Jaarverslag seizoen 2018-2019 deel 2

12.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN

Een bijdrage van Wim Crouwel – Voorzitter Medische Commissie

Sinds september 1998 is op initiatief van fysiotherapeut Wim Crouwel de Medische Commissie in het leven te geroepen. Deze commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in en rondom de kleedkamers, het beoordelen en behandelen van blessures van onze voetballende leden in het algemeen, maar ook een preventieve gezondheidstaak bij onze jeugdleden in het bijzonder. Daarnaast bestaat een interne aanvullende opleiding voor diverse bij A.F.C. functionerende sporttherapeuten en EHBO-diensten.

Alweer 21 seizoenen stellen diverse commissieleden hun professionele kennis aan A.F.C. ter beschikking. De M.C. bestond dit seizoen uit de leden, Wim Crouwel fysiotherapeut (voorzitter), Lex Swaan arts, Bas Pijnenburg orthopeed, sporttherapeut Michael Olivieira, Floor Monas en Top-sportverzorger Co Grosze Nipper.  Zowel Michael Oliviera als wel Co Grosze Nipper zullen per 31 mei 2019 stoppen met deze functie bij AFC. De Medische commissie stelt voor om sporttherapeut Dennis Schröder toe te voegen aan de MC.

Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, fysio/manueeltherapeut Bas ter Hoeven van de praktijk Mobilis, sporttherapeut Michael Olivieira, sporttherapeut Cor Middelkoop en fysio/manueel therapeut Daphne van de Wereld. Dit paramedisch team onder leiding van arts Lex Swaan, als onderdeel van de technische staf, functioneerde voortreffelijk, mede door korte lijnen en snel consult door toedoen van Bas Pijnenburg (orthopeed ACIBADEM-ziekenhuis).

Dat de medisch/paramedische staf van AFC het predicaat “professioneel” zeker benaderde en na een moeilijk seizoenstart ons “vlaggenschip” ondanks enkele blessures vol overtuiging algeheel amateurkampioen werd van de tweede divisie. Chapeau! De senioren 2 werd begeleid door sportverzorger Dennis Schröder, welke tevens de zaterdag senioren 1 onder zijn hoede nam. De AFC-Topjeugd, uitkomend tegen diverse BVO 11-tallen, werd dit seizoen paramedisch begeleid door fysiotherapeut Kevin Beckers (jun. A1), sportverzorgers Floor Monas (jun. B1), Jürgen Boerleider (jun. C1) en Aukje Spoelstra (jun. D1). Tevens waren allen inzetbaar bij diverse door de commissies zowel in- als outdoor georganiseerde festiviteiten en jeugdtoernooien. De reguliere mededelingen van de Medische Commissie op de AFC-website, heeft tot een moderne communicatie over en weer geleid met ouders van onze jeugd en/of trainers, daar waar het ging om vragen m.b.t. algemene gezondheid. Een belangrijk verlengstuk daarvan was voor AFC- jeugd het exclusieve inloopspreekuur op maandag- en woensdagmiddag met behandelingsadviezen door fysiotherapeut Wim Crouwel en Daan Hilhorst van praktijk Mobilis. Met nog vers op het netvlies de diverse accidenten door hartfalen tijdens sportbeoefening, werd op advies van de M.C. een dertigtal clubfunctionarissen een Reanimatie/AED-training aangeboden en afgerond.

Docent bij deze cursus was Eric de Krey, hoofd OK verpleegkundige en werd gefinancierd door het AFC Lieverdjes Fonds en de club A.F.C. Alle drie bij A.F.C. aanwezige AED (Automatisch Externe Defibrillator) apparaten worden ondersteund door een onderhoudscontract en werden bij minimaal gebruik getest en wederom gecertificeerd.

Als een club als AFC door haar diverse commissies, welke bijna 2500 leden aansturen, te vergelijken is met een “gezond” bedrijf, dan functioneerde de Medische Commissie daarin wederom als een geolied radertje.                                                                                  

13.  DE COMMISSIE MEDIAZAKEN

Een bijdrage van Hans Elias

De commissie bestaande uit Bobby Gehring, Laurens Bianchi en Hans Elias kende de volgende activiteiten.

De commissie droeg hoofdzakelijk zorg voor het beheren van de website www.afc.nl, het programmablad “AFC-Thuis”, dat gratis aan alle bezoekende toeschouwers van AFC 1 wordt uitgedeeld, alle sociale media berichtgeving in de totale breedte van de club op Facebook, Twitter en Instagram, de ontvangst van de veel bezoekende pers bij de thuiswedstrijden van AFC 1, het versturen van de nieuwsbrieven aan alle leden, en natuurlijk de medewerking aan de Persmap van het seizoen 2018-2019.

Onze site wordt goed bezocht en veel geraadpleegd voor allerlei informatie. Door de actuele en gespreide berichtgeving kunnen alle leden zich terugvinden in ons digitale clubhuis. Hans Elias, onze webmaster, besteedt elke dag veel aandacht aan onze website. 

Bij elke thuiswedstrijd verscheen het programmablad “AFC-Thuis”. Het programmablad werd dit jaar per wedstrijd wederom gekoppeld aan één sponsor. Onze dank aan de gulle gevers! De inhoud bevatte o.a. een voorbeschouwing verzorgd door Machiel van der Woude, informatie over de tegenstander, de opstellingen van beide teams, de huidige stand en een interview met een speler of staflid van AFC 1, verzorgd door Michael van Os.

Het programmablad werd in de aanloop naar iedere thuiswedstrijd met veel zorg geprepareerd, mede dankzij de vrijwillige hulp van onze Ereleden Edwin Geluk en Ger van Caspel, alsmede Hans Honsdrecht, Max Flam, Fred Laarhoven en Wouter Amesz.

