Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

Beste AFC-ers.

Een welgemeend hartelijk welkom in ons clubhuis namens het voltallige bestuur!
Een bijzonder welkom aan de ereleden Johan de Bie, Kees Gehring, Machiel van der Woude, Ger van Caspel, Marcel Koster.
Uiteraard ook een warm welkom aan alle leden van verdiensten, Ridders, Zilveren Ploegers, commissieleden, andere vrijwilligers en iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de Amsterdamsche Football Club.

Net als andere jaren zijn ook dit jaar er een aantal clubgenoten niet meer bij. Door ziekte of door overlijden. Wij missen ze.
Niet alleen vandaag. Nee vooral op die natuurlijke momenten dat je ze wel verwacht. Langs de lijn, in ons clubhuis of zomaar bij een uitwedstrijd hier ver vandaan. Vorig jaar januari overleed Jan Otsen ,43 jaar lid en zilveren ploeger. In maart overleden zilveren ploeger Bert Witteveen, nobelprijswinnaar Jo Bonnet en zilverenploeger Hugo Walker. Allen heel lang verbonden aan AFC en ieder van hen heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei en het succes van onze club.
April jongstleden moesten wij afscheid nemen van ridder en zilveren ploeger Guus Graanboom,89 jaar en maar liefst 75 jaar lid van onze vereniging.
In de zomer, in Juni, overleed ridder en zilverenploeger Henk van den Bergh en jongstleden oktober hebben we afscheid genomen van Mevrouw Johanna Stoop,de echtgenote van De  Stoop en de moeder van Marjan.
Al deze betrokken clubgenoten hebben, vaak heel lang, kleur gegeven aan onze vereniging. Ik vraag u om een moment stilte om aan hen en aan al die andere dierbare AFC-ers te denken die er niet meer zijn.

Het bestuur is blij dat u aanwezig bent op onze traditionele nieuwjaarsreceptie en vooral dat u in zo’n grote getale bent verschenen. Daar wordt het natuurlijk alleen maar leuker van. Het kan namelijk ook anders.
Vorig jaar hoorde ik van een nieuwjaarsreceptie van een kleine voetbalclub uit de buurt van Amsterdam, nog niet zo lang geleden.
Het voltallige bestuur stond bij het begin van de receptie in de kantine te wachten op de gasten.
Na een heel uur was er nog steeds niemand gekomen. Weer een half uur later kwam er eindelijk een lid zijn nieuwjaarwensen aan de vereniging overbrengen. Men dronk nog een glas en at een bitterbal (die overigens in ruime mate voorradig waren) en dat was het.
Meer leden kwamen er niet…….
Toen de enige bezoeker zijn biertje op had verontschuldigde hij zich omdat hij thuis zou eten. Einde receptie. Dit is echt gebeurd!

Beste AFC-ers. Dit gaat ons natuurlijk niet gebeuren. Mee eens! Tegelijkertijd rust op ons allen de plicht om actief mee te bouwen aan het succes van onze vereniging. Daar hoort een nieuwjaarsreceptie ook bij. AFC is rijk aan tradities en dat vormt het cement tussen de stenen.
Door het jaardiner, de herfst tweedaagse, het kienen, het klaverjassen, de sixes, het Borchlandtoernooi, de sinterklaashappening met pepernoten toernooi, Het kerstdiner, de zilverenploegavond, het stierendiner, de zilveren spoon en ook deze receptie. Zo kan ik nog wel even doorgaan. AFC is in 2016 wat het oa hierdoor is: Een schitterende club met heel veel tradities. Ik heb het weleens vaker gezegd. Veel is te koop maar tradities zijn niet te koop.
Die groeien van generatie op generatie op generatie door en worden daardoor belangrijker.
Wij hebben de ongelofelijke mazzel dat gedurende vele tientallen jaren, ja meer dan een eeuw, er AFC-ers zijn geweest die vol overgave aan deze club hebben gebouwd.
Het resultaat mag er zijn. Me dunkt!
Nogmaals niet alleen het werk van de mensen die er nu mee bezig zijn maar vooral het werk van al onze voorgangers. Het leek mij goed om dat eens te benoemen.
Onze opdracht, so to speak, is om AFC waar mogelijk iets beter te maken, maar vooral te onderhouden en te koesteren. Het is namelijk al Goed Genoeg!!

