeleider’. Zij waren actief op de zaterdagmorgen voor begeleiding van onze jongste scheidsrechters.

De scheidsrechterscommissie streeft Discipline, Respect en Fair Play na. 
De scheidsrechterscommissie leden Frans Jüch, Erik Bos, Karel Kuijvenhoven en Gerrit Altena stellen zich allen beschikbaar voor het nieuwe seizoen.

17.  DE OVERIGE COMMISSIES
Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de volgende commissies:
de Strafcommissie, gevormd door Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker, Mr. Ken Watanabe en als plaatsvervangend lid Mr. Quintus Abeln;

de Commissie van Beroep, gevormd door Roy van Dijk, Patrick Reddering, Wiebe Westerhof en Hans Veldkamp.
Deze twee commissies hoefden gelukkig niet in actie te komen.

de Kascommissie: deze bestond uit Maxim Wassally, Wim Ringe en Peter van den Dungen jr., met als plaatsvervangend leden Edwin Geluk en Max Flam;

de Kennismakingscommissie: hierin hadden zitting Ger van Caspel, Ronald Koster, Ruud Mantel, Michiel Middendorf, Patrick Reddering, David Westerhof en Sebo Woldringh;  

de Commissie Sociale Zaken: deze bestond uit de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk; en ten slotte

de Materiaalcommissie: met als enig lid Remco Post.

18.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”        
Een bijdrage van Peter van den Dungen jr. – Penningmeester van “The Reds”
De supportersclub The Reds is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de toppositie die ons eerste elftal.
Supportersclub The Reds bestaat uit leden van AFC die jaarlijks een extra vast bedrag doneren naast de normale contributie. Het bestuur van supportersclub The Reds waardeert het zeer dat deze AFC’ers de zo belangrijke extra financiële bijdrage jaarlijks doneren.

Door verschillende redenen heeft The Reds afgelopen seizoen helaas te weinig gedaan voor haar leden. Vanaf komend seizoen komt Dick Rijna bij het bestuur van The Reds en gaan wij proberen om met nog een extra bestuurslid The Reds weer op de kaart te zetten. De eerste stappen zijn reeds gezet en The Reds zal in de toekomst meer gaan samenwerken met de Commissie Commerciële Zaken.

19.  STICHTING “KEEP SMILING”
Een bijdrage van Henny Kottmann

Op 17 augustus 2005 werd de stichting Keep Smiling opgericht en passeerde bij notariskantoor Jager en Stuijt. Destijds een initiatief om extra financiële middelen te genereren, waardoor het AFC-bestuur aan  de spelers van de A-selectie van AFC een lease-auto (met een eigen bijdrage van de betrokken spelers) beschikbaar kon stellen.
Vanaf het seizoen 2010-2011 werd deze regeling beëindigd en werd in overleg met het AFC-bestuur de spelers van AFC 1 via Keep Smiling een bruto vergoeding toegekend, waarop loonbelasting en sociale lasten werden ingehouden en afgedragen.

Dit seizoen werd van 12 verschillende "begunstigers" en van de penningmeester van AFC een bijdrage ontvangen; ook langs deze weg onze grote dank voor deze zeer gewaardeerde ondersteuning, mede waardoor AFC als enige Amsterdamse amateur-voetbalclub ook komend seizoen opnieuw zal uitkomen in de KNVB Tweede Divisie.

Bij aanvang van dit seizoen bestond het bestuur van Keep Smiling uit Bas Rachman (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Dennis de Wit en Henk Bijlsma. Door omstandigheden en om uiteenlopende redenen heeft Kees Gehring begin november 2017 en hebben Bas Rachman en Dennis de Wit in december 2017 te kennen gegeven dat zij hun activiteiten voor KS wilden beëindigen en heeft het AFC-bestuur ondergetekende verzocht om naast Henk Bijlsma het bestuur van Keep Smiling voor het seizoen 2017-2018 aan te vullen en de benodigde werkzaamheden voort te zetten.
Onze dank aan Bas, Kees en Dennis, voor wat zij voor Keep Smiling hebben betekend, is groot.

