Belangrijke mededeling over de training op woensdagmiddag.

Om de trainingen en vooral ook de wisselingen tussen de grote groepen beter te laten verlopen hebben we vanaf as woensdag kleine wijzigingen doorgevoerd in de start- en eindtijden van de Coerver jeugdtrainingen. 

Blok 1: training van 14.00 – 15.00 uur – (aanwezig 13.45 uur)

Blok 2: training van 15.10 – 16.10 uur ( aanwezig 14.55 uur)

Blok 3: training van 16.20 – 17.20 uur (aanwezig om 16.05 uur)

Voor indeling van de teams per blok zie https://www.afc.nl/jeugd/trainingsschema)

Kwartier voor aanvang aanwezig en graag even melden!

We vragen de ouders/begeleiders om een kwartier voor aanvang van de training aanwezig te zijn en zich te melden bij de ingang van veld 3. Hier staat deze week een tafel met lijsten van de teamindelingen voor de training. Van daaruit worden de kinderen direct doorverwezen naar het juiste veldje en trainer. Let op! De indeling is niet altijd per team, maar nooit zonder een teamgenoot. 

De kinderen verzamelen dus niet meer op de middenstip, maar langs het veld waar ze gaan trainen.

Betere verdeling en zoveel mogelijk vaste gezichten.

Met deze aanpassingen willen we zorgen dat de indeling van de groepen niet ten koste gaat van de trainingstijd en dat de groepen beter worden verdeeld.

Verder streven we naar zoveel mogelijk vaste trainers op de groepen zodat de kinderen en de trainer elkaar beter leren kennen.

We wensen iedereen een fijne training!