Ledenvergadering probleemloos verlopen

Donderdagavond 25 juni vond in het clubhuis van AFC de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Zo'n honderd leden gaven acte de presence.
De notulen van deze vergadering worden binnenkort gepubliceerd.
Voorzitter Ad Westerhof leidde de vergadering op zijn eigen wijze probleemloos. Hij gaf in zijn opening een terugblik op het afgelopen seizoen met zijn vele hoogtepunten en een enkel dieptepunt.
Zoals gebruikelijk waren er weer de vaste vragenstellers en hun vragen werden op kundige wijze beantwoord.
De vergadering ging akkoord met een zeer geringe contributie verhoging met de inflatiecorrectie van 1,1%.
Penningmeester Benno Honsdrecht lichtte het financieel jaarverslag toe en kon weer een aardig bedrag aan AFC's eigen vermogen toevoegen.
Conclusie: AFC is een zeer financieel gezonde vereniging.
De meeste commissies bleven ongewijzigd. Bij de jeugdcommissie 3 personen niet herkiesbaar, maar ook weer 3 nieuwe commissieleden.
Uitbreiding in de commissie Meisjes- en Vrouwenvoetbal en commissie Pers, Publiciteit en Evenementen.
Als laatste bedankte oud-voorzitter Machiel van der Woude namens de aanwezigen het Bestuur voor het prima gevoerde beleid.
Het bleef nog lang gezellig in het clubhuis.