20.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG).
Een bijdrage van Ernst-Pieter Knüpfer

Vanaf 6 oktober 1962 is de stichting Goed Genoeg huurder van Sportpark Goed Genoeg van de Gemeente Amsterdam en de Vereniging Sportpark Goed Genoeg (V.S.G.G.) is vanaf dezelfde datum contractant met de pachter van AFC’s clubhuis.
Het bestuur van stichting Goed Genoeg en V.S.G.G. bestond dit seizoen uit Ad Westerhof (voorzitter), Nicolaas van Ommeren (penningmeester), Machiel van der Woude, Ronald Koster, Nicolaas van Ommeren, Bob Duis, Bob Neseker en adviseur voor het leven Johan de Bie.
Kees Gehring heeft in juli 2017 te kennen gegeven te willen stoppen met zijn uitgebreide werkzaamheden als secretaris en terug te willen treden uit het bestuur, waar hij sedert 1975 (!) als vertegenwoordiger van ATC was toegetreden. Een haast onvoorstelbaar lange periode, waarin Kees zeer actief is geweest. Wij zijn Kees dan ook veel dank verschuldigd. Hulde!      Het is beoogd dat Kees wordt opgevolgd door Ernst-Pieter Knüpfer, echter het Stichtingsbestuur is om diverse redenen formeel nog niet bijeen geweest.

Een delegatie van de stichting Goed Genoeg c.q. het bestuur van AFC bestaande uit Ad Westerhof, Nicolaas van Ommeren en Bob Duis vergaderde het afgelopen verenigingsjaar vrijwel iedere week met diverse ambtenaren en andere betrokkenen over de ontwikkelingen met betrekking tot ons toekomstig nieuwe complex en clubhuis. Een zeer tijdrovende klus voor deze AFC-vrijwilligers. Veel waardering voor het belangrijke en veelomvattende werk op dit terrein van deze 3 clubgenoten is ook hier dan ook zeker op zijn plaats!

Na 15 jaar pachter te zijn geweest is in goed overleg het contract met de toen al ernstig zieke pachter Frans Ris beëindigd. Frans overleed op 6 juli 2018 op 68-jarige leeftijd. Wij zijn Frans erkentelijk voor zijn lange staat van dienst als pachter van AFC. De horeca is inmiddels in ‘eigen beheer’ en het personeel onder leiding van voorman Joop Kenter is mee overgegaan. Daarmee is continuïteit in de serviceverlening achter de bar gegarandeerd.

21.  AFC EN DE ZUIDAS
Een bijdrage van Ad Westerhof

Sinds midden jaren 90 is het bestuur van AFC met de gemeente Amsterdam in gesprek over de toekomstige ligging van onze velden.
Via het " cadeau aan de Zuidas " waar onze velden over de nieuw aan te leggen A10 zouden komen te liggen in een " ruim opgezette parkachtige omgeving " tot serieuze verhuisplannen naar het Loopveld en zo nog een vijftal niet realiseerbare varianten heeft AFC na meer dan 20 jaar ingestemd met een "verankering " op de Zuidas.

In 2016 waren de plannen zo concreet dat de leden in een speciale vergadering in ons huidige clubhuis konden worden geïnformeerd over alle bekende details. Unaniem werd besloten akkoord te gaan met deze richting en het bestuur volmacht te geven een en ander uit te werken. Inmiddels is dat op detail niveau gebeurd en een aanbesteding volgde eind 2017. De aanbesteding betrof ons nieuw te bouwen clubhuis als ook het vernieuwde sportpark wat zo'n 100 meter naar het noordoosten wordt verplaatst.

So far so good zou je denken. Echter in het voorjaar van 2018 bleek de animo bij aannemers om deel te nemen aan deze aanbesteding gering. Enerzijds heeft dat te maken met de sterk oplopende prijzen van bouwmaterialen en anderzijds met de grote hoeveelheid werk op de Zuidas waardoor er een schaarste aan bouwcapaciteit is ontstaan. Onder andere via het netwerk van AFC is er, zij het met een vertraging van zo'n 10 maanden, toch een grote kans dat de bouw in het najaar gaat aanvangen. Daarvoor moet er nog wel een groot aantal overleggen met aannemer en gemeente plaats vinden. Met de nieuwbouw in het vizier is het bestuur graag bereid hier nog de nodige tijd aan te besteden. Wij hopen u hierover binnenkort verder te kunnen informeren.

