Ledenaantal in 2014 voor het eerst boven de 2000

Het ledenaantal van een vereniging is meestal een goede graadmeter voor het wel en wee van een vereniging. Als dat daalt, is het reden tot zorg en als het stijgt kan de vlag uit. Uitgaande van die “wijsheid” kunnen er bij AFC enige vlaggen met wimpels bijgezet worden.

Als een soort nevenactiviteit houdt de archiefcommissie de ontwikkeling van het ledenaantal, opgedeeld in een drietal categorieën, bij en publiceert dat via de website van AFC: Clubinfo -> Kastarchief, of http://www.afc.nl/archief/ledenaantallen.

Een vergelijking van een recent overzicht van het ledenbestand met de aantallen uit het verleden leert dat in het jaar 2000 AFC bijna 1600 leden had.

Vijf jaar later (2005) was dat gestegen naar 1770 en in 2010 stond de teller op 1850.
Eind 2014 komt het ledental voor het eerst boven de 2000 en is het getal 2080 te noteren. Ten opzichte van 2013 is dat een toename met ruim 180 leden.

De stijging is te danken aan een toename van het aantal jeugdleden (+ 60) en het gegeven dat nu ook vrouwen en meisjes lid kunnen zijn van AFC (+ 41). Het aantal (en aandeel) donateurs is licht gedaald: – 8 (-2 %).

Relatief gezien is de groep jeugd de grootste. Bijna de helft van de leden valt in die categorie: 43,7%.
Dat aandeel is de laatste jaren redelijk stabiel mede opdat niet meer jeugdleden geplaatst kunnen worden; de velden daartoe ontbreken eenvoudigweg. Zo liet AFC in 2014 bijna 200 nieuwe jeugdleden toe, terwijl er ruim 900 aanmeldingen binnengekomen waren.

 
Ruim een derde van de leden (37,2%) is mannensenior waarbij opgemerkt kan worden dat de komst van de 'Heeren Divisie' (spelen op vrijdagavond) en de categorie 60+ daar positief op van invloed zijn.

Opmerkelijk is de stijging van het aantal en aandeel donateurs sinds 2009. Waren er toen 274 personen in die categorie (15,9%), in 2014 liggen de getallen op 355 resp. 17,1%. Een verklaring kan zijn dat veel veteranen (de naoorlogse babybomers) nu definitief hun kicksen (ja, zo heette voetbalschoenen in hun jeugd) aan de wilgen hebben gehangen maar natuurlijk de club blijven steunen. Zo was en is het ook bedoeld: we leiden immers op voor de veteranen.

Sinds de algemene ledenvergadering van juni 2014 kunnen ook vrouwen en meisjes lid worden van AFC. Dat deden 41 personen en zij vormen daarmee 2% van het ledenbestand. De logische verwachting is dat dit aandeel in de komende jaren aanmerkelijk zal toenemen.

 

Namens de archiefcommissie,

Wim Ringe