Traditiegetrouw werd bij aanvang van dit seizoen onze presentatiegids “De Persmap” gepresenteerd. De productie lag in handen van Kees Gehring en Henny Kottmann; het eindresultaat zag er weer fantastisch uit. Heel veel dank daarvoor. Veel dank gaat tevens uit naar Tom Poederbach, Ineke de Haan en Bob Duis voor de fotografie alsmede de geweldige medewerkers van Drukkerij Palteam. Ook de coördinatie van de foto’s van de jeugdteams o.l.v. de jeugd coördinatoren Bas Boomsma en Xander Kristel was van grote waarde. Een echte teamprestatie dus!  

De AFC sociale mediakanalen zijn een belangrijk onderdeel van de AFC-nieuwsstroom. Met de vele volgers op Facebook, Twitter en Instagram heeft de club een grote reikwijdte en worden de berichten veel gelezen. De inhoud van de berichten heeft een logisch zwaartepunt in de vorm van de A-Selectie en de jeugd van AFC. Daarnaast wordt de aandacht zo goed mogelijk verdeeld over alle teams, tradities en evenementen.

Kortom, een (kampioens)jaar in een notendop. Op naar het volgende seizoen met hopelijk opnieuw vele memorabele AFC-momenten.

14.  DE ARCHIEFCOMMISSIE

Een bijdrage van Edwin Geluk en Hans de Wijs

Op 30 januari jl. ontvingen wij het droevige bericht, dat onze voorzitter van de Archiefcommissie, Wim Ringe, plotseling in zijn geliefde Spanje was overleden. Een week eerder kwamen wij als commissie nog bijeen, waarna Wim vertrok naar zijn nieuwe onderkomen in Valencia. Hij verdeelde zijn tijd tussen Valencia en Amsterdam en vanuit Spanje kon hij nog de nodige werkzaamheden voor de archiefcommissie verrichten. Het heeft niet zo mogen zijn.

De overige commissieleden Edwin Geluk en Hans de Wijs hebben de lopende zaken behandeld en beraden zich over de toekomst van de commissie.

De commissie is zeer tevreden over de schrijvende pers, m.n. De Telegraaf besteedt veel aandacht aan A.F.C. met goede artikelen en mooie foto’s. Deze blijven in het archief bewaard.

Met het A.F.C.-vriendelijk bedrijf, NDI, is een afspraak gemaakt om digitaal materiaal op te slaan. In bibliotheken worden de documenten opgeslagen. Het betreft voornamelijk materiaal afkomstig van de computer van Wim Ringe, maar door zijn plotseling overlijden is e.e.a. stil komen te liggen.

Inmiddels is de commissie in gesprek met mogelijke kandidaten om de commissie uit te breiden en wij hopen deze kandidaten te kunnen presenteren op de Jaarvergadering.

Al met al een bewogen jaar en wij zullen de initiatieven en enthousiasme van Wim Ringe heel erg missen.

15.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN

Een bijdrage van Nick van Ommeren – Voorzitter Commissie Commerciële Zaken

Afgelopen seizoen bestond de commissie uit Nick van Ommeren (voorzitter), Joost van Dolen (commissaris) en Mariette Niënhaus (commissaris).

Dit kleine clubje enthousiastelingen heeft het afgelopen seizoen het voor elkaar gekregen met belangrijke en onontbeerlijke steun van onze grote en sterke achterban om de bestaande AFC-Vriendelijke bedrijven aan de club te blijven verbinden en om het aantal bedrijven uit te breiden. Helaas, maar dat is niet te voorkomen om allerlei redenen, zijn er ook bedrijven die stoppen of een stapje lager op de sponsorladder gaan staan en bordsponsor worden. Ook daar zijn we zeer blij mee en geeft aan dat deze bedrijven de binding met de club voelen en willen houden. Er lopen bij het sluiten van het seizoen nog enkele gesprekken met bestaande sponsoren om te verlengen en met potentiele partijen die geïnteresseerd zijn om zich bij het exclusieve netwerk van AFC te voegen. We hopen daar na de zomer over te kunnen berichten. Per saldo zijn de sponsorinkomsten goed op peil gebleven en zal er voor komend seizoen weer actief naar nieuwe partners gezocht worden.

De geweldige prestatie van Ons Eerste in het KNVB-bekertoernooi, met klinkende overwinningen op eerste divisionisten Telstar (5-0 op Sportpark Goed Genoeg) en Top Oss   (1-0 in het Olympisch Stadion) met voorafgaand een zeer goed verzorgde sponsorbijeenkomst in Het Proeflokaal, mogen zeker niet onvermeld blijven. Op 18 december 2018 gingen zes bussen met meer dan 300 AFC-ers en een bus met AFC Vriendelijk bedrijven, Bordsponsoren en bestuur naar Tilburg. Een geweldig avontuur in een super ambiance met helaas, maar terecht, een 3-0 verloren wedstrijd tegen de latere finalist van de KNVB-Beker Willem II.

Niemand kan het ontgaan zijn dat naast het bekeravontuur Ons Eerste in de competitie een ongekende prestatie heeft geleverd door voor het eerst in de bijna 125-jarige geschiedenis van de club Algeheel Landskampioen te worden bij de amateurs. Dit leverde heel veel publiciteit op en een groot aantal live wedstrijden op FOX-sport. Iets waar AFC maar ook de sponsoren met trots op terugkijken.

Een andere belangrijke mijlpaal in het afgelopen seizoen was de lancering van de AFC Business Club-app. Deze app die ontwikkeld is en ondersteund wordt door Bundeling zal in het komende seizoen en daarna een grote rol gaan spelen in de communicatie naar en tussen de verschillende sponsoren. We hopen dat dit een groot succes zal worden en verder bij zal dragen aan de beleving en binding met de club door de sponsoren.

