Clubarts Lex Swaan plotseling overleden en een In Memoriam

De begrafenis heeft intussen olaats gevonden.

In Memoriam

Clubarts Lex Swaan (1940-2019)

 “Een mensen-mens”.

Op maandagavond 23 september j.l. bereikte ons het zeer droevige bericht dat onze clubarts Lex Swaan na een herseninfarct volkomen onverwacht was overleden.
De voltallige spelersgroep, klaar voor de uitloop training, begeleiding en diverse aanwezige AFC-ers in shock. Immers, hoe anders was zijn daadkrachtig optreden nog zo recent de dag daarvoor tijdens de wedstrijd AFC – Kon. HFC. De kopbotsing van Yordi Teijsse met een speler van de Kon. HFC, waartoe Lex een voor zijn doen forse looppas ontplooide naar de plek des onheils. Yordi in alle staten omdat een hechting noodzakelijk was, vroeg “gaat dat zeer doen Doc?” Waarop Lex rust bracht en antwoordde,” als ik ooit een gaatje dicht, heeft nog nooit niemand over pijn geklaagd”.

Lex Swaan, die in 1998 samen met ondergetekende de Medische Commissie bij AFC in het leven riep, dit omdat hij vond dat AFC meer was dan een club, waarbij hij met een ledental van bijna 1800 leden het nodig vond een intern spreekuur op te zetten en inmiddels voor het 19de seizoen de medische leiding vervulde bij ons vlaggenschip.
Lex was een man met visie, waarbij hij zijn vakmanschap als toonaangevend arts met praktijk in Amsterdam ten dienste stelde van onze mooie club AFC. Lex Swaan, een mensen-mens met een mooi gezin, veel levenservaring en een bevlogen man, maar een immer bescheiden middelpunt.  

Bij zijn club AFC profileerde Lex zich als een goed luisteraar en een medicus bij uitstek, maar evenzo een vrolijke noot tijdens de voor AFC traditionele trainingskampen.
Lex compenseerde zijn lengte door een extreem groot hart voor iedereen in zijn omgeving en wist daardoor een hechte vertrouwensband te creëren. Daar kan Yordi als laatste “hechting” van mee praten. Lex is 78 jaar geworden.

Wij AFC-ers zullen Dr. Lex Swaan blijvend missen en wensen zijn vrouw Joke, dochter Hannah en zoon Abel veel sterkte bij dit enorme verlies.

Wim Crouwel, voorzitter AFC Medische Commissie
Op de foto in de slider van afgelopen zondag bij AFC – Kon. HFC behandelt Lex nog AFC speler Yordi Teijsse

Bestuursmededeling 24 september 2019

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 23 september 2019 op de leeftijd van 78 jaar van de heer

Lex Swaan

Lid en clubarts van AFC vanaf 2001.

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.

Ad Westerhof             – voorzitter
Ernst-Pieter Knüpfer  – secretaris

Lex, samen met een deel van de medische staf