Lidmaatschap

Lidmaatschap

Aanmelden

Aanmelden van nieuwe jeugdleden 2024/2025.
Een jeugdspeler aanmelden kan dan alleen via de website van AFC. Het heeft op dit moment geen zin om mails te sturen naar AFC of naar AFC functionarissen, we kunnen die niet in behandeling nemen en gezien het aantal dat wij nu al ontvangen,  ontvangt u als antwoord een standaard bericht. Het aanmelden wordt mogelijk vanaf mei in de categorieën waar de plekken vrij komen.

 

Contributie

Seizoen  2023-2024   
Senioren  €           442,00
Senioren 18-23 jaar  €           390,00
Senioren boven 60 jaar  €           260,00
Jeugdleden  €           380,00
Jeugd selectie (O19-1 t/m O 13-1)  €           437,00
Heeren Divisie  €           182,00
Donateurs worden verzocht minimaal te betalen  €           128,00
Entreegeld nieuwe leden  €             75,00
Overschrijvingskosten KNVB  €             25,00
Toeslag voor betalen na 1 oktober  €             85,00

*De contributies voor seizoen 2024/2025 worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering eind juni/begin juli 2024.

Nieuwe leden zijn speelgerechtigd na betaling vóór 1 augustus 2024 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.

Opzeggen

Beëindiging/opzeggen AFC-lidmaatschap vóór 1 mei 2024.

Hierbij willen wij u informeren over de juiste procedure bij het eventueel opzeggen van het AFC-lidmaatschap voor u of voor uw kind, omdat er gestopt wordt met voetbal of dat overschrijving aangevraagd wordt naar een andere voetbalvereniging.

Het bestuur wil deze groep attenderen op het onderstaande:
–      Opzeggen van het lidmaatschap van AFC dient
uitsluitend plaats via de website en onderstaande link.
–      Volgens de Statuten van AFC dient opgezegd te worden
vóór 1 mei 2024 (!).
–      Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!
–      Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden.
–      Overschrijving naar een andere vereniging is pas mogelijk wanneer een betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. AFC.
–      Tenslotte verzoeken wij u graag kort aan te geven wat de reden van opzegging is.

Je kan je hier afmelden.