Nieuw AFC Sportpark in de Zuidas van Amsterdam

Na jaren van onderhandelingen hebben gemeente Amsterdam/dienst Zuidas en het bestuur van AFC op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de inpassing van een nieuw gemeentelijk sportpark in Zuidas. 

De afspraken zullen verder worden uitgewerkt in een overeenkomst.

Het college van B&W is op 4 november akkoord gegaan met de afspraken,  vervolgens heeft de ledenvergadering van AFC op 11 november met deze afspraken ingestemd.

Het nieuwe sportpark Goed Genoeg zal uit 5 kunstgrasvelden bestaan en een nieuw clubgebouw. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het sportpark.  AFC wordt eigenaar van het clubgebouw en huurder van de velden.

De planning is er op gericht dat het nieuwe sportpark in de Zuidas in 2018 gereed zal zijn.

Zie interview met AFC voorzitter Ad Westerhof op RTV N-H: klik hier

Zie Persbericht Gemeente Amsterdam: klik hier