Voortgang bouw sportpark

Er zijn weer door Bob Duis een paar nieuwe foto's gemaakt.
Nu worden ook de volgende twee velden aangemaakt en na gereedkomen zullen ook twee bestaande velden verdwijnen.

Zie voor foto's ons AFC Fotoalbum of klik hier..