Vandaag 18 januari bestaat AFC 128 jaar! Oprichter wordt herdacht.

Eind 1894 kreeg een groep jonge Amsterdammers het plan om een voetbalclub op te richten.
Op 18 januari 1895 vond de oprichtingsvergadering plaats in de kelder van een woonhuis aan de Koninginneweg waar werd gekozen voor de naam "Amsterdamsche Football Club”, kortweg AFC.

Initiatiefnemer en oprichter was G.N. Scheepens. Hij was de eerste voorzitter van AFC en werd later benoemd tot Erevoorzitter.


Een vaste tradtitie bij AFC is dat ieder jaar op 18 januari het graf van de oprichter op de begraafplaats Zorgvlied bezocht wordt door een afvaardiging van het bestuur en er bloemen worden neergelegd. 

Over de oprichtingsdatum 18 januari 1895 van Amsterdams oudste voetbalclub kan geen discussie zijn. Op een foto uit het jaar 1900 kwam een twintigtal AFC'ers bijeen voor een diner ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van AFC. Te zien is een bordje met de datum van het eerste lustrum.

Vanaf die tijd wordt ieder jaar op 18 januari de verjaardag van AFC gevierd met het traditionele Heren Jaardiner.
En dat zal ook nu weer voor uitgenodigen plaatsvinden op woensdagavond 18 januari 2023 in ons clubhuis.
Een traditioneel gebeuren waar de heren in smoking verwacht worden en elkaar "gefeliciteerd met de club" wensen..

Ook de AFC dames laten zich deze dag niet voorbij gaan en vieren elders de 128e verjaardag.