Zilveren Ploeg: laatste oproep

Meer dan 100 leden hebben zich reeds ingeschreven voor de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg.

Ben je lid van de Zilveren Ploeg, heb je je nog niet aangemeld en wil je toch aanschuiven op vrijdag 6 november (aanvang 18.30).

Dat kan nog door voor 1 november een bedrag van 35 Euro over te maken naar NL32ABNA0612305015 t.n.v. H.Honsdrecht onder vermelding van Zilveren Ploeg.
Voor nadere info Edwin Geluk (0651585908) of Frank Reddering (0620709619)