Nick van Ommeren treedt tijdens de aanstaande jaarvergadering uit de Commerciële Commissie en als bestuurslid van AFC. Op het moment van schrijven is nog geen opvolger als voorzitter van de commissie bekend. Er zijn enkele kandidaat commissieleden maar het bestuur en de commissie blijven opzoek naar vers bloed. Dus mocht u interesse hebben om bij te dragen aan het commercieel gezond houden van de club meldt u dan bij de Commerciële Commissie of het bestuur.

16. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE

Een bijdrage van Frans Jüch – Voorzitter Scheidsrechterscommissie

In het seizoen 2018/2019 waren er 16 vrijwillig beschikbare gediplomeerde AFC-scheidsrechters actief voor de zaterdag en zondag recreatieteams, regelmatig aangevuld met 3 bevriende KNVB-referees. Helaas ontviel ons Wim Ringe, die jarenlang actief en zeer serieus deel uitmaakte van ons corps. Ook namen we afscheid van onze scheidsrechter Hans Dekkers om persoonlijke reden.

Aan het begin van het seizoen werd in september een KNVB-spelregelbijeenkomst in ons clubhuis georganiseerd. Het stimuleren om een KNVB-scheidsrechteropleiding te volgen resulteerde in 3 nieuwe versterkingen bij zowel de jeugd- als de senioren-teams. Er werd een start gemaakt om wekelijks de jeugdwedstrijden te begeleiden door een gediplomeerde scheidsrechtercoördinator.

Naar aanleiding van incidenten achtte de scheidsrechterscommissie het nodig tijdens het seizoen alle teams en betrokkenen nadrukkelijk te wijzen op disciplinaire maatregelen bij onbehoorlijk gedrag.

De commissie dankt vooral het Bestuur voor de steun, en het wedstrijdsecretariaat, de leden van de wedstrijdtafel en de elftalcommissies voor hun medewerking en bijdragen. ‘We doen het voor elkaar’.

De AFC-scheidsrechterscommissie 2018/2019 bestaat uit Frans Jüch, Erik Bos, Karel Kuijvenhoven en Gerrit Altena. Frans Jüch en Erik Bos stellen zich niet beschikbaar voor een volgende periode.

17.  DE OVERIGE COMMISSIES

Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de volgende commissies:

  • < >in een competitiewedstrijd tussen nota bene de twee veteranenteams van AFC. Dit is uiteindelijk opgelost zonder dat er een straf werd opgelegd.

    de Commissie van Beroep, gevormd door Roy van Dijk, Patrick Reddering, Wiebe Westerhof en Hans Veldkamp.

    de Kascommissie: deze bestond uit Wim Ringe, Peter van den Dungen jr. en Edwin Geluk, met als plaatsvervangend leden Max Flam en Sebo Woldringh;

  • de Kennismakingscommissie: hierin hadden zitting Ger van Caspel, Ronald Koster, Ruud Mantel, Michiel Middendorf, Patrick Reddering, David Westerhof, Sebo Woldringh, Hans Veldkamp en Wiebe Westerhof;

  • de Commissie Sociale Zaken: deze bestond uit de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk; en ten slotte

  • de Materiaalcommissie, bestaande uit Remco Post en René de Vreeze.

18.  SUPPORTERSVERENIGING THE REDS

De supportersclub The Reds is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de toppositie die ons eerste elftal.

Supportersclub The Reds bestaat uit leden van AFC die jaarlijks een extra vast bedrag doneren naast de normale contributie. Het bestuur van supportersclub The Reds waardeert het zeer dat deze AFC’-ers jaarlijks een meer dan welkome extra financiële bijdrage doneren.

Met lede ogen zullen de trouwe The Reds leden hebben aangezien dat er de laatste jaren weinig tot niets is gebeurd. Ondanks snode plannen de supportersvereniging nieuw leven in te blazen is hier helaas weinig van terecht gekomen. Daar zullen ongetwijfeld oorzaken voor aan te wijzen zijn, maar dat biedt geen soelaas.

Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur bekend maken wat de plannen zijn om The Reds nieuw leven in te blazen en wie zich hiervoor zullen gaan inzetten.

19.  STICHTING “KEEP SMILING”

Een bijdrage van Kees Gehring

Op de kop af 100 jaar geleden behaalde AFC het Kampioenschap van de KNVB Eerste Klasse B en speelde in een nacompetitie 8 wedstrijden (uit én thuis en dat in het jaar 1919!) om het Kampioenschap van Nederland tegen Go Ahead uit Deventer, NAC Breda, Be Quick Groningen en stadgenoot AJAX, dat Kampioen van Nederland werd. AFC eindigde als tweede. Seizoen 1920-1921 eindigde AFC echter in dezelfde Eerste Klasse B als laatste en degradeerde naar de Overgangsklasse waarin destijds clubs als Sparta, VUC, ADO en Excelsior uitkwamen en het daaropvolgende seizoen degradeerde AFC in 1922 opnieuw, nu naar de KNVB Tweede Klasse.

