Ledenaantallen


Opmerking vooraf!  Onderstaande tekst spreekt steeds over leden waaronder alle personen verstaan worden die geregistreerd staan in de administratie van AFC en niet actief zijn als functionaris. Dat betekent dat hier ook de donateurs als leden worden gerekend terwijl donateurs op basis van de statuten van AFC geen lid zijn en bijvoorbeeld ook geen stemrecht hebben. 

Leden zijn de basis van elke vereniging. Zo ook natuurlijk bij AFC. Toen AFC in 1895 werd opgericht moeten in de loop van dat seizoen minimaal 13 personen lid zijn geweest. Vanaf 1898 is, wel steeds met leemtes, het exacte aantal leden bekend. In 1898 waren dat er 42. Als AFC ongeveer 10 jaar bestaat, telt de club 60 leden en bij haar 20-jarig bestaan (1915) is dat gestegen naar 221. Vanaf 1914 is ook de procentuele verdeling bekend tussen seniorleden (54%), juniorleden (4%) en donateurs (42%).  

De periode rond de eerste wereldoorlog laat een zeer snelle stijging zien: van 236 in 1914 naar 466 in 1920. Opmerkelijk is dat er daarvan 147 personen donateurlid zijn: 32%. Tot aan het begin van de tweede wereldoorlog stijgt het ledenaantal nauwelijks. Steeds schommelt het rond de 500. Een dieptepunt is 1924 met 355 leden, een hoogtepunt is 1935 met 550 leden. Het aandeel seniorleden stijgt in die periode fors: van 29 (8%) in 1924 naar 143 (31%) in 1934. Het aandeel van de donateurs ligt dan op bijna 30%.

Vanaf het einde de tweede wereldoorlog begint het ledenaantal sterk te groeien. In 1945 zijn er 727 leden, in 1952 828, in 1963 1109 en in 1970 staat de teller op 1404 leden. In dat jaar zijn er vrijwel net zovel seniorleden (501 = 36%), als juniorleden (459 = 33%) of donateurs (444 = 32%). Gesteld kan worden dat in de jaren ’70 en ’80 het ledenaantal stabiliseert. Magere jaren zijn 1987 (1105) en 1985 (1123). Betere jaren zijn 1973 (1390) en 1975 (1353).

Vanaf het einde de tweede wereldoorlog begint het ledenaantal sterk te groeien. In 1945 zijn er 727 leden, in 1952 828, in 1963 1109 en in 1970 staat de teller op 1404 leden. In dat jaar zijn er vrijwel net zo veel seniorleden (501 = 36%), als juniorleden (459 = 33%) of donateurs (444 = 32%). Gesteld kan worden dat in de jaren ’70 en ’80 het ledenaantal stabiliseert. Magere jaren zijn 1987 (1105) en 1985 (1123). Betere jaren zijn 1973 (1390) en 1975 (1353).

Sinds 1990 is weer duidelijk een nieuwe groei waarneembaar. AFC stijgt dan van 1339 leden in 1990, via 1635 in 2001 en 1720 in 2009 naar 2080 eind 2014. Met ingang van dat jaar krijgt elk lid of functionaris een code volgens de tabel die helemaal onderaan staat opgenomen. Doel daarvan is de ontwikkeling van het ledenaantal per onderscheiden categorie beter te kunnen volgen. Gevolg is wel dat de categorieën vanaf dat jaar, 2014, (iets) anders zijn samengesteld en daardoor beperkt vergelijkbaar met de gegevens van 2013 en eerder. Opvallend in die periode zijn twee ontwikkelingen. Het aantal donateurs schommelt in die periode eerst steeds rond de 300. Was in 1990 26% van de leden een donateur, in 2000 is dat gedaald tot 19% en anno 2009 is hun aandeel nog geen 16%. Echter, in 2013 en 2014 is een sterke stijging waar te nemen die vooral het gevolg is van het feit dat nu ook functionarissen tot deze categorie gerekend worden. De andere opmerkelijke ontwikkeling is dat het aantal juniorleden, en ook hun aandeel, enorm toeneemt. Waren dat er in 1990 nog 385 (29%), in 2000 zijn dat er al 711 (45%) en in 2009 zijn het er 844 (49%). Eind 2014 is het gestegen naar 911, maar is hun aandeel licht gezakt (bijna 44%).

Op haar ledenvergadering in juni 2014 wordt het besluit genomen dat ook vrouwen lid kunnen worden van AFC en wordt met een drietal teams gestart. Dat leidt ertoe dat najaar 2016 79 vrouwen en meisjes lid zijn van AFC en ook spelen in de diverse competities.  