Oh ja, uiteraard moeten we de club aanpassen aan de huidige tijd. Daar zit overigens wel een groot dilemma. Nee zeggen kan tegenwoordig namelijk niet meer.
Ik zal u dat uitleggen. Als wij AFC geheel aan de wensen van iedereen zouden aanpassen dan zou er bij de jeugd sprake zijn van elftallen met minimaal 15 spitsen, ook bij de f-jes, scheidsrechters die van afstand gestuurd cq bijgestuurd kunnen worden, periodieke, ja wekelijkse en zelf in te vullen promotie-en degradatieregelingen, ook voor de tegenstanders en het per week kunnen veranderen van de uitslagen.  Bij de senioren iets soort gelijks maar dan wat subtieler.
Dus dat aanpassen aan de huidige tijd kent, zoals u begrijpt, grenzen.
Begin 2000 ben ik een jaar of 5 voorzitter van de jeugdcommissie geweest en gelooft u mij dat was soms knap lastig.
Uiteindelijk konden wij, de jeugdcommissie en de coördinatoren, de kinderen goed uitleggen waarom het ging zoals het ging en, toegegeven met iets meer moeite, de ouders ook. Dat liep best goed.

Dat is echt totaal veranderd. Ook ik hoor nu veel van de verhalen, zie de inkomende post en bespreek de problemen met de jeugdcommissie, coördinatoren, leiders, trainers en scheidsrechters.
Veel ouders zijn van mening dat als hun kind niet goed genoeg is voor een selectieteam het de rechtstreekse schuld is van de trainer of begeleider. En natuurlijk van de jeugdcommissie!
Dat was misschien vroeger ook wel zo, maar nu vindt men dat hier openlijk over geklaagd kan worden of sterker nog de club daarop kan worden aangesproken.
Bovendien heeft AFC de beste jeugdopleiding dus “ook dat moet AFC dan maar waarmaken in het geval van mijn kind”.
Dit is natuurlijk wat uit zijn verband gerukt. Het maakt de situatie wel duidelijk.
AFC wordt bijna geheel gerund door vrijwilligers en dit gedrag tegen die vrijwilligers wordt niet meer getolereerd.
Voor de goede orde: AFC is geen opleidingsinstituut voor jeugdige voetballers, maar een vereniging die plaats biedt aan jongens en meisjes die met plezier willen voetballen.
Oh ja en je kunt er heus ook wel wat leren, zeker.

AFC is uitgeroepen tot de beste amateurclub en staat ook helemaal bovenaan bij de jeugd.
Dat trekt ook kinderen en ouders aan die bij BVO’s (betaald voetbalorganisaties) willen horen.
Je kunt niet zomaar lid worden van Ajax,AZ of Utrecht. Daarvoor moet je gevraagd worden. Je kunt wel tegen ze gaan voetballen en dan opvallen en hopen dat ze je vragen.
Er zijn maar een paar amateurclubs waar dat kan en AFC is er een van. AFC is de beste!!
Dit tezamen met het niet accepteren van een nee van onze kant is het echte probleem. Zeker als je er van overtuigd bent dat je een kleine Johan Cruijff in huis hebt…… Waarom vertel ik u dit allemaal op een nieuwjaarsreceptie?
Omdat u niet hetzelfde wilt horen als vorig jaar…. nee serieus omdat wij, het bestuur van mening zijn, dat u allemaal mee kunt helpen om deze en andere gekkigheid buiten de club te houden.
AFC is namelijk van ons allemaal, dus zorgen wij met elkaar voor een goeie toekomst waar normen en waarden belangrijk zijn en de normale omgangsnormen de standaard.
Natuurlijk willen we winnen, liefst iedere week. Maar niet ten koste van alles. Ik kom daar straks nog op terug.
Het gaat bij AFC niet om de beste voetballer maar veel meer om de beste teamplayer. Niet om de beste te zijn van een enkel seizoen maar om de beste te zijn van een hele lange periode.
Het gaat bij AFC niet alleen om de sprinter maar juist ook om de stayer!
Dat geeft continuïteit. Dat is onze club. Dat is AFC!!

Het verdwijnen van vele roemruchte clubs in het Amsterdamse is daar een tragisch voorbeeld van. Een groot aantal clubs die in de waan van de dag om hoger en beter en belangrijker te worden hun toekomst verkwanselden en daarbij hun roots verloren en alles, inclusief de tradities inleverden om uiteindelijk hun club ten gronde te zien gaan en zodoende ophielden te bestaan.
Het Amsterdamse voetbal van nog maar 20 jaar geleden zag er totaal anders uit. Er is niet een oorzaak aan te wijzen. Naar mijn mening echter heeft die gekkigheid waar ik net over sprak en het loslaten van gebruikelijke normen en waarden daar zeker mee te maken. Overigens een maatschappelijk verschijnsel waar wij ook buiten AFC mee te maken hebben.
Maar ook de verkeerde keuzes in het recente verleden van de overheid en de voetbalorganisaties zijn mijns inziens debet aan het verval in de voetballerij. De overdreven aandacht voor het betaalde voetbal in de media en dientengevolge de overwaardering daarvan zorgt voor verkeerde accenten in de samenleving, verkeerde beslissingen van overheden en tenslotte voor een verwachting bij de gemiddelde Nederlander die nimmer wordt waargemaakt. De top van het betaalde voetbal staat qua beleving op het veld mijlenver af van het plezier dat wekelijks op de amateurvoetbalvelden wordt ervaren. En over het niveau van de betaalde tak van de voetbalbond zullen we het dan maar helemaal niet hebben.