Het duurde bijna 40 jaar tot in 1961 in die Tweede Klasse het lang naar uitgekeken Kampioenschap werd behaald en AFC terugkeerde op het hoogste (amateur)niveau om vervolgens in de Eerste Klasse ook in 1963, 1967 en 1969 een Kampioenschap te realiseren en wedstrijden om het Kampioenschap van Nederland te spelen. Vier keer Kampioen in 8 jaar tijd onder leiding van de onvolprezen trainer en oud-international Gé van Dijk, de “Gouden Jaren”.  In 1974 kwalificeerde AFC zich met trainer Piet Ouderland (eveneens oud-international) voor de door de KNVB nieuw ingestelde Hoofdklasse. Vierentwintig jaar later volgde op de laatste wedstrijddag van het seizoen 1997-1998 volkomen onverwacht degradatie. Het bestuur en begeleiders van AFC 1 ontwikkelden nieuw beleid om te trachten zo snel mogelijk op het hoogste amateurniveau terug te keren, maar dat nam toch nog drie seizoenen in beslag, voor in seizoen 2000-2001 AFC onder leiding van trainer Ton du Chatinier AFC Kampioen werd in de Eerste Klasse en terugkeerde in de Hoofdklasse om zich vanaf dat moment tot heden in de top van het amateurvoetbal te handhaven.

Op 18 januari 2002 lanceerde ondergetekende tijdens het jaardiner t.g.v. de 107e verjaardag van de Amsterdamsche F.C. het plan om met 11 clubgenoten een comité onder de bij onze club bekende naam “Keep Smiling” op te richten. Het doel was om de spelers van het eerste elftal maatschappelijk zo optimaal mogelijk te begeleiden en op die manier spelers van de A-selectie aan AFC te verbinden met als slogan "Maatwerk via het AFC-netwerk". Zo werd de ene speler geholpen met een baan, een ander met een woning of vervoer, een derde met een vakantiereis enz. enz.

Maar de ontwikkelingen gingen verder. In de zomer van 2005 nam AFC's vicevoorzitter Ad Westerhof het initiatief dit comité om te zetten in een stichting en de oprichtingsakte passeerde op 17 augustus 2005 bij notariskantoor Jager & Stuijt. Het bestuur van deze nieuwe stichting, Ad Westerhof (voorzitter), Henk Bijlsma en Kees Gehring (secretaris) sloot met instemming van het AFC-bestuur in augustus 2006 een overeenkomst met het AFC-Vriendelijk bedrijf Peugeot Koudijs. Spelers van de A-selectie, die daar gebruik van wilden maken, konden met een eigen bijdrage beschikken over een door de stichting “Keep Smiling” beschikbaar gestelde leaseauto, type Peugeot 207. Deze overeenkomst heeft drie seizoenen geduurd en werd aan het einde van het seizoen 2008-2009 in goede harmonie beëindigd.

Vervolgens werd door de besturen van AFC en “Keep Smiling” een nieuw idee ontwikkeld. Met ingang van het seizoen 2009-2010 werd op voordracht van de commissie Topamateurs door de stichting “Keep Smiling” een maandelijkse bruto toelage aan de spelers van de A-selectie toegekend, buiten bezwaar van de exploitatie van AFC, waar loonbelasting en sociale lasten op werden ingehouden. De benodigde financiële middelen daartoe ontving “Keep Smiling” dat eerste seizoen van 9 verschillende begunstigers.

Seizoen 2009-2010 wist AFC o.l.v. trainer Cor ten Bosch het Kampioenschap in de Hoofdklasse A te behalen, kwalificeerde zich daarmee voor de nieuw ingestelde Zondag Topklasse en speelde 31 jaar na 1969 opnieuw wedstrijden om het Kampioenschap van Nederland. Vier jaar later werd AFC met trainer Willem Leushuis Kampioen in deze Zondag Topklasse en moest na twee finalewedstrijden om het Kampioenschap van Nederland de titel aan v.v. Spakenburg laten en in 2016 kwalificeerde AFC zich met trainer Bart Logchies voor de toen door de KNVB nieuw ingestelde Tweede Divisie. Het achter ons liggende seizoen speelde AFC voor het derde jaar in successie in deze Tweede Divisie en ook dit verenigingsjaar ontvingen de spelers van de A-selectie met instemming van het bestuur van AFC via de stichting “Keep Smiling” een bruto vergoeding.  

Het bestuur van “Keep Smiling” bestond het seizoen 2018-19 uit Jacques Parson (voorzitter), Henk Bijlsma, Lex Koekoek en Kees Gehring (secretaris) en Ad Westerhof was bij vergaderingen als voorzitter van AFC aanwezig. Na afloop van ieder verenigingsjaar (30 juni), zo ook dit seizoen, wordt het financieel overzicht van de exploitatie van de stichting “Keep Smiling”, voorzien van een accountantsverklaring (verplicht) ingezonden naar de KNVB.

En wat 100 jaar geleden net niet lukte, lukte dit jaar wel! Na de zeer in het oog springende resultaten in het KNVB-beker toernooi eerder dit seizoen werd AFC op 5 mei 2019 voor het eerst in haar bestaan gekroond tot Kampioen van Nederland! Een geweldige prestatie behaald met aantrekkelijk en aanvallend (85 goals!) voetbal.  Hulde voor trainer Uli Landvreugd en alle spelers en begeleiders en “last but not least” voor het bestuur en de commissie Topamateurs.  Voor captain Magid Jansen na 260 officiële wedstrijden voor AFC 1 in 10 seizoenen een prachtig afscheid!  

Dit Kampioenschap is dan ook een mijlpaal in de bijna 125-jarige geschiedenis van onze mooie club en tevens het moment dat Henk Bijlsma en ondergetekende hebben besloten, mede omdat wij inmiddels in leeftijd het zgn. “nieuwe 60” zijn gepasseerd, om onze activiteiten voor de stichting “Keep Smiling” na 14 seizoenen te beëindigen.  Het is tijd voor nieuw elan en nieuwe energie.  Met gepaste trots op de prestaties van AFC 1 in het verleden en focus op een even zo succesvolle toekomst voor de vlaggendragers van de oudste voetbalclub van Amsterdam!

