Veel jongeren bij 4 mei herdenking AFC en ACC

De jaarlijkse 4-mei-herdenking ( AFC en ACC) op ons sportpark “Goed Genoeg” trok dit keer een verheugende opkomst van jongeren.
Het was duidelijk voor AFC-voorzitter Ad Westerhof een plezier om met zijn toespraak ook de jongere oren te bereiken. Een boeiende toespraak, waarin Ad vertelde hoe gedurende de oorlogsjaren de maatregelen van de Duitse bezetter steeds bedreigender werd. Zowel voor voetballers en bestuurders met een Joodse achtergrond. Vanaf 15 september 1941 kwam van de rijkscommissaris de verordening dat het betreden van een voetbalveld voor Joden verboden was. natuurlijk noemde onze clubpreses de namen van AFC-ers, die hun leven gaven in de strijd tegen de bezetter.  

Omgekomen en omgebracht , omdat zij met een ijzersterke moraal en een zuiver gevoel voor normen en waarden het Nederlandse Verzet steunden en hielpen.  “Zij namen risico’s voor anonieme anderen en betaalden daarvoor met de hoogste prijs: HUN LEVEN”, zo verwoordde Ad Westerhof dit. Hij liet de namen weten van de AFC-ers, die sneuvelden op en rond 10 mei 1940, toen de Duitsers ons land binnen voelen. Zij waren Gerd Scheepens, Gerrit Struijs Jr. en Henri Lindner. Ad vertelde, dat op de Erebegraafplaats om Bloemendaal de graven zijn van  de AFC-ers Rob Cijfer (24), Henny Immig (27), Ko van Eijk (23) en Ab Scheepstra (19). Vier jonge mensen, die op zeer jonge leeftijd gefusilleerd werden.

Ook de namen van Joodse leden van AFC noemde Ad Westerhof in zijn herdenkingsspeech , die gedeporteerd werden en gedwongen werden in Duitsland te werken. Zij waren Elias van Praag, Rolf Salm, Rudie Hartog, J.Hatzman en Joop van der Heul. Hatzman en Van der Heul kwamen hierbij om. Op AFC’s website de gehele toespraak van Westerhof.  Die de moeite van het herlezen zeker waard is !

Veel jeugdige AFC-ers en ACC-ers waren op 4 mei 2015 aan de De Boelelaan  aanwezig,  waaronder zelfs nog jonge kinderen. Dit werd niet alleen met blije tevredenheid door vaders, moeders en grootouders waargenomen. Ook door de  aanwezige voetbal-en cricketspelende jeugd zelf. Waaronder voetballer Wilan Westerhof en cricketer Jim Dukker. Op deze dag 16 jaar “jong geworden”. Met familienamen, die in onze beide sportclubs wel iets te zeggen hebben. Wilan en Jim, beiden jarig op de 4-mei-dag, traden achter de microfoon met elk een boeiend gedichtje.

Voetballer B-Junior Wilan Westerhof liet aan de ruim 125 aanwezigen weten dit  gedichtje weten:

Hoe gaat dat als het oorlog is,  
En als je bijna jarig bent.
Wat kun je dan nog plannen,
Als het morgen heel onzeker is.
Ben je dan blij of juist heel bang,
Of beiden gelijk.
Vier je iets met je vrienden,
Of zijn die er ineens niet meer.
Hoe gaat dat als je zingen wilt,
Maar niemand mag weten dat je bestaat.

Uit cricketer Jim Dukker’s mond kwam voor de microfoon dit gedichtje, ook zeer serieus beluisterd door hun aanwezige leeftijdsgenoten.

Vandaag zijn we alle twee jarig,
Twee vrienden, geboren op 4 mei.
Op mijn verjaardag hangt de vlag halfstok,
Het randje om acht uur.
Hoe is dat als je 15 bent,
En niet weet of 16 komt.
Hoe is dat als je Anne Frank heet,
En maar 15 bent geworden.
Zo gaat dat als het oorlog is,
En als je bijna jarig bent.

Als afsluiting van deze 4-meiherdenking legden de beide voorzitters Ad Westerhof en Guido Dukker een krans bij het monument, waarna twee minuten stilte volgden Een advies aan onze clubleden van AFC en ACC: loop eens langs dit monument, lees de namen en realiseer je met dankbaarheid naar hen.

Hans de Bie.