Ook bestuur volgde AED cursus

Het Bestuur van AFC geeft het goede voorbeeld.
Voor het tweede jaar zijn bij AFC diverse spoedcursussen reanimatie gevolgd door meerdere functionarissen.
Dit jaar hebben er wederom 30 met goed gevolg deze spoedcursus A.E.D. training gevolgd, waaronder ons voltallig Bestuur.
Omdat goed voorbeeld, doet volgen, betekent dat nu totaal 60 AFC-ers zijn opgeleid om bij calamiteiten minimaal daadkrachtig te kunnen optreden.
Immers, "het zal je kind maar wezen!"