20.  STICHTING GOED GENOEG EN DE VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG

Een bijdrage van Ernst-Pieter Knüpfer – Secretaris SGG & VSGG

Vanaf 6 oktober 1962 is de Stichting Goed Genoeg (“SGG”) huurder van Sportpark Goed Genoeg van de Gemeente Amsterdam en de Vereniging Sportpark Goed Genoeg (V.S.G.G.) is vanaf dezelfde datum contractant van het clubhuis.

Het bestuur van Stichting Goed Genoeg en V.S.G.G. bestond dit seizoen uit Ad Westerhof (voorzitter), Nicolaas van Ommeren (penningmeester), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Bob Duis, Machiel van der Woude, Remco Post en Ronald Koster. Daarnaast worden de vergaderingen door Johan de Bie (adviseur voor het leven) en oud-bestuurslid Bob Neseker bijgewoond.

Ad Westerhof en Nicolaas van Ommeren, veelal bijgestaan door Bob Duis en Remco Post, hebben veelvuldig overleg gevoerd met de Gemeente en andere betrokkenen inzake ontwikkelingen aangaande het nieuwe complex en clubhuis.

Een blijk van waardering voor het belangrijke en veelomvattende werk op dit terrein aan het adres van deze clubgenoten is hier zeker op zijn plaats! U treft verderop in het jaarverslag nadere informatie omtrent de huidige stand van zaken.

De horeca is in eigen beheer en dat betekent een extra verantwoordelijkheid over personeel en contractuele afspraken met de diverse leveranciers. Remco Post, bijgestaan door David Westerhof, neemt hier het voortouw.

21.  AFC EN DE ZUIDAS

Een bijdrage van Ad Westerhof

“Sinds midden jaren 90 is het bestuur van AFC met de gemeente Amsterdam in gesprek over de toekomstige ligging van onze velden.

Via het "cadeau aan de Zuidas" waar onze velden over de nieuw aan te leggen A10 zouden komen te liggen in een "ruim opgezette parkachtige omgeving" tot serieuze verhuisplannen naar het Loopveld en zo nog een vijftal niet realiseerbare varianten heeft AFC na meer dan 20 jaar ingestemd met een "verankering" op de Zuidas.

In 2016 waren de plannen zo concreet dat de leden in een speciale vergadering in ons huidige clubhuis konden worden geïnformeerd over alle bekende details. Unaniem werd besloten akkoord te gaan met deze richting en het bestuur volmacht te geven een en ander uit te werken. Inmiddels is dat op detailniveau gebeurd en een aanbesteding volgde eind 2017

De aanbesteding betrof ons nieuw te bouwen clubhuis als ook het vernieuwde sportpark wat zo'n 100 meter naar het noordoosten wordt verplaatst.

So far so good zou je denken. Echter in het voorjaar van 2018 bleek de animo bij aannemers om deel te nemen aan deze aanbesteding gering. Enerzijds heeft dat te maken met de sterk oplopende prijzen van bouwmaterialen en anderzijds met de grote hoeveelheid werk op de Zuidas waardoor er een schaarste aan bouwcapaciteit is ontstaan.“

Zo schreven wij vorig jaar in het jaarverslag van onze vereniging. Het liep daarna even anders dan ons was voorgespiegeld. De opgelopen vertraging ging nog een aantal maanden door omdat de beoogde aannemer verstek liet gaan maar gelukkig werd toen snel een aannemer gevonden die het nu ook gaat uitvoeren. AFC zit op de tribune te wachten op al deze ontwikkelingen omdat de gemeente/Zuidas de opdracht voor de bouw aan de aannemer verleent en niet AFC. Wij kopen het clubhuis van de gemeente als het opgeleverd wordt.

Zoals het er nu uitziet gaan de heipalen de grond in ongeveer een maand na onze ledenvergadering. De circa 220 heipalen worden niet met veel lawaai geheid maar geschroefd. Met de gemeente wordt wekelijks overlegd over alle details van ons nieuwe clubhuis. De bestuursleden Nicolaas van Ommeren, Remco Post, Bob Duis en ondergetekende zijn daar al langere tijd volop en intensief mee bezig. Naast het clubhuis is dit viertal ook voortdurend in gesprek met alle gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de herinrichting/ verbouwing van ons sportpark. Deze transitie vindt nagenoeg tegelijk plaats met de bouw van het clubgebouw.

Zoals nu bekend zal de aanleg van ons nieuwe hoofdveld (naast het kunstgrasveld bij EY) na de zomer starten en als het allemaal meezit na de winterstop in gebruik genomen kunnen worden. Dan (dus na de winterstop) worden de beide grasvelden ontmanteld om de andere drie nieuwe kunstgrasvelden te kunnen aanleggen. Alles ijs en weder dienende natuurlijk.

Tijdens de hele operatie blijft AFC beschikken over 6 velden (waarvan 1 of 2 grasvelden) of 5 kunstgrasvelden .Het geheel zal zeker een zekere mate van overlast geven en er zullen daarom ook een aantal (tijdelijke) veranderingen zijn. Met name over deze hele operatie spreken wij de gemeente iedere week zodat en wat het zoveel als mogelijk “buisiness as usual“ blijft. Via onze website zullen wij onze leden maar ook de tegenstanders en anderzijds betrokkenen informeren.

Wij gaan een rumoerige en spannende tijd tegemoet. AFC zal de overlast tot een minimum beperken voor onze leden. Wij kijken nog steeds uit naar een schitterend sportpark met een prachtig en passend clubhuis waar wij in ons jubileumjaar in kunnen trekken! 

