Bestuursmededeling

Het bestuur van de AFC vraagt alle leden bijzondere  aandacht voor het dopingbeleid van de KNVB en de strikte regels aangaande dit onderwerp.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de website van de KNVB  www.knvb.nl/watdoenwe/dopingbeleid .
AFC ondersteunt dit beleid en zal gepaste maatregelen nemen indien een lid van AFC door de KNVB wordt gestraft aangaande doping.
In een uiterst geval kan dit leiden tot royement.
Indien u hier vragen of opmerkingen over heeft kunt u zich wenden tot het bestuur.