Nieuws

Gewijzigde toegangsroute naar sportpark

Door Verenigingsmanager op 9 december 2020 om 12.15


Beste AFC'er.

Belangrijk nieuws. Met ingang van woensdag 9 december is de oude hoofd ingang afgesloten.

Hierbij willen wij de AFC-leden en ouders namens het bestuur informeren over de (tijdelijke) nieuwe toegangsroute naar ons nieuwe clubhuis en sportpark. Zie daarvoor de bovenstaande afbeelding met de volgende opmerkingen hierover.

-          Het is ten strengste verboden om de tijdelijke weg naar ons clubhuis met auto's in te rijden c.q. te parkeren. Deze doodlopende(!) weg is uitsluitend bedoeld voor leveranciers en hulpdiensten. Bij overtreding zal de wegsleepregeling van toepassing zijn en ook door ons worden ingezet.

-          Op de tekening staat "met de blauwe pijl" aangegeven de nieuwe "kiss and ride" route. Vanwege een goede doorstroming en om chaos te voorkomen verzoeken wij vriendelijk maar zeer dringend ouders van jeugdleden om deze route te volgen.

-          Parkeren kan op twee manieren plaatsvinden; op het parkeergedeelte naast Kindercampus Zuid of in de Q-Park parkeergarage.
In de Q-Park garage geldt uitsluitend in het weekend het voordelige AFC-tarief van Euro 1,50 per uur voor de eerste 4 uur en dat tarief geldt voor de eerste 200 auto op deze dag (zie fotobijlage voor verwijzing naar de speciale AFC-knop).

-          Fietsen en scooters en voetgangers hebben "via de groene pijl route" wel toegang tot de tijdelijke weg en kunnen uitsluitend gestald worden in de fietsenstalling onder het nieuwe clubhuis (dus niet langs de velden!!).
Fietsenrekken gaan binnenkort door de Gemeente in deze ruimte geplaatst worden, maar voor nu vragen wij de jeugdleden om met respect de fietsen tegen de muur te plaatsen om beschadigingen aan ons nieuwe clubgebouw te voorkomen.

Met vriendelijke groeten,

Henny Kottmann,
Verenigingsmanager.

Laatste nieuws

Zondag 1

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site