Deelnemers aan de Herfsttweedaagse in 1998. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst  

Onderstaande tabel laat voor alle jaren zowel de ontwikkeling in absolute aantallen als in percentages zien. Voor het genoemde jaartal geldt dat dit de aanduiding is van het seizoen. Voorbeeld: bij het jaar 2000 staat dat er 1597 leden zijn. In de werkelijkheid is dat het getal van zomer (soms najaar) 2001. ook is het goed te weten dat in onderstaande tabel donateurs ook als leden worden gezien alhoewel dat volgens de statuten van AFC niet juist is. Met ingang van 2016 worden de volgende categorieën (zie onderstaande tabel) aangehouden. Onder senioren worden de categorieën 1 (senior lid), 2 (jong senior) en 11 (60+-leden) verstaan, zijn junioren de categorieën 3 (junior) en 6 (pupil) en 12 (mini-pupillen), zijn de donateurs de categorieën 9 (donateur), 10 (ereleden) en 13 (functionarissen) en onder vrouwen de categorieën 4 (senior vrouw), 5 (jong-senior vrouw) en 7 (pupil meiden) gerekend. De spectaculaire groei in ledenaantal tussen 2009 en 2010 is vooral een verandering in telwijze, maar enige autonome groei was ook aanwezig. In 2013 is de grootte van de categorie senior gedaald en die van de donateur gestegen mede omdat de  "functionarissen" nu onder donateurs zijn gerekend. Eind 2015 ligt het ledenaantal boven de 2.100 en kunnen ook vrouwen en meiden (vanaf 2014) lid zijn. 

Ledenbestand AFC 1895 - 2016

   

Jaar

Totaal

Senior

% Sen.

Junior

% Jun.

Donateur

% Don.

Vrouwen

% Vrouw

1895

13

13

             

1896

17

17

             

1897

12

12

             

1898

42

42

             

1899

                 

1900

                 

1901

                 

1902

                 

1903

                 

1904

                 

1905

                 

1906

60

60

             

1907

                 

1908

                 

1909

                 

1910

                 

1911

                 

1912

                 

1913

                 

1914

236

128

54,2%

10

4,2%

98

41,5%

   

1915

221

126

57,0%

12

5,4%

83

37,6%

   

1916

217

121

55,8%

17

7,8%

79

36,4%

   

1917

260

147

56,5%

23

8,8%

90

34,6%

   

1918

314

211

67,2%

18

5,7%

85

27,1%

   

1919

412

               

1920

466

271

58,2%

48

10,3%

147

31,5%

   

1921

447

248

55,5%

47

10,5%

122

27,3%

   

1922

460

322

70,0%

52

11,3%

86

18,7%

   

1923

                 

1924

355

253

71,3%

29

8,2%

73

20,6%

   

1925

382

267

69,9%

36

9,4%

79

20,7%

   

1926

362

237

65,5%

37

10,2%

87

24,0%

   

1927

372

202

54,3%

40

10,8%

120

32,3%

   

1928

367

192

52,3%

57

15,5%

118

32,2%

   

1929

420

240

57,1%

55

13,1%

125

29,8%

   

1930

439

239

54,4%

70

15,9%

130

29,6%

   

1931

442

222

50,2%

90

20,4%

130

29,4%

   

1932

411

211

51,3%

83

20,2%

117

28,5%

   

1933

431

212

49,2%

92

21,3%

127

29,5%

   

1934

458

180

39,3%

143

31,2%

135

29,5%

   

1935

550

               

1936

500

               

1937

                 

1938

479

174

36,3%

132

27,6%

173

36,1%

   

1939

468

174

37,2%

124

26,5%

170

36,3%

   

1940

440

167

38,0%

103

23,4%

170

38,6%

   

1941

468

174

37,2%

124

26,5%

170

36,3%

   

1942

498

177

35,5%

146

29,3%

175

35,1%

   

1943

710

154

21,7%

362

51,0%

214

30,1%

   

1944

789

181

22,9%

376

47,7%

232

29,4%

   

1945

727

155

21,3%

337

46,4%

245

33,7%

   

1946

794

286

36,0%

267

33,6%

247

31,1%

   

1947

854

274

32,1%

238

27,9%

342

40,0%

   

1948

820

285

34,8%

226

27,6%

309

37,7%

   

1949

822

280

34,1%

229

27,9%

313

38,1%

   

1950

788

277

35,2%

198

25,1%

313

39,7%

   

1951

837

264

31,5%

258

30,8%

315

37,6%

   

1952

828

303

36,6%

229

27,7%

296

35,7%

   

1953

799

285

35,7%

226

28,3%

288

36,0%

   

1954

788

259

32,9%

230

29,2%

299

37,9%

   

1955

809

280

34,6%

221

27,3%

308

38,1%

   

