"Twee voor Twaalf"

Het ´AFC-genootschap 2 voor 12´ (- AFC-ers, die in de jaren ´70 en ´80 van de vorige eeuw in het 12e elftal van AFC speelden, vergezeld door hun dames -) is het laatste weekend van november weer bijeen geweest voor het jaarlijkse diner.

Dit jaar was gekozen voor een weekend in Maastricht. Henk Gamelkoorn, die al jaren in Maastricht woont en werkt en dus de stad goed kent, had de organisatie op zich genomen.
Het was een geweldige happening, die zich heeft afgespeeld op en rond Het Vrijthof.