Mededeling bezoek AV en bereikbaarheid hulpdiensten

Mededeling
Donderdag 24 september houden wij onze Algemene Vergadering (“AV”). U treft daartoe bijgaand de Agenda.
In verband met de geldende COVID-19 protocollen is er plaats in het clubhuis voor max. 50 personen. Dientengevolge worden leden die de AV willen bijwonen verzocht zich voorafgaand bij de secretaris aan te melden. Dit kan per e-mail aan epk1508@gmail.com of telefonisch op 06-83601338. Bij overschrijding is er de mogelijkheid de ALV via Zoom bij te wonen. Hierover wordt u nader bericht.
Bestuur AFC

Mededeling
In verband met het bouwverkeer aan de kant van de ingang, zijde Beethovenstraat, is deze tot nadere orde gesloten.
In geval van calamiteiten dienen de hulpdiensten via het parkeerterrein aan de Antoni Vivaldistraat (richting Basisschool Kindercampus) en vervolgens via het fietspad naar onze hoofdingang te worden geleid. Dit geldt voor de velden 2, 4 en 5.
Voor veld 1 en veld 3 (zijde EY) dienen de hulpdiensten naar de ingang bij veld 3 (zijde EY) te worden verwezen.
Het is van groot belang dat al onze leden, trainers, leiders en ouders hiervan op de hoogte zijn, zodat zij in geval van inroepen van hulpdiensten (112) deze naar de juiste ingang kunnen verwijzen.
Bestuur AFC