Vertrouwenspersonen bij AFC

Toegevoegd op 9 december 2022: klik op Regeling gebruik Preventief Camera toezicht bij AFC 

DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN BIJ AFC
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen of heeft plaatsgevonden. Binnen AFC willen wij dit graag voor zijn of kunnen optreden tegen grensoverschrijdend gedrag.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen AFC vier vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN AFC
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

– pesten en gepest worden

– machtsmisbruik en verbale agressie

– het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort

– grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart

– een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft

– de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team

– twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)

– iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

– het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

– of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van AFC op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?
Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

HOE VERTROUWELIJK ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van AFC plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

VERANTWOORDELIJKHEID?
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van commissaris veiligszaken en compliance. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter  of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN AFC?
Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

John de Lange (0616304189)
In het dagelijks leven werk ik als Coördinator van de Centrale Onderzoekseenheid van de gemeente Rotterdam en houd ik mij bezig met het onderzoeken van diverse integriteitsvraagstukken en meldingen van vertrouwenspersonen. 
Daarnaast ben ik al vele jaren binnen AFC actief als Coördinator/ keeperstrainer jeugdkeepers en nu ook als keeperstrainer van het 1e elftal.
Sporten in een veilige omgeving is een must voor iedere sporter. Spreek elkaar aan op gedrag en mocht dat door welke reden dan ook niet lukken, gebruik de vertrouwenspersoon.
 

Aydin Cihangir (0638076413)
Ik ben vader van 4 kinderen van 8,10,12 en 18 jaar. Sinds 2007 zijn mijn vrouw en ik samen met de kinderen een AFC familie.
Dochter en zoon voetballen er en zelf voetbal ik in de vrijdagcompetitie met de senioren, dat is geweldig.
Graag draag ik als vertrouwenspersoon bij AFC mijn steentje bij aan een veilige en positief sportieve welkome sfeer bij onze club!
Voor alle AFC-ers: voetballers klein en groot, ouders/verzorgers, jeugdtrainers en allen bij onze club betrokken.
In het dagelijks leven heb ik een particuliere reken- en wiskundeschool met een team van 50 medewerkers. Jaarlijks leren wij 1500 kinderen Foutloos Rekenen. In die hoedanigheid werk ik dagelijks met zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren en hun ouders/verzorgers.
Leraar zijn is het mooiste vak wat er bestaat! Je kan je leerlingen zoveel meegeven en de jeugd heeft de toekomst! Zo sta ik er ook in als vertrouwenspersoon bij AFC! Voor alles is een oplossing. Als u ergens mee zit, iets meemaakt wat niet door de beugel kan en hier in vertrouwen over wil praten en/of hier hulp bij kan gebruiken om het op te lossen staan wij voor u klaar!       

Sandra Pelsma (0612291568)
Ik ben werkzaam bij een dochter van ABN AMRO Bank. Respect voor elkaar staat bij mij hoog in het vaandel ook op de groene grasmat, of langs de lijn. Ik vind het belangrijk dat je met plezier naar AFC gaat en dat iedereen zich bij onze club veilig voelt.
Mocht dit op enig moment niet zo zijn, dan luister ik graag naar jouw verhaal.

Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons bereiken per telefoon maar ook per e-mail. Vertrouwenspersoon@afc.nl
Mocht de klacht van dien aard zijn dat deze niet binnen de club behandeld kan worden, dan zijn we gerechtigd de vertrouwenscommissie van de KNVB of NOC/NSF in te schakelen.

PROTOCOL
Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld.  Zie hiervoor de website van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home.