22.  ACC

Een bijdrage van Ernst-Pieter Knüpfer – Secretaris ACC

AFC’s dochtervereniging ACC, opgericht op 5 maart 1921, speelt met haar eerste elftal in de hoogste afdeling van de vaderlandse competitie. In de inmiddels naar 10 teams uitgebreide Topklasse werd in het seizoen 2018 ternauwernood degradatie ontlopen. De inbreng van de buitenlandse krachten is bij ACC aanzienlijk minder dan bij sommige andere clubs. Dit is enerzijds het gevolg van het niet beschikken over voldoende financiële middelen en anderzijds een bewuste keuze om onze eigen jeugd een kans te geven zich op het hoogste niveau te ontwikkelen.

VOC werd kampioen, maar deed dat wel met 6 betaalde krachten. Zij zijn daarmee overigens geen uitzondering. Zo speelde degradant Punjab nota bene met meer dan het volgens de KNCB-regels toegestane aantal ‘buitenlanders’, kreeg daarvoor punten in mindering, spande een rechtszaak aan, waarvan de uitspraak eerst na afloop van het seizoen kwam. Deze uitspraak viel nota bene uit in het voordeel van Punjab dat desondanks toch onderaan eindigde en degradeerde naar de Hoofdklasse.

Naast het eerste kwam ACC ook afgelopen seizoen weer uit met een tweede, derde, vierde (Zomi) en een veteranenteam. Alle teams wisten zich vrij gemakkelijk te handhaven, waarbij opgemerkt dat het Zomi-team onder leiding van Bart Sandberg op een haar na het kampioenschap in de wacht sleepte.

Bij de jeugd behoort ACC nog altijd tot één van de toonaangevende clubs van Nederland, Dit blijkt ook uit de selecties van de Dutch Lions, waar ACC in aller leeftijdscategorieën goed is vertegenwoordigd.

De oudere jeugd moest noodgedwongen een combinatie-elftal vormen met onze oude buren VRA. Zij wisten door te dringen tot de finale voor het kampioenschap die door gebrek aan regelkennis van de umpires een uiterst dubieus slot kende waarvan het combinatieteam helaas de dupe werd. Desalniettemin beschikt ACC over veel jeugdig talent, getuige het feit dat zij sterk vertegenwoordigd is in de diverse leeftijdscategorieën bij de Dutch Lions.

De goede band met AFC en Pinoké wordt jaarlijks aangehaald met de ACC/AFC/Pinoké-dag. Hoewel de opkomst ditmaal enigszins teleurstellend was, zal deze traditie ook naar de toekomst voort blijven bestaan.

Met grote regelmaat worden de thuiswedstrijden van ACC bezocht door enkele AFC’-ers. Het is te hopen dat meerdere AFC’-ers de weg naar ’t Loopveld weten te vinden. En daar is alle reden toe, want in het huidige seizoen staat ACC halverwege de competitie in de top drie. Met 2 zestienjarigen en 3 zeventienjarigen heeft ACC veruit het jongste elftal en is dit zondermeer een prestatie van formaat.

23.  VBC

Een bijdrage van Frans Jüch – Secretaris VBC

De Vrienden Biljart Club startte het seizoen de onderlinge competitie met de vijftien leden, waaronder de kampioen van 2018 Machiel v.d. Woude. Sinds de oprichting van de VBC op 13 november 1941 werd in het afgelopen seizoen het ‘moyennesysteem’ geïntroduceerd. Op basis van het individuele gemiddelde heeft iedereen nu de kans een partij te winnen. De VBC heeft sinds dit jaar ook een eigen logo.2018 werd afgesloten met de traditionele ‘Wildavond’ in ons clubhuis. De onderlinge thuiswedstrijden tegen KHFC en HBS werden glorieus gewonnen. Het Paas vierballen toernooi behoort ook tot één van de traditionele clubevenementen gekenmerkt door gezelligheid met een hapje en een drankje. Het seizoen werd afgesloten met de ‘Uitgaansdag’ in het Amstelveense Oude Dorp.                    

Met het overlijden van Willem de Jong verloor de Vrienden Biljart Club een prominent lid, die zich altijd vol overgave inzette voor de vereniging. We verliezen in hem een markant levensgenieter. “Vriendschap en vreugde, dat is ons parool”.

24.  DE EVENEMENTEN & TRADITIES

Zoals elk seizoen het geval waren er ook dit jaar weer tal van evenementen, veelal voortvloeiend uit traditie, die AFC is een. Onderstaand volgt in vogelvlucht een willekeurige opsomming:

Ons eerste elftal vertrok in juli voor een vierdaags trainingskamp in Belluno, wederom op uitnodiging van AFC Ridder, Dé Hurwits, wiens gastvrijheid en bijzondere inspanningen om de trip zo geslaagd mogelijk te doen zijn door spelers en staf enorm werden gewaardeerd. Tijdens de winterstop volgde van 5 t/m 8 januari een geslaagd trainingskamp in Barcelona, waar Moiz da Silva tot winnaar van de ‘Silver Spoon’ werd bekroond.

Voor de Jeugd waren er wederom de bekende evenementen, zoals het Pepernotentoernooi met de Sinterklaasviering, het befaamde AFC-Superstars/Borchland spektakel (met sterspeler van het Eerste Railey Ignacio, die de warming-up verzorgde), het C-junioren kerstdiner (met als ‘mystery guest’, Kaj Sierhuis), de Herfst-tweedaagse, het alom geprezen Dick van der Klauw toernooi onder leiding van Alphons Peters en Emiel Neter en niet te vergeten de spectaculaire AFC Zomer Voetbalkampen, het eerste meisjesvoetbaltoernooi met maar liefst 35 deelnemende meisjesteams en ter afsluiting van het seizoen het weergaloze mini-WK. De organisatie van dit soort evenementen is AFC om het lijf geschreven en alle betrokkenen die hieraan meewerken, verdienen enorme waardering. Hulde!

