Aanmelden & Opzeggen

Aanmelden

Aanmelden van nieuwe jeugdleden 2024/2025 – Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden als lid van AFC!

Let op:
AFC heeft veel leden en door het aantal velden zijn wij beperkt in het aannemen van nieuwe leden. In sommige Leeftijdscategorieën zullen wij om die reden helaas op dit moment geen nieuwe aanmeldingen in behandeling nemen. In de leeftijden waar wij wel nieuwe leden kunnen aannemen geldt dus ook een beperking.

Wij vragen u bij uw aanmelding te vermelden of u AFC leden kent die uw aanmelding kunnen ondersteunen, wij noemen dit voorstellers. Dit is niet verplicht, maar geeft ons extra informatie.

Wij streven ernaar eind mei u te berichten of het ook echt lukt om lid te worden bij AFC. Eerder lukt ons dit niet omdat wij ook afhankelijk zijn van eventuele opzeggingen. Het heeft geen zin om AFC of AFC-ers te bellen of te mailen voor die tijd.

Wij realiseren ons dat het bovenstaande niet gastvrij kan overkomen, maar zoals al beschreven is de ruimte bij AFC beperkt.

Mogelijkheden om aan te melden:
*   Jongens, alle geboortejaren jonger dan 2019 : niet mogelijk
*   Jongens 2019 : niet meer mogelijk
*   Jongens 2012 t/m 2018: niet mogelijk
*   Jongens en mannen ( senioren) 2011 en ouder: wel mogelijk
*   Meiden en vrouwen( senioren) : alle geboortejaren 2019 en ouder mogelijk
Let op: Dit is niet voor voetjebal

Klik hier om u aan te melden.

 

Stage aanmeldingen

Aanmelden voor een stage bij AFC (jongens en meisjes)
Ieder jaar komt er een klein aantal plaatsen beschikbaar in de selectieteams van AFC. Die posities vullen wij zoveel mogelijk in met spelers die al lid zijn van AFC. Maar ook dan blijft er plek over voor de echte talenten en is het mogelijk om je aan te melden voor een trainingsstage. Er kan worden aangemeld door jongens en meisjes.

Let op:

  • Als wij je uitnodigen ontvang je een bericht van een trainer van AFC. Hij zal aan je doorgeven wanneer de training is. Je ontvangt dan ook een formulier dat bestemd is voor je huidige vereniging. Zodat zij op de hoogte zijn en toestemming geven. Zonder dit ondertekende formulier kun je niet meetrainen.
  • Meedoen met een stage is nog niet hetzelfde als lid worden van AFC.
  • Vanuit de groep spelers die wij uitnodigen voor een stage, zullen wij maar een aantal als lid kunnen begroeten.
  • Aanmelden is mogelijk vanaf nu, maar we wachten nog even met trainen. Wees niet ongeduldig, je hoort in ieder geval iets van ons: hopelijk positief, misschien negatief.
  • Bellen met trainers of anderen binnen AFC om een training te regelen, heeft geen zin.
  • Vorig jaar hebben personen beloofd aan ouders/spelers dat zij tegen forse betaling voor een stage of lidmaatschap kunnen zorgen bij AFC. Trap daar niet in! Aan dit soort praktijken werkt AFC niet mee, het is dus zonde van je geld.

 

Het aanmelden voor een stagetraining is niet meer mogelijk. 

 

Opzeggen

Beëindiging/opzeggen AFC-lidmaatschap vóór 1 mei 2024.

Hierbij willen wij u informeren over de juiste procedure bij het eventueel opzeggen van het AFC-lidmaatschap voor u of voor uw kind, omdat er gestopt wordt met voetbal of dat overschrijving aangevraagd wordt naar een andere voetbalvereniging.

Het bestuur wil deze groep attenderen op het onderstaande:
–      Opzeggen van het lidmaatschap van AFC dient
uitsluitend plaats via de website en onderstaande link.
–      Volgens de Statuten van AFC dient opgezegd te worden
vóór 1 mei 2024 (!).
–      Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!
–      Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden.
–      Overschrijving naar een andere vereniging is pas mogelijk wanneer een betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. AFC.
–      Tenslotte verzoeken wij u graag kort aan te geven wat de reden van opzegging is.

Je kan je hier afmelden.