1956

814

293

36,0%

232

28,5%

289

35,5%

   

1957

850

282

33,2%

310

36,5%

258

30,4%

   

1958

867

298

34,4%

332

38,3%

237

27,3%

   

1959

795

312

39,2%

234

29,4%

249

31,3%

   

1960

900

320

35,6%

300

33,3%

280

31,1%

   

1961

889

303

34,1%

309

34,8%

277

31,2%

   

1962

956

333

34,8%

331

34,6%

292

30,5%

   

1963

1109

357

32,2%

357

32,2%

395

35,6%

   

1964

1197

358

29,9%

413

34,5%

426

35,6%

   

1965

1165

367

31,5%

377

32,4%

422

36,2%

   

1966

1169

427

36,5%

320

27,4%

422

36,1%

   

1967

1254

462

36,8%

363

28,9%

429

34,2%

   

1968

1282

468

36,5%

383

29,9%

431

33,6%

   

1969

1365

504

36,9%

439

32,2%

422

30,9%

   

1970

1404

501

35,7%

459

32,7%

444

31,6%

   

1971

1362

465

34,1%

488

35,8%

409

30,0%

   

1972

1332

485

36,4%

463

34,8%

384

28,8%

   

1973

1390

515

37,1%

489

35,2%

386

27,8%

   

1974

1306

472

36,1%

490

37,5%

344

26,3%

   

1975

1353

477

35,3%

530

39,2%

346

25,6%

   

1976

1250

491

39,3%

409

32,7%

350

28,0%

   

1977

1271

462

36,3%

438

34,5%

371

29,2%

   

1978

1289

492

38,2%

439

34,1%

358

27,8%

   

1979

1245

471

37,8%

443

35,6%

331

26,6%

   

1980

1295

494

38,1%

468

36,1%

333

25,7%

   

1981

1193

446

37,4%

434

36,4%

313

26,2%

   

1982

1213

479

39,5%

421

34,7%

313

25,8%

   

1983

1170

490

41,9%

369

31,5%

311

26,6%

   

1984

1139

502

44,1%

339

29,8%

298

26,2%

   

1985

1123

502

44,7%

323

28,8%

298

26,5%

   

1986

1085

518

47,7%

177

16,3%

290

26,7%

   

1987

1105

528

47,8%

279

25,2%

298

27,0%

   

1988

1142

555

48,6%

288

25,2%

299

26,2%

   

1989

1193

568

47,6%

300

25,1%

324

27,2%

   

1990

1339

608

45,4%

385

28,8%

346

25,8%

   

1991

1357

618

45,5%

392

28,9%

347

25,6%

   

1992

1362

626

46,0%

405

29,7%

331

24,3%

   

1993

1385

575

41,5%

499

36,0%

311

22,5%

   

1994

1439

561

39,0%

561

39,0%

317

22,0%

   

1995

1513

577

38,1%

611

40,4%

325

21,5%

   

1996

1517

569

37,5%

627

41,3%

321

21,2%

   

1997

1478

527

35,7%

639

43,2%

312

21,1%

   

1998

1520

559

36,8%

668

43,9%

293

19,3%

   

1999

1583

591

37,3%

696

44,0%

296

18,7%

   

2000

1597

588

36,8%

711

44,5%

298

18,7%

   

2001

1635

596

36,5%

740

45,3%

299

18,3%

   

2002

1681

587

34,9%

781

46,5%

313

18,6%

   

2003

1748

598

34,2%

840

48,1%

310

17,7%

   

2004

1733

572

33,0%

841

48,5%

320

18,5%

   

2005

1770

625

35,3%

842

47,6%

303

17,1%

   

2006

1737

610

35,1%

829

47,7%

298

17,2%

   

2007

1677

588

35,1%

804 

47,9%

285 

17,0%

   

2008

1679

598

35,6%

798 

47,5%

283 

16,9%

   

2009

1720

602 

35,0%

844 

49,1%

274 

15,9%

   

2010

1851

663

35,9%

863

46,6%

313

16,9%

   

2011

1929

711

36,9%

894

44,9%

324

16,8%

   

2012

1973

779

39,5%

889

45,0%

305

15,5%

   

2013

1897

675

35,9%

851

44,9%

363

19,1%

   

Vanaf 2014 zijn de categorieën aangepast en gelden de hieronder genoemde categorieën. 

2014

2080

773

37,2%

911

43,7%

355

17,1%

41

2,0%

2015

2134

787

36,9%

906

42,4%

362

17,0%

79

3,7%

Jaar

Totaal

Senior

% Sen.

Junior

% Jun.

Donateur

% Don. 

Vrouwen

% Vrouw

                   

 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site