Het Jaardiner werd afgelopen seizoen gehouden in The Grand Hotel, het voormalig stadhuis van Amsterdam aan de Oudezijds Voorburgwal. Een AFC-waardige locatie. Bobby Gehring trad wederom op als tafelpreses en deed dit op bekwame wijze.

Circa 160 genodigden zaten aan de fraai gedekte tafels en ware getuige van de uitreiking van de laureaten door onze voorzitter Ad Westerhof.

De AFC Goed Genoeg Award ging naar de Evenementencommissie en werd middels een kort bezoek aan het Damesdiner in het Hilton hotel terplekke uitgereikt.

Jeroen Brussee ontving de mr. Henne Boskamp Nobelprijs, Nick van Ommeren werd benoemd tot Lid van Verdienste en Henk Bijlsma tot Erelid. Zij allen werden uitgebreid door onze voorzitter toegesproken en ontvingen vanuit de zaal een grote blijk van waardering.

Magid Jansen hield tot slot als aanvoerder wederom een prima speech en riep alle aanwezigen op het eerste te komen steunen bij de wedstrijden.

De Persmap stond dit keer onder redactie van onze Kees Gehring en Henny Kottmann. Het blijft toch altijd weer een hele bevalling deze te vervaardigen, maar het resultaat mag er zijn: een mooie mengeling van heden en verleden, van interviews, foto’s en informatie en uiteraard veel aandacht voor onze standaardelftallen, gewaardeerde AFC Vriendelijke bedrijven, Bordsponsoren en adverteerders.

Op de eerste vrijdag van november, zoals te doen gebruikelijk, kwamen de Zilveren Ploegers bijeen en wel met 100 man sterk. Er waren dit jaar 5 nieuwe leden, te weten Tommy van Kampen, Nino Ockhuijsen, Floris Kloes, Manus Polling en Joey van Leijenhorst. In hun speeches benadrukten zij dat AFC een prachtige club is, waar vriendschappen voor het leven worden gesmeed. Langst lid zijnde aanwezige was Max de Bruin Sr., erevoorzitter van dochtervereniging ACC en al meer dan 75 jaar lid van beide verenigingen.

Uiteraard werd er ook afgelopen seizoen weer ‘gekiend’, toch altijd weer een reuze gezellige en geslaagde avond met fraaie prijzen en een zeer grote opkomst. Het Kien Dream Team onder leiding van Jeroen Brussee had dit jaar als thema “Après-Kienen”.

Er werd geklaverjast tijdens het Goed Genoeg klaverjastoernooi op 27 december. En het nieuwe jaar werd weer ingeluid met de traditionele ‘Sixes’ en op 6 januari het Gelukkig Nieuwjaar Zaalvoetbaltoernooi in de Emergohal.

Ook de totstandkoming van deze evenementen alsmede het zorgen voor een soepel en goed verloop vergen vele organisatorische inspanningen. Gelukkig is er vaker met het bijltje gehakt en zijn er voldoende vrijwilligers die een helpende hand bieden. Hulde!

Op vrijdag 4 januari 2019 was onze nieuwjaarsreceptie met de rede van onze voorzitter, die zoals te doen gebruikelijk op de website werd gepubliceerd.

Op dinsdag 2 april kwamen 49 Ridders bijeen die werden toegesproken door voorzitter Ad Westerhof ,die hen onder andere over de komende bouwwerkzaamheden op Sportpark Goed Genoeg vertelde. In een genoeglijk samenzijn werden drie nieuwe Ridders geïnstalleerd, te weten Rein Akkerman, Bert de Rooij en Ernst Bouman.

Op zaterdag 4 mei werd onder grote belangstelling de Dodenherdenking gehouden. U kunt hierover elders in het Jaarverslag meer uitgebreid lezen.

Op 5 mei volgde de met een dag uitgestelde kampioenswedstrijd tegen Scheveningen die met 5-0 werd gewonnen. Hierna barstte het feestgedruis los, volgde de uitreiking van de kampioensschaal en werd het kampioenschap uitbundig in het clubhuis gevierd.

Op vrijdag 17 mei werd het Stierendiner gehouden in het Fort aan de Drecht in Uithoorn. Als gasten waren Frans Jüch en Nick van Ommeren uitgenodigd.

Op maandag 27 mei hielden wij een kampioensreceptie die redelijk werd bezocht. Tijdens deze gelegenheid werden tevens de Gouden Ballen aan spelers en begeleiding uitgereikt en werd Melvin Grootfaam uitgeroepen tot speler van het seizoen 2018-2019.

Een dag later speelde ons Eerste elftal een vriendschappelijke wedstrijd tegen het nationale elftal van de Solomons eilanden, getraind door oud-international Wim Rijsbergen. De selectie van de Solomons eilanden bereidde zich voor op de Pacific Games dat later deze zomer zal worden gehouden.

Op woensdag 5 juni werd de Vrijwilligersavond gehouden. De prijs voor Vrijwilliger van het Jaar bij de Jeugd viel ten deel aan Joey van Leijenhorst. Halverwege het seizoen werd Joey gepolst om het onderaan de ranglijst kwakkelende JO17-2 te gaan trainen. En met succes, want het team leefde geheel op en wist nota bene een periodetitel in de wacht te slepen. Hulde!

Bij de Senioren ging de prijs voor Vrijwilliger van het Jaar naar Frank Bouman, die in weer en wind bij wedstrijden van het Eerste als poortwachter te hebben opgetreden na 20-jaar afzwaait.

Beiden werden toegesproken en ontvingen een de bijbehorende oorkonde, waarna de geslaagde avond werd afgesloten met een Indonesisch buffet.

