Jeugd organisatie

Jeugd organisatie

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jeugdafdeling. In feite valt alles dus onder deze commissie, maar zij voert natuurlijk niet alles zelf uit.
De leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De voorzitter houdt toezicht op het totaal en heeft tevens zitting in het bestuur van A.F.C.

De overige leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied.

De jeugdcoördinator vervult bij A.F.C. een belangrijke rol. Hij is de eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft hij een adviserende rol bij veranderingen en aanpassingen in het beleid. Hij is het verlengstuk van de jeugdcommissie met daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Gezien de omvang van de jeugdafdelingen heeft A.F.C. een aantal coördinatoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Jeugdcommissie Naam Telefoon
Voorzitter Wiebe Westerhof 020-6445 575
Technische zaken en selectievoetbal Alphons Peters 06-5313 3914
Secretaris en middenbouw Rob Genot 06-5262 4042
Bovenbouw Sander Bieleveldt 06-1492 4345
Onderbouw Jair Junge 06-4201 2007
Meiden- en vrouwenvoetbal Kirsten Slisser 06-8324 5751
Meiden- en vrouwenvoetbal Harro Kras
Algemeen Lid Benno Nihom 06-57537538
Coördinatoren 2023-2024 Naam Telefoon
Ondersteuning coördinatoren Donovan van Dam 06-1883 3964
Coördinator Keepers John de Lange 06-1630 4189
Coördinator trainers niet-selectie v.a. O13 Peter Rijsewijk 06-5056 2028
Coördinator AFC trainers Academy (ATA) Ruben Codrington 020-4044 043
Jongens:
Coördinator bovenbouw selecties Erik Jahn
Coördinator bovenbouw niet-selecties Dennis Bijlsma 06-5569 8386
Coördinator middenbouw selecties Xander Kristel 020-4044043
Coördintor middenbouw niet-selecties Uri Soetendorp
Meisjes:
Coördinator bovenbouw en middelbouw Tiemo Nan
Jongens & Meisjes:
Coördinator onderbouw selecties en MO12 Wilan Westerhof 06-12306400
Coördinator onderbouw O11 & O12 Sonny Semmoh 06-30265307
Coördinator onderbouw niet-selecties O8, O9, O10 Charel Jelles 06-23035707
Evenementencommissie 2023-2024 Naam Telefoon
Natascha Pinto-Parsser 06-4619 9911
Joanie Bosman 06-31684184
Karin Barendse 06-2822 8385
Kelly Groenteman 06-2254 7557

Leidersboekje

Klik hier voor het leidersboekje 2023/2024.