Situatie kunstgrasvelden

Laatste bericht KNVB: Er kan dit weekend worden gespeeld op kunstgras

Geachte AFC-ers,

In navolging van de zorgwekkende uitzending van het tv programma Zembla ('Gevaarlijk Spel')  willen wij u graag zo zorgvuldig mogelijk informeren over de thans ontstane situatie .Ook wij, het bestuur van AFC, zijn erg geschrokken van de bevindingen van Zembla en willen zo snel mogelijk hiervoor een passende oplossing vinden.

Wij delen de zorgen van onze leden en zullen er bij de betrokken partijen op aandringen duidelijkheid te verschaffen en antwoorden op vragen die zijn gerezen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zoals die in het programma Zembla werden gepresenteerd.

Echter, vooralsnog houden wij ons vast aan de berichtgeving van de KNVB( zie ook www.knvb.nl<http://www.knvb.nl>) die in een persbericht van vandaag stelt dat er dit weekend veilig gevoetbald kan worden. Net als de KNVB dringt AFC er op aan dat er, in navolging van de verontrustende berichtgeving, nieuw en wetenschappelijk onderzoek van (geloof)waardig niveau wordt uitgevoerd. Net als iedereen willen wij duidelijkheid en onomstotelijk bewijs dat het veilig is om op de met rubber kogeltjes ingestrooide kunstgrasvelden te voetballen en te spelen. Dat is van belang voor al onze kinderen, jeugd- en senioren leden en speler(tje)s van onze bezoekende verenigingen.

Daartoe hebben wij vandaag een gerenommeerd (internationaal) onderzoeksbureau opdracht gegeven om zsm alle kunstgrasvelden te bemonsteren en te onderzoeken in welke mate de zgn. infill (de korrels) schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Er bestaan namelijk verschillende soorten infill en onze KG velden zijn niet allemaal van hetzelfde merk, jaar van aanleg of infill materiaal .

Zodra de resultaten bekend zijn overleggen wij met de eigenaar van de velden , de Gemeente Amsterdam, om te komen tot een spoedige oplossing. Mocht dit overleg echter niet leiden tot snelle actie , dan zullen wij zelf actie ondernemen om e.e.a te bespoedigen .

Contacten met een bedrijf dat, indien noodzakelijk, herstelwerkzaamheden kan uitvoeren zijn vandaag reeds gelegd .

Wij zullen u allen de komende tijd op de hoogte houden over de verdere gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Voetbal is leuk en dat spelen wij samen voor ons plezier, maar ons aller gezondheid is natuurlijk veel belangrijker .

Bestuur AFC

Mocht u de uitzending gemist hebben kunt u deze hier terugkijken:  http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel