Agenda Algemene Ledenvergadering

AGENDA
voor de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 9 juli 2020 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de De Boelelaan te Amsterdam, aanvang 20.00 uur.
Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, eveneens op donderdag 9 juli 2020, aanvang 20.30 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2019-2020
Dit financieel jaarverslag zal vanaf 7 juli 2020 voor belangstellende clubgenoten op te vragen zijn bij de financiële administratie.

3. Verslag kascommissie, décharge bestuur

4. Contributies seizoen 2020-2021
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2020-2021 ongewijzigd te laten en uitsluitend het entreegeld voor nieuwe leden te verhogen.

   Voorstel     
Seizoen  2020-2021     2019-2020 
Senioren  €           400,00    €           400,00
Senioren 18-23 jaar  €           354,00    €           354,00
Senioren boven 60 jaar  €           235,00    €           235,00
Jeugdleden  €           344,00    €           344,00
Jeug selectie (O19-1 t/m O 13-1)  €           394,00    €           394,00
Heeren Divisie  €           165,00    €           165,00
Donateurs worden verzocht minimaal te betalen  €           125,00    €           125,00
Toeslag voor betalen na 1 oktober  €             50,00    €             50,00
Entreegeld nieuwe leden  €             65,00    €             50,00
Overschrijvingskosten KNVB  €             15,00    €             15,00

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling vóór 1 augustus 2020 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.
Alle gegevens inzake contributies zijn te vinden op de website onder: CLUBINFO > Lidmaatschap 2020-2021.

5. Vaststelling begroting seizoen 2020-2021

6. Sluiting