22.  ACC
Een bijdrage van Ernst-Pieter Knüpfer – Secretaris ACC

AFC’s dochtervereniging ACC, opgericht op 5 maart 1921, speelt met haar eerste elftal nog altijd op het hoogste niveau van de vaderlandse competitie. In de inmiddels naar 10 teams uitgebreide Topklasse werd in het seizoen 2017 een bescheiden 7e plaats behaald. Het jeugdige team van coach Zulfiqar, die samen met zijn 4 zoons nog altijd zelf actief is, herbergt veel talent dat echter nog wel moet rijpen. Spelers van 15 en 16 jaar zijn geen uitzondering. In de T20 competitie werd voor de derde jaar op rij de Cup veroverd door in de finale het Haagse HBS te verslaan.

Met een eigen accommodatie, 3 velden, 4 teams op de Zondag, een Veteranen team en diverse jeugdteams in alle leeftijdscategorieën mag ACC zich rekenen tot de grotere clubs van Nederland. Maar het cricket in Nederland heeft het zeker niet makkelijk. De voetbal- en hockey competities lopen langer door dan ooit en doorstroming vanuit de Jeugd naar de overige senioren is zeer beperkt. Een verschijnsel dat zich ook bij andere sporten voordoet.

De banden met AFC zijn er gelukkig nog wel en in 2017 heeft dit geresulteerd in een hernieuwde AFC-ACC-Pinoke event, waar menig AFC’er zijn crickettalent kon laten zien. Een oude traditie die wij hopen voort te kunnen zetten.

Ook verwelkomden wij 3 nieuwe ACC ‘Fifty Not Out’ members (gelijk aan de AFC Ridders). Oud ACC voorzitters  Harry de Breet en Max de Bruin jr. alsmede Arthur van Leeuwen werden tijdens een gezellig bijeenzijn tot ‘Fifty Not out’ lid geridderd en daarbij op ludieke wijze toegesproken door Jan Balk. ACC kent thans 24 ‘Fifty Not Out’ leden, waarbij opgemerkt dat Ton Balk (91) en Hans van Weelde (86) sinds 1941 lid zijn van ACC.

23.  VBC
Een bijdrage van Frans Jüch – Voorzitter VBC

De Vrienden Biljart Club van AFC werd opgericht 13 november 1941 ‘In tijden van nood’. De VBC mag zich verheugen in 15 actieve AFC leden die iedere maandagavond gedurende het voetbalseizoen zich vermaken aan de drie biljarts in onze sociëteit. Daarnaast waren er diverse activiteiten zoals de wedstrijden tegen de biljarters van HBS en de KHFC. Rond Pasen werd traditiegetrouw het ‘Jan van Dijk’ paastoernooi gespeeld. En de Uitgaansdag, de afsluiting van het seizoen, speelde zich af op en rond het Olypisch Stadion. Het Captains diner luidt altijd de start van een nieuw seizoen in. Voorzitter Hans Honsdrecht wordt geassisteerd door penningmeester/secretaris Frans Jüch en wedstrijdleider George Wijnberg.

24.  DE EVENEMENTEN & TRADITIES
Zoals elk seizoen het geval waren er ook dit jaar weer tal van evenementen, veelal voortvloeiend uit traditie, die AFC is een. Onderstaand volgt in vogelvlucht een willekeurige opsomming:

Ons eerste elftal vertrok in juli voor een vierdaags trainingskamp in Belluno, wederom op uitnodiging van AFC Ridder, Dé Hurwits, wiens gastvrijheid en bijzondere inspanningen om de trip zo geslaagd mogelijk te doen zijn door spelers en staf enorm werden gewaardeerd. Tijdens de winterstop volgde een geslaagd trainingskamp in Valencia, waar de basis van een succesvol tweede seizoenshelft werd gelegd. Milan Hoek werd vanwege zijn humorvolle speech uitverkozen tot winnaar van de ‘Zilveren Spoon’.

