Notulen Buitengewone Ledenvergadering van 14 juli

Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

Op 14 juli jl. vond in het clubhuis van AFC deze vergadering plaats met betrekking tot de toekomst van ons sportpark.

Hierbij de notulen van deze vergadering opgemaakt door 2e secretaris E.P. Knupfer, die ook in de Schakel van november zullen worden opgenomen.
De notulen zijn te lezen onder knop 'Sportpark nieuws' (te zien in zwarte balk) of klik hier.

Bestuur AFC.