Introductie van vrouwen- en meisjesvoetbal bij AFC een feit

Op 10 april 2014 vond een zeer goed bezochte buitengewone ledenvergadering plaats. Twee punten stonden op de agenda: 
1. De eventuele introductie van het vrouwen- en meisjesvoetbal bij AFC en
2. De Toekomst van de Schakel.

 

Wat betreft het eerste agendapunt  werd na goede discussie besloten met ingang van het komende seizoen het vrouwen- en meisjesvoetbal te omarmen. Een historische beslissing na 119 jaar mannenvoetbal.
De introductie zal zeer geleidelijk plaats vinden. Begonnen wordt met 4 teams, 2 meisjesteams op de zaterdag, een C-team en een vrouwenteam op de zondag.
Ronald Koster, die de discussie inleidde, kondigde aan dat een commissie in het leven wordt geroepen voor het vrouwen- en meisjesvoetbal.
Verder zal er binnenkort nog een informatiebijeenkomst worden georganiseerd waarbij de plannen verder worden toegelicht.

Aanmelden is nu via de website mogelijk. Zie resp. onder 'senioren' of 'jeugd' en klik op 'aanmelden als lid'. 

 

Wat betreft het tweede agendapunt vond na een toelichting van Benno Honsdrecht ook een zeer levendige discussie plaats. Tal van suggesties werden gedaan om de Schakel in al dan niet gedigitaliseerde vorm te moderniseren en verder te verbeteren.
Het bestuur zal zich over deze suggesties buigen en ten behoeve van de  algemene vergadering in juni  met een definitief voorstel komen.

 

MvdW