Zilveren Ploeg bijeenkomst

De bijeenkomst van de Zilveren Ploeg vindt dit jaar plaats op vrijdag 6 november.

Alle ploegers worden verzocht deze datum in de agenda te noteren.

Leden van de Zilveren Ploeg die hun E-mailadres nog niet hebben doorgegeven, worden verzocht dit alsnog te doen aan Edwin Geluk (edwingeluk252@gmail.com).

AFC-ers geboren voor 7 november 1980, 25 jaar onafgebroken lid en nog niet zijn geïnstalleerd als lid van de Zilveren Ploeg, kunnen zich aanmelden bij Frank Reddering (0620709619) of Edwin Geluk (0651585908).

 

Deelname wordt definitief na betaling van het diner ad. Euro 35,- naar rekening NL32ABNA0612305015 t.n.v. Hans Honsdrecht o.v.v. Zilveren Ploeg.