Tot slot een kort bericht over de Be Friends Cup die op woensdag 29 mei werd gehouden, maar tijdens de tweede spelronde werd afgebroken nadat Veteraan Maurice Koster op het hoofdveld plots in elkaar zakte. Gelukkig werd er meteen adequaat gehandeld en werd er onmiddellijk met gebruik van de aanwezige AED eerste hulpverleend.
Een speciale vermelding gaat hierbij uit naar Nino Ockhuysen, Jair Junge, Daniel Jorna en Thomas van Essen.
Maurice werd vervolgens naar het VU Medisch Centrum gebracht, waar hij enkele weken ter observatie heeft doorgebracht. Inmiddels maakt hij het gelukkig weer goed.

Het samenzijn dat die avond volgde in het clubhuis was bijzonder, er heerste een gevoel van saamhorigheid. Er werd gezamenlijk naar de Europa League finale gekeken onder het nuttigen van een echte Engelse ‘fish and chips’- maaltijd.

Zoals treffend daags later op de website van AFC werd vermeld: “BE FRIENDS, KEEP SMILING, HET SIERAAD VAN DE CLUB ZIJN DE VRIENDEN DIE ER VERKEREN. Het zijn geen loze kreten, maar het zijn waarden die het warme gevoel van de club AFC treffend weergeven, ook op een veelbewogen avond zoals gisteren.” 

25.  4 MEI HERDENKING

Het was maar wat vreemd dat de KNVB ons op 4 mei wilde laten voetballen en nog wel de kampioenswedstrijd. Dit zou meer dan ongepast zijn. Het was dan ook maar wat plezierig te ervaren dat Scheveningen uit respect instemde met ons verzoek om de wedstrijd naar zondag 5 mei te verplaatsen.

Zo konden wij op 4 mei om zes uur ’s avonds onze Dodenherdenking houden. Traditiegetrouw hield onze voorzitter een toespraak bij het monument op ons sportpark. Ruim honderd leden woonden in gepaste stilte deze bijeenkomst bij.

De voorzitter benadrukt elk jaar in zijn speech hoe belangrijk wij het vinden om deze traditie op AFC in stand te houden. Immers zonder verleden geen toekomst en juist daarom koesteren wij ons verleden, uit respect voor alle slachtoffers en nabestaanden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn over de gehele wereld ongeveer 25 miljoen militairen gesneuveld en circa 30 miljoen burgers. Aantallen die niet te bevatten zijn.

Voetbal was razend populair in de oorlog en ook AFC kende een enorme aanwas. Tegelijkertijd werd voetballen en het lid zijn van een voetbalclub verboden voor alle joden en dus ook voor de joodse leden van AFC.

Ook dit jaar werd door een AFC-pupil een gedicht voorgelezen. Deze eer viel ditmaal te beurt aan Kobus Ringeling, jeugdspeler van de AFC JO-13/2 en een achterkleinzoon van Ko van Eijk, oud-speler van ons Eerste, wiens naam op het monument vermeld staat.

Het gedicht dat Kobus samen met zijn grootmoeder Marianne heeft opgesteld:

Gedicht voor de 4 mei herdenking van AFC

Ze waren nog jong, die mannen van toen
Zich niet bewust van het kwaad
Zij hebben gestreden voor hun land
Niet vragen waarom, maar een daad

Zij ware nog jong, die jongens van toen
Verloren hebben zij niet
Hun strijd vond plaats op een ander veld
Een veld van verraad en verdriet

Zij waren echt jong, die jongens van toen
Zij schrokken niet terug voor de macht
Hun daadkracht was groot en ’t was niet voor niks
Want het heeft ons vrede gebracht

Zij waren te jong, die kind’ren van toen
Hun heldenrol zeker niet klein
Zij worden geëerd nu, en gemist
Maar te jong om al Eeuwig te zijn

Als afsluiting van de herdenking werd door de voorzitters van AFC en ACC, Ad Westerhof en Wim Pielage, een krans gelegd bij het monument, waarna twee minuten stilte in acht werd genomen.

AFC en ACC herdenken op deze wijze jaarlijks haar slachtoffers uit de tweede wereldoorlog en zullen dat in lengte van jaren blijven doen. Niet alleen om een traditie in ere te houden, maar vooral uit dankbaarheid en respect voor onze, vaak zeer jonge en moedige, clubgenoten die onze huidige vrijheid mede mogelijk hebben gemaakt, zoals zo treffend verwoord in bovenstaand gedicht.

26.  IN MEMORIAM

Ook in het afgelopen seizoen hebben wij tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden afscheid moeten nemen van een aantal AFC-vrienden en vriendinnen.  Soms zag je dat al een tijdje aankomen, maar soms ook was het verlies plotseling.

Op 7 januari 2019 op de leeftijd van 93 jaar GEORGE WIJNAND– AFC-Ridder en lid van de Zilveren Ploeg.

Op 30 januari 2019 op de leeftijd van 73 jaar WIM RINGE – lid van verdienste, AFC Ridder en lid van de Zilveren Ploeg.

Op 7 februari 2019 op de leeftijd van 93 jaar GEORGE HORN– AFC-Ridder en lid van de Zilveren Ploeg.

Op 19 maart 2019 op de leeftijd van 81 jaar WILLEM DE JONG – lid van de Zilveren Ploeg.

Zij zullen in onze herinneringen blijven voortleven.

27.  Slotwoord

En hiermee sluiten wij een succesvol seizoen 2018-2019 af. Een historisch seizoen waarin AFC voor de eerste maal in haar 124-jarig bestaan tot algeheel amateurkampioen van Nederland werd gekroond. Ik wens alle leden, sponsoren en donateurs, mede namens het bestuur, een prettige zomervakantie toe.

Namens het bestuur van AFC,
Ernst-Pieter Knüpfer, secretaris

Amsterdam,
Juni 2019