Bijeenkomst Zilveren Ploeg

Vrijdagavond 4 november  vond zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van deze maand de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg plaats, de leden die 25 jaar of langer lid zijn van AFC.

Oudste aanwezige was George Horn – 74  jaar lid!!- en met hem waren 93 ploegers aanwezig van de 110, die zich aanvankelijk hadden opgegeven. Totaal telt de Zilveren Ploeg 234 leden, die gezamenlijk goed zijn voor  bijna 10.000 jaar lidmaatschap.

Frank Reddering , voorzitter van de Zilveren Ploeg, memoreerde, dat December 1958 de eerste bijeenkomst plaatsvond in café Schiller en dat dit de 59ste editie van deze zeer traditionele avond was.

Voorzitter van AFC Ad Westerhof sprak het gezelschap toe en informeerde hen over alle ontwikkelingen, die er rond AFC gaande zijn. 

Na het hoofdgerecht werden 2 nieuwe leden geïntroduceerd: Remco Verbruggen en Seth van Straten.

In hun speeches benadrukten zij de belangrijke plek, die AFC  in hun leven inneemt en dat AFC een prachtige club is. Een luid applaus viel hen ten deel.

Het diner werd zoals gebruikelijk afgesloten met het zingen van het clublied, waarna het rond de bar nog lang gezellig bleef.

Het was al met al een zeer geslaagde avond met een uitstekend verzorgd 5-gangen diner.

Dank aan de organisatoren Frank Reddering, Hans Honsdrecht en Edwin Geluk.

————————————————————————
Heren,

Wie heeft er na de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg een verkeerde jas meegenomen.

Jeroen Walker mist zijn lange donkere leren jas. Er is een soortgelijke jas achtergebleven. Graag een berichtje naar Jeroen of mij.

M.vr.gr.

Frank Reddering