Voor de Jeugd waren er wederom de bekende evenementen, zoals het Pepernotentoernooi met de Sinterklaasviering, het befaamde AFC Superstars / Borchland spektakel (georganiseerd voor de 15e maal), het C-junioren kerstdiner met liefst 196 deelnemers, de Herfst-tweedaagse, het populaire Dick van der Klauw toernooi en niet te vergeten de AFC Zomer Voetbalkampen. De organisatie van dit soort evenementen is AFC om het lijf geschreven en alle betrokkenen die hieraan meewerken verdienen enorme waardering. Hulde!

Het Jaardiner werd afgelopen seizoen gehouden in De Rode Hoed aan de Keizersgracht. Een fantastische locatie, met voor een tweede maal in successie Bobby Gehring als tafelpreses, een taak waarvan hij zich op een prima en zeer onderhoudende wijze van kweet. Chapeau!
Circa 160 genodigden zaten aan aan de fraai gedekte tafels en ware getuige van de uitreiking van de laureaten door onze voorzitter Ad Westerhof.

De AFC Goed Genoeg Award ging naar de jeugdcommissie en daarmee werd niet alleen de zittende jeugdcommissie geëerd maar ook voorgaande jeugdcommissies. De Jeugdafdeling van AFC stáát en dat komt door alle inspanningen over de jaren. Hulde!

Frank Keijzer ontving de mr. Henne Boskamp Nobelprijs, Wiebe Westerhof werd benoemd tot Lid van Verdienste en Hans de Wijs tot Erelid. Zij allen werden uitgebreid door onze voorzitter toegesproken en ontvingen vanuit de zaal een grote blijk van waardering.

Magid Jansen hield tot slot als aanvoerder wederom een prima speech en riep alle aanwezigen op het eerste te komen steunen bij de wedstrijden.

De presentatie van de Persmap vond plaats op 21 september. Onder leiding van Mathjis Groenewoud vond een tweetal gespreksrondes plaats met aan tafel onder andere coryfeeën Sjaak Swart, Bep Thomas en Kees Gehring. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de Ajax speelsters International Desiree van Lunteren en Loïs  Oudemast.

De Persmap is het visitekaartje van AFC en stond dit keer onder redactie van onze voorzitter. Het vervaardigen van de Persmap is ontegenzeggelijk een megaklus en allen die hierbij betrokken waren verdienen alle lof. Een bijzondere blijk van waardering ging uit naar Ad’s dochter, Hester Westerhof, voor haar vele werk met betrekking tot de samenstelling en begeleiding van de Persmap. Zij werd dan ook terecht in de bloemen gezet.

Uiteraard werd er ook afgelopen seizoen weer ‘gekiend’, toch altijd weer een reuze gezellige en geslaagde avond met fraaie prijzen en een zeer grote opkomst. Voor een tweede maal in successie onder leiding van het ‘nieuwe’ Kien Dream Team, met Joey Singels, Michael Parsser, Jeroen Brussee, Tommy van Kampen, Milan de Wijs en Kay Botse.

Zo ook waren er ook de traditionele bijeenkomsten van de Zilveren Ploegers (met 9 nieuwe leden) en de Ridders (met 4 nieuwe leden). Max de Bruin sr. en Johan de Bie, die beiden 13 jaar lang de organisatie van deze dag hebben verzorgd gaven aan dat dit voor hen de laatste keer was. Edwin Geluk werd bereid gevonden het stokje over te nemen.

Er werd geklaverjast, gestreden om de Be Friends Cup, op 1 januari traditioneel gevoetbald met een mix van jong en oud tijdens de ‘Sixes’ en in de zalen van de Emergohal vond het Gelukkig Nieuwjaar Zaalvoetbaltoernooi plaats. Ook de totstandkoming van deze evenementen alsmede het zorgen voor een soepel en goed verloop vergen vele organisatorische inspanningen. Gelukkig is er vaker met het bijltje gehakt en zijn er voldoende vrijwilligers die een helpende hand bieden. Hulde!

Op 7 januari 2018 was onze nieuwjaarsreceptie met de rede van onze voorzitter, die zoals te doen gebruikelijk op de website werd gepubliceerd.

De Vrijwilligersavond werd afgeblazen in verband met het onverwachte overlijden van bestuurslid Peter Dekkers. Een andere traditie dat geen doorgang vond was het Dames diner, dit vanwege te weinig aanmeldingen. Dit zal volgend jaar ongetwijfeld anders zijn.

