Nieuwe wijze van contributie inning

De club is op vele fronten volop in beweging. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club nog beter te stroomlijnen en efficiënter te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. We willen het inningsproces efficiënter en meer service gericht maken. In het verleden kostte het veel inspanning om alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf seizoen 2016-2017 de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.
Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.
Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor datde ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester,voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie.
Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html  

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester Nick van Ommeren. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com .

Het Bestuur