Met nadruk zeg ik u dat dit geen verhaal is van een gefrustreerde voetbalvoorzitter. Geenszins! Net als het bestuur van AFC maken vele clubs zich zorgen over de toekomst van onze KNVB.
De KNVB die, zoals het ernaar uitziet, geleid wordt door de belangen van het betaalde voetbal. En dat is eigenlijk heel raar. Er zijn 1.210.000 leden waarvan zo’n 1500 betaald voetballers.
Dan blijven er nog wel zo’n 1,2 mio amateurvoetballers over. Dat lijkt mij zonder heel veel gereken toch echt een ruime meerderheid. Voor de besluitvorming echter heeft het amateurvoetbal slechts de helft van de stemmen. Als u de website van de KNVB opent dan gaat het over betaald voetbal. Alle divisies worden afzonderlijk vermeld en tenslotte, ja onderaan(!) een button over het amateurvoetbal. Ja dat is voor die 1,2 mio leden. Dat moet natuurlijk heel anders en volgens mij loopt de wekker al een tijdje af daarin dat bos.

Dit was slechts een aanloopje naar de nieuwe tweede divisie, want zo gaat de landelijke nieuwe divisie heten. De topklasse zal dan wel derde divisie worden schat ik zo in en dan a voor zaterdag en b voor zondag. Wat mij betreft kan dan beter andersom. Goed die nieuwe divisie dus. Als AFC bij de eerste 7 komt in dit seizoen plaatsen wij ons dus voor die 2de divisie. Samen met de eerste 7 van de topklasse zaterdag en 4 betaalde beloftenteams ontstaat er een competitie met 18 clubs. De kampioen van die nieuwe divisie promoveert naar de Jupiler league.
Op onze onvolprezen website kun je alle details vinden die onze webmaster Hans Elias via de informatie van EVV uit Echt heeft geplaatst.
De tweede divisie evenals destijds de invoering van de Topklasse was nodig om de doorstroming naar de eredivisie te bevorderen zodat het nationale voetbal beter wordt.
Al eerder is door mij opgemerkt, vorig jaar nog, dat die doorstroming vooral gunstig is voor Barcelona, Chelsea, Madrid, Bayern, Milan en Manchester.
Als je het goed beschouwd is dit hele circus opgetuigd om de promotie van een (!) team naar de Jupiler mogelijk te maken.
Tijdens het laatste gesprek begin december bij de KNVB met het bestuur van de CV Topklasse heb ik voorgesteld om daar nu eens drie plaatsen van te maken.
We wachten het resultaat van het overleg met het betaald voetbal af……

Overigens ligt AFC goed op koers om bij de eerste 7 te eindigen en ons zodoende te plaatsen voor die 2de divisie.
Daar zijn nogal wat verplichtingen aan verbonden waarover wij grotendeels reeds beschikken, zoals het hebben van een tweede elftal, jeugdvoetbal en een deugdelijke administratie.
Alleen aan de verplichting van veldverlichting kunnen we, tot ons nieuwe sportpark gereed is, nog niet voldoen. Ook aan de voorwaarde om arbeidsovereenkomsten met spelers af te sluiten waarbij minimum inkomsten en andere arbeidsvoorwaarden moeten worden vastgelegd zal door AFC niet kunnen worden voldaan.
Dat is voor het eerste jaar overigens geen echt probleem zo hebben wij al begrepen. Wordt vervolgd!

