In Memoriam George Horn, oudste AFC lid

Helaas moeten wij meedelen dat George Horn op 7 februari 2019 is overleden.
George bereikte de leeftijd van 93 jaar en was het oudste AFC lid.
Hij werd lid in 1942 en is dat onafgebroken gebleven.
In 1992 werd George ‘Ridder’ van AFC vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap.
Wij wensen zijn vrouw Cily en kinderen Karin en Maikel en verdere familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.
De begrafenis zal plaatsvinden op zondag 10 februari om 14:30 uur op de Liberaal Joodse Begraafplaats Gan Hasjalom, Saskia van Uylenburgweg 4, Amstelveen.

Bestuur AFC