Veilige Voetbalsport bij AFC

Naast alle positieve kanten en toegevoegde waarde die het spelen van voetbal ons geven, gaat dit helaas soms gepaard met ongewenste aspecten.

Het gaat daarbij over afwijking van regels, waarden en normen in de sport, bijvoorbeeld over discriminatie, pesten, psychisch of fysiek geweld, gebruik van verdovende middelen en ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze zaken ondermijnen de kernwaarden van de sport, zoals respect, vriendschap en fairplay.

Er wordt op dit moment veel gesproken over ongewenst gedrag. Een onderwerp dat helaas in vele vormen en op vele plaatsen voorkomt.

Het voorkomen van ongewenst gedrag en het veranderen naar een cultuur waarin iedereen zich veilig voelt, is een verantwoordelijkheid voor iedereen en is een prioriteit van het AFC Bestuur.

Ons doel is om een veilige en plezierige plaats te zijn. Daar horen ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook discriminatie, pesten en psychisch of fysiek geweld natuurlijk niet bij.

Deze zijn bij AFC onacceptabel!

Als je te maken krijgt met deze en andere vormen van ongewenst gedrag, heeft AFC vertrouwenspersonen met wie je contact kan opnemen.

Dit zijn professionals die je discreet bijstaan met een luisterend oor, advies en bijstand.

Lees de informatie over VERTROUWENSPERSONEN

Namens het AFC Bestuur,
Ad Westerhof, Voorzitter
Hans Veldkamp, Commissaris Veiligheidszaken & Compliance
Ernst-Pieter Knüpfer, Secretaris