Ons misschien wel belangrijkste dossier, of zo u wilt de grootste uitdaging voor AFC op dit moment is de inrichting van onze nieuwe sportpark en de bouw van ons nieuwe clubhuis.
Na het principeakkoord dat wij gezamenlijk hebben ondertekend eind 2014 en waarover wij u op een buitengewone informatieavond vlak daarna hebben geïnformeerd zijn wij het hele jaar 2015 in gesprek geweest met een uitvoeringsteam van de Gemeente Amsterdam. Twee wekelijks werden alle details besproken en gedeeld met de bestuursleden van AFC en de Stichting Goed Genoeg, de beheerder van gebouwen en terrein.
Inmiddels zijn wij aan het einde van deze gedetailleerde voorbereiding.
Een beperkt aantal vragen blijft over en het geheel ziet er veelbelovend uit, voldoet bijna aan onze wensen cq eisen en de uitvoering wordt in delen voorbereid.
Alles uiteraard binnen de grenzen van de beschikbare ruimte. Ook over de invulling van de ruimte om ons sportpark wordt steeds meer duidelijk.
Daar heeft AFC helaas maar wel begrijpelijk geen beslissende stem. Wel worden we op de hoogte gehouden van die plannen en waar mogelijk vinden aanpassingen in ons voordeel plaats.
Binnenkort zullen we met de directie zuidas en de wethouder Eric vd Burg spreken om ook over de laatste mogelijke hobbels overeenstemming te bereiken.
Aan het eind van dit seizoen zullen de achterste velden 6 en 7 verdwijnen om plaats te maken, eerst voor de voorbereiding en daarna voor de aanleg van een parkeergarage en de aanleg van twee van onze nieuwe velden.
Voordat dit echter gebeurt wordt er ter plaatse van het oude honkbalveld, naast veld 4, een nieuw tijdelijk kunstgrasveld aangelegd.
De meest in het oog springende werkzaamheden gaan echter beginnen in 2017.
In de zomer van 2016 gaat de gemeente de De Boelelaan veranderen en kabels en leidingen verplaatsen, waardoor de ingang van ons sportpark via het parkeerterrein aan de Beethovenstraat bereikbaar zal zijn. Vanaf 1 januari j.l zal de RAI geen gebruik meer maken van dit parkeerterrein. Zodra over een en ander, ook gedetailleerd meer te vertellen valt en ik verwacht dat de komende maanden zal het bestuur wederom een informatieavond voor de leden beleggen.
Ook stellen wij ons voor om gedurende de gehele operatie u via de website op de hoogte te houden.
Dit dossier wordt ook zeker vervolgd!
Tot zover de inhoudelijke kant van de zaak.

AFC wordt in 2016, over twee weken al, 121 jaar oud. Niet alleen een zeer respectabele leeftijd, maar ook het bewijs dat onze vereniging kans heeft gezien om in drie eeuwen(!) van zich te doen spreken. Daar zijn wij niet weinig trots op! AFC gaat wat ons betreft een schitterend jaar beleven en een fantastische tweede seizoenshelft. Onze meisjes en vrouwenteams liggen op koers, de grote jeugdafdeling van AFC is zonder meer succesvol bezig. Plezier en prestatie gaan hand in hand! Ga daar bijvoorbeeld zaterdag de 16de a.s. in Borchland maar eens kijken. Maar ook alle seniorenteams barsten nog van de ambitie om ook dit seizoen het weer een beetje beter te doen dan voor de winterstop. Voor sommige teams is dat niet of nauwelijks mogelijk en wordt er al stiekem gehoopt op het allerhoogste. Wat dacht je bijvoorbeeld van ons eerste zaterdag team of het tweede zondag elftal. Roy en Benno heel veel succes en vooral lots of fun met z/n allen.
Ons vlaggenschip hoopt de positieve lijn van de laatste maanden te kopiëren.  Na de oefenstage op Gran Canaria moet het, om te beginnen tegen Rosmalen, allemaal op zijn plaats vallen.
Bart en zijn staf wensen wij ook een hele mooie tweede helft van dit seizoen met een plaats bij de eerste 7.

Tenslotte wil ik namens het bestuur Henny, Rinus en Daryl heel veel succes wensen met al hun verenigingswerkzaamheden en dat geldt uiteraard ook voor Frans, Joop en de hele Horeca crew. Als jullie zorgen dat er voldoende drank is drinken wij het op.
Als laatste maar misschien wel als allerbelangrijkste wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet het afgelopen jaar en AFC rekent ook op hun fantastische bijdrage in 2016.

Weet u nog van die receptie waar niemand kwam?
Door al die gedreven AFC-ers die elk op hun eigen wijze de club ondersteunen met raad en daad en zich vaak dagelijks inzetten voor AFC en dat al zoveel jaren is onze club uniek in zijn soort en daar AFC-ers zijn wij trots op.
Een receptie met heel veel leden geeft zoveel energie en daar zijn wij u allen dankbaar voor!

Het is een goede traditie dat op de nieuwjaarsreceptie het clublied met elkaar wordt gezongen.
Dus alle ereleden en aanvoerders van een elftal worden uitgenodigd om hier gezamenlijk met mijn medebestuurders het clublied ten gehore te brengen.

Ik wens u –namens het bestuur-een gezond en sportief nieuwjaar!
Met u allen zien wij 2016 en de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Proost!!

(bovenstaande Nieuwjaarstoespraak is uitgesproken op zondagavond 3 januari door voorzitter Ad Westerhof)