Van de brug af gezien'

Uit Schakel van 18 november: 'Van de brug af gezien'

Het seizoen is al aardig onderweg en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Niet alle teams staan stijf bovenaan. Dat hoeft ook niet. Veel belangrijker is dat AFC-leden het naar hun zin hebben op de club. Dat de sfeer goed is en dat het allemaal lekker loopt, zowel op het veld als met de organisatie. En eerlijk gezegd ziet het er goed uit.

Waarom midden in het seizoen een “van de brug af gezien” artikel zult u zich wellicht afvragen.
De club is in beweging, er gebeurt veel en er verandert ook van alles vandaar een tussendoor up-date …… Voor diegenen die op de laatste jaarvergadering waren eind juni is het geen verrassing.
Onze penningmeester Benno Honsdrecht kondigde daar aan dat hij halverwege het seizoen helaas moet stoppen wegens drukke werkzaamheden en een verhuizing van het bedrijf. Ook Milko Vinke, bestuurslid en voorzitter van de commissie Topamateurs gaf aan om dezelfde reden, halverwege, het stokje te willen overdragen aan een bevlogen opvolger.
Met niet aflatende inzet heeft het bestuur een poging gedaan de beide AFC-ers te behouden voor het bestuur. Helaas tevergeefs.
Op een ander moment in het jaar zullen wij aan dit vertrek en hun grote verdiensten voor AFC nog bijzondere aandacht besteden. Gelukkig blijven beiden beschikbaar voor andere taken binnen onze club.
Milko blijft zitting houden in de commissie Topamateurs, maar dan als lid en niet meer als voorzitter /bestuurslid en Benno heeft aangegeven in één van onze Stichtingen ondersteunende werkzaamheden te willen verrichten. Chapeau!!

De realiteit echter onder ogen ziende is het bestuur, meteen toen dit alles duidelijk was, op zoek gegaan naar geschikte opvolgers.
Dat was niet eenvoudig, temeer daar wij behoefte hebben aan hands-on bestuursleden, die volop in het leven staan met een beetje extra tijd. Soms moet je de doelen ook niet al te makkelijk stellen!
De positie van penningmeester in het bestuur zal vanaf heden worden waargenomen door Nicolaas van Ommeren, onze huidige vice-voorzitter en portefeuillehouder commerciële zaken. Nicolaas is geen onbekende in dit metier. Zo’n 7 jaar geleden volgde Benno hem op als penningmeester in het bestuur.
De thans ontstane vacature van vice-voorzitter/commerciële zaken wordt ingevuld door Ronald Koster, de huidige secretaris van het AFC-bestuur.
Tenslotte treedt Ruud Mantel, na een afwezigheid van anderhalf jaar, weer toe tot het bestuur als secretaris. Ruud was tot zijn aftreden tweede secretaris.
In de commissie Topamateurs wisselt good-old Henk Bijlsma met Milko Vinke en maakt Henk het seizoen af als voorzitter van deze commissie.
U ziet het al. Een heuse stoelendans maar o zo belangrijk voor de continuïteit van de organisatie van onze vereniging.
Wij, het bestuur van AFC, zijn blij dat wij, met inzet en hulp van een aantal betrokken AFC-ers, het zo hebben kunnen invullen.

Natuurlijk kan een gekozen bestuur niet zomaar alle posities wijzigen en leden van buiten het bestuur benoemen. Dat geldt ook voor commissies.
Ons idee is dat alle wisselingen -om praktische redenen- in de komende Algemene Vergadering, onze jaarvergadering (inderdaad achteraf) worden gelegaliseerd.
Tot die tijd nemen de genoemde bestuursleden de eerdergenoemde posten waar, zoals dat ook zou gebeuren bij ontstentenis of langdurige ziekte van één of meerdere bestuursleden.
Mocht echter een serieus aantal leden hoge prijs stellen op zo’n tussentijdse vergadering zal het bestuur aan zo’n verzoek voldoen.

Is dit alles? Welzeker niet.
Ook in het bestuur van de Stichting Keep Smiling heeft een verandering plaatsgevonden. Voor een ieders begrip, de Stichting Keep Smiling, in 2005 in het leven geroepen door AFC-erelid Kees Gehring, ondersteunt en faciliteert de zondag selectie van ons eerste elftal.
Ondergetekende was tot op heden voorzitter van het bestuur van de stichting Keep Smiling, een functie die op sommige momenten zou kunnen knellen met het voorzitterschap van de vereniging.
Om die reden werd gezocht naar een opvolger. Het bestuur is verheugd dat oud eerste elftalspeler, Mr. Henne Boskamp Nobelprijswinnaar en oud-tafelpraeses van het Jaardiner Bas Rachman bereid is gevonden om het voorzitterschap van Keep Smiling op zich te nemen.

En hoe gaat het met de Zuidas ontwikkelingen en ons sportpark.
Ook op dat gebied staat er helemaal niets in de “parkeerstand”.
Wekelijks is er overleg met de Gemeente Amsterdam over de invulling.
De contouren worden steeds duidelijker. Het wordt mooi, maar kun je er ook voetballen?
Die garantie is er natuurlijk en het ziet er allemaal prachtig uit. Zeer binnenkort verwachten wij dat de hele vereniging het kan bekijken. Maar ook de omgeving is van belang en ook daar worden de plannen steeds concreter.
Einde van dit seizoen komt er een nieuw kunstgrasveld en worden de velden 6 en 7 buiten gebruik gesteld.
Wordt vervolgd.

Tenslotte is er de discussie over de komende Tweede Divisie en het semi-betaald voetbal.
De KNVB heeft een inventarisatie gedaan van de meningen bij de betrokken clubs.
Als voorspeld zijn de meningen nogal divers en de verwachting is dat de invoering gewoon doorgaat het komende seizoen. Echter omdat veel clubs niet kunnen voldoen aan alle eisen zal met name daaraan nogal gesleuteld moeten worden.
Het standpunt van AFC is helder: wij zijn niet tegen de invoering van een Tweede Divisie (hoewel wij ons afvragen wat het nut en de noodzaak hiervan is) maar om door de KNVB verplicht spelers (op minimum loonbasis) te moeten betalen gaat ons veel te ver.
Daarnaast vinden wij –net als alle clubs uit de Topklasse- dat meedoen van de z.g. Beloftenteams geen enkele toegevoegde waarde voor ons heeft en daarom volstrekt ongewenst is.
Ook dit wordt vervolgd!

Organisatorisch en vooral achter de schermen is er binnen AFC van alles gebeurd. De club is in beweging en dat is nodig.
Daardoor komt er vernieuwde energie vrij en daardoor kan iedereen af en toe vanuit een andere invalshoek kijken.
Ook dat geeft vaak een mooier beeld.

Er zijn namelijk drie waarheden zegt een oud Chinees gezegde:
‘Zoals u het ziet, zoals ik het zie en zoals het is!’

Geniet van uw AFC, ook de komende mooie maand! Keep Smiling.

Ad Westerhof, voorzitter