Werkzaamheden op ons sportpark

Vanwege naderende werkzaamheden aan De Boelelaan, zal gedurende de zomerperiode onze huidige, sinds 6 oktober 1962, in gebruik zijnde hoofdingang komen te vervallen De ingang gaat verplaatst worden naar de achteringang aan de westkant (bij parkeerterrein P15).

De huidige ingang zal komen te vervallen vanwege het feit dat De Boelegracht zal worden doorgetrokken.

Na de zomer zal de ingang van ons eigen huidige parkeerterrein niet meer bereikbaar zijn en verplaatst zijn naar de westkant van Sportpark Goed Genoeg, die via een nieuw aan te leggen ingang aan de Beethovenstraat bereikbaar is.

 

Uiteraard hopen wij op zo min mogelijk overlast. De werkzaamheden zullen uitsluitend doordeweeks plaatsvinden.