Bijeenkomst Zilveren Ploeg

Vrijdagavond 2 november  vond zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van deze maand de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg plaats, de leden die 25 jaar of langer lid zijn van AFC.
Langst lid zijnde aanwezige was Max de Bruin – 75  jaar lid!!- en met hem waren 100 ploegers aanwezig.
Totaal telt de Zilveren Ploeg 234 leden, die gezamenlijk goed zijn voor  bijna 10.000 jaar lidmaatschap.

Frank Reddering, voorzitter van de Zilveren Ploeg, heette de aanwezigen welkom en memoreerde hoe belangrijk de aanwezigen waren en zijn voor de club.
Nadat de voorzitter van AFC Ad Westerhof het gezelschap had toegesproken, werden 5 nieuwe leden geintroduceerd:
Tommy van Kampen, Nino Ockhuijsen, Floris Kloes, Manus Polling en Joey van Leijenhorst.
In hun speeches benadrukten zij dat AFC een prachtige club is, waar vriendschappen voor het leven worden gesmeed. Een luid applaus viel hen ten deel.


V.l.n.r.: Nino Ockhuysen, Joey van Leijenhorst, Manus Polling, Tommy van Kampen en Floris Kloes

Het was al met al een zeer geslaagde avond met een uitstekend verzorgd diner.
Dank aan de organisatoren Frank Reddering, Hans Honsdrecht en Edwin Geluk.De 'keukenbrigade' die de aanwezigen ter dienste stonden