25.  4 MEI HERDENKING
Op vrijdag 4 mei hield onze voorzitter traditiegetrouw een toespraak bij het monument op ons sportpark. Ruim honderd leden woonden deze bijeenkomst bij.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn over de gehele wereld ongeveer 25 miljoen militairen gesneuveld en circa 30 miljoen burgers. Aantallen die niet te bevatten zijn.
Voetbal was razend populair in de oorlog en ook AFC kende een enorme aanwas. Tegelijkertijd werd voetballen en het lid zijn van een voetbalclub verboden voor alle joden en dus ook voor de joodse leden van AFC.
De namen van de AFC’ers die gedurende de oorlog sneuvelden staan  vermeld op het monument dat na de oorlog werd opgericht.
Na de toespraak werd door Ad Westerhof en Wim Pielage, de voorzitters van respectievelijk AFC en ACC, een krans gelegd bij het monument. Ook dit jaar werd er door een AFC pupil een gedicht voorgelezen. De bijeenkomst werd afgesloten met twee minuten stilte.

AFC en ACC herdenken op deze wijze jaarlijks haar slachtoffers uit de tweede wereldoorlog en zullen  dat in lengte van jaren blijven doen. Niet alleen om een  traditie in ere te houden, maar vooral uit dankbaarheid en respect voor onze, vaak zeer jonge en moedige, clubgenoten die onze huidige vrijheid mede mogelijk hebben gemaakt. Zonder kennis en respect voor het verleden is er geen toekomst.

Voorzitter Ad Westerhof liet tot slot weten dat het monument met daarop de namen Gerd Scheepens, Gerrit Struijs jr., Henri Lindner, Rob Cijfer, Henny Immig, Ko van Eijk en AB Scheepstra ook op het nieuwe sportpark weer een voorname plaats zal krijgen, zodat onze geschiedenis zichtbaar en voelbaar blijft.

26.  IN MEMORIAM
Ook in het afgelopen seizoen hebben wij tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden afscheid moeten nemen van een aantal AFC vrienden en vriendinnen.  Soms zag je dat al een tijdje aankomen, maar soms ook was het verlies plotseling.

Op 17 juli 2017 op de leeftijd van 72 jaar LOES SLAAP-KUIPERS – echtgenote van AFC-Ridder Ben Slaap.

Op 3 september 2017 op de leeftijd van 84 jaar PIET OUDERLAND – oud trainer van AFC's eerste elftal van 1971 tot 1976.

Op 1 november 2017 op de leeftijd van 88 jaar HENK DE GROOT– AFC Ridder en lid van de Zilveren Ploeg.

Op 22 januari 2018 op de leeftijd van 92 jaar WILLEM VAN OORT– AFC-Ridder en lid van de Zilveren Ploeg.

Op 21 maart 2018 op de leeftijd van 88 jaar ROLF LEESER – AFC Ridder en lid van de Zilveren Ploeg.

Op 22 mei 201 op de leeftijd van 63 jaar PETER DEKKERS – Bestuurslid AFC en Voorzitter van de Jeugdcommissie.

Op 6 juli 2018 op de leeftijd van 68 jaar FRANS RIS – oud pachter van AFC.

Zij zullen in onze herinneringen blijven voortleven.

27.  Slotwoord

En hiermee sluiten wij het seizoen 2017-2018 af. Een seizoen waarin het eerste zich op knappe wijze wist te handhaven in de Tweede Divisie, waarbij de komst van Railey Ignacio (13 doelpunten in 18 wedstrijden) na de winterstop doorslaggevend is gebleken.

Voor de meer dan 120 teams dat AFC rijk is was er weer volop voetbalplezier op ons sportpark Goed Genoeg dat in het komende seizoen verdere veranderingen zal ondergaan. Hiertoe is het wel noodzaak dat de voortdurende gesprekken en onderhandelingen met de Gemeente een succesvol vervolg krijgen en op korte termijn met de bouw begonnen kan worden. Wij allen zien er met grote belangstelling naar uit.

Namens het bestuur van AFC,
Ernst-Pieter Knüpfer, secretaris
Amsterdam, september 2018