AFC en ACC hebben op 4 mei haar omgekomen leden in WO 2 herdacht

Zoals ieder jaar staat de 4e mei in het teken van de dodenherdenking .
Op die dag staan wij stil bij de AFC leden die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog .
Vaak hele jonge mensen die zich tot het uiterste hebben ingezet voor onze vrijheid en de hoogste prijs daarvoor betaalden .
In vorige overdenkingen hebben we stil gestaan bij alle omgekomen leden die op ons monument  staan vermeld. Enkele jaren geleden hebben we naar gedichten geluisterd, uitgesproken door de jongste leden, waaronder een nabestaande van één van onze vermoorde leden.
Ook dit jaar is een herdenking met vele AFC-ers, zoals de laatste jaren gebruikelijk was, helaas niet mogelijk. Hopelijk is dat volgend jaar anders en zijn de COVID maatregelen dan voorbij .
Dit jaar dus een stuk op de website en te leggen bloemen bij ons monument op ons nieuwe sportpark, waar het monument een mooie plaats heeft gekregen.
Enige tijd geleden werden wij er door Bobby Gehring van onze Mediacommissie op gewezen, dat er een KNVB herdenkingsmonument in Zeist bestaat voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met meer dan 2600 namen van omgekomen voetballers. Daaronder 22 AFC-ers t.w.
G. Scheepens
A. Scheepstra
G. Nieuwkamp
G. Struys
H. Furstner
H. Immig 
H. Lindner
J. van Eijk
J. Hatzman
R. Beuth
R. Cijfer
R. Hartogs
E van Praag
Börneman
P. Buren
J v.d. Heul
J. Ovaa
H. Brass
Braun
E. Van Ooy 
W. van Raamsdonk
R. Salm  

Speurwerk in ons archief door onze webmaster Hans Elias leerde, dat de 7 omgekomen AFC-ers die op het monument vermeld staan, direct na de oorlog bekend waren ten tijde van de onthulling op 12 januari 1946 van het monument door mevrouw Jeanny Bessem -deJongh, de echtgenote van de toenmalige voorzitter Dick Bessem. Het duurde soms wel enige tijd voordat zekerheid werd gekregen over het lot van de na de oorlog vermiste AFC-ers.
De overige 15 namen zijn, zo bleek vaak veel later, omgekomen in het verzet ,lieten het leven door bombardementen en andere ongelukken in de oorlog of kwamen om door  uitputting bij te werk stelling in het buitenland of werden vermoord in Auschwitz en Sobibor.
Nu deze namenlijst, na meer dan 76 jaar (!) compleet lijkt, zal het bestuur zich beraden op welke wijze AFC ook deze omgekomen AFC-ers op ons monument blijvend vermeld kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat de namen van deze mannen elk jaar opnieuw genoemd worden. Ook deze mannen vormen de geschiedenis van onze club.

AFC bestaat nu 126 jaar en heeft door haar sterke wortels in het verleden de mooie positie  bereikt die het nu heeft. Ook dit donkere verleden is daar  een onderdeel van. Het ultieme offer van deze 22, veelal jonge AFC -ers, heeft voor onze vrijheid gezorgd, waardoor wij zonder dreiging of uitsluiting van wie dan ook kunnen sporten! Want  zo ziet vrede er uit. Natuurlijk denken wij niet iedere dag aan die vrijheid. Het is goed om juist nu daar wel een keertje aan te denken en je te beseffen dat vrijheid wel vanzelfsprekend lijkt, maar dat niet is !  
Tenslotte nog een bijpassend gedicht van Kas Klein Gunnewiek:
Marie en Mien
beide de 85 al gezien
Marie en Mien,
beide in de oorlog richting 10.
Marie en Mien toen nog aan het begin van hun leven
Aan Mien en Marie wil ik op 4 en 5 mei bloemen geven.  

Beide nu al oud en een leven achter de rug.
Beide denken nog veel aan de oorlog terug.
Veel verdriet, pijn en narigheid hebben zij gekend.
Waar enkele familieleden zijn gebleven is onbekend.
Heel hun leven hebben zij dit meegedragen.
Maar nooit hoor je ze klagen.
Stilletjes verwerken zij hun verdriet.
Heel belangrijk dat op 4 mei iedereen dat ziet.
Allen de vlag half stok en 2 minuten stil zijn.
Samen denken aan alle overledenen in de oorlog en de pijn.

Op 5 mei  de vrijheid  vieren met elkaar.
76 jaar vrijheid vieren in dit jaar.
We vieren dat we in vrijheid kunnen leven.
En het besef dat wij verantwoordelijk zijn om dit aan nieuwe generaties door te geven.

Aan Marie en Mien wil ik op 4 en 5 mei bloemen geven.
Samen denken en vieren van het leven.

Ad Westerhof, voorzitter AFC

Naschrift
De voorzitter en secretaris hebben namens AFC en ACC vanmiddag een bloemenkrans bij het AFC monument gelegd ter nagedachtenis aan de omgekomenen.