Van de brug af gezien

Met het verdwijnen van ons (papieren) clubblad de Schakel dreigen er ook een aantal traditionele rubrieken te verdwijnen. Dat moet natuurlijk niet gebeuren.

Het is altijd een goede gewoonte aan het begin van het seizoen en zo halverwege het lopende seizoen de leden van de Amsterdamsche Football Club en andere belangstellenden een inzicht te geven in het wel en wee van onze vereniging .

De informatie die in ons clubblad verscheen was meestal al eerder gepubliceerd op onze website zodat de noodzaak van het twee-of drie wekelijks uitkomend cluborgaan verviel.

Het voortzetten van tradities echter is belangrijk voor de continuïteit van onze club. Vandaar ook dat deze rubriek via de website tot u komt.

Aan het einde van het jaar kun je constateren dat het een roerig jaartje was! De verbouwing van ons sportpark is in volle gang. Wekelijks, ja zelfs bijna dagelijks, kunnen alle leden de voortgang van de werkzaamheden bekijken. De veranderingen volgen elkaar snel op en eerlijk gezegd lijkt ons mooie lommerrijke sportpark van slechts enkele jaren geleden nauwelijks nog op de situatie van vandaag. Om te komen tot het door ons allen beoogde eindresultaat moet er veel, ja heel veel, worden afgebroken, bomen verwijderd en van alles omgelegd. De ingang van zuid naar west en weer terug. Soms kun je door (het ontbreken van) de bomen het bos niet meer zien.

Na een jaar bouwen is de parkeergarage gereed en kan in januari gebruikt worden. Met de exploitant Q-park wordt nu overlegd over de publiciteit en voorlichting aan alle AFC-ers. Binnenkort in ons theater! Met de Gemeente is lang overlegd over het opheffen van ons parkeerterreintje, een must voor allen die de club dagelijks bezoeken als trainers, leiders en medewerkers van onze club. Door de toename van alle bouwactiviteiten rondom ons terrein is er voor de bouwers een grote behoefte aan een opslagplaats voor bouwmaterialen. Circa een maand geleden kregen wij het bericht dat ons parkeerterrein per 1 januari as zou worden opgeheven. De parkeergarage was tenslotte beschikbaar, waarop AFC inbracht dat de parkeergarage weliswaar beschikbaar was maar ons nieuwe clubhuis nog niet. Begin 2019 wordt ons nieuwe onderkomen in gebruik genomen. Na onze bezwaren uiteengezet te hebben is besloten dat wij ons parkeerterrein pas op 1 juni aan de gemeente teruggeven.

Zodoende kunnen wij dit seizoen goed afsluiten en hebben meer tijd om aanpassingen te realiseren voor de nieuwe situatie. Ook het komende jaar zal er veel veranderen op ons sportpark. Niet altijd zal het er meteen beter uitzien, echter het eindresultaat is werkelijk prachtig en daar zien we naar uit! Met de soms dagelijkse inzet van een aantal vrijwilligers en professionals van onze vereniging blijft AFC voortdurend " aan de bal " en stuurt op kwalitatief resultaat en houdt ook de timing voortdurend in de gaten.

Sportief gezien vierden we deze maand opnieuw een groot succes. AFC werd door het toonaangevende vakblad " De Voetbaltrainer" voor het vijfde jaar (!) in successie uitgeroepen tot de beste voetbalvereniging van alle circa 3000 amateurvoetbalclubs in Nederland. Een unieke prestatie gebaseerd op de ranking van onze prestatieve jeugd- en seniorenteams. Een groot compliment naar onze technische staf, bij zowel de jeugd als de senioren. Even stilstaan en genieten van het moment! Er is tenslotte door velen binnen onze vereniging heel hard en heel veel jaren aan gewerkt.

Halverwege het seizoen zijn er ook prestatief successen te vieren, met name bij de jeugd. De senioren prestatie teams hebben het zwaarder. Ons eerste elftal kende een moeilijke eerste seizoenshelft. Daar waar het vorig jaar niet op kon met een superieure tweede plaats bij de winterstop, moet ons vlaggenschip zich nu uit de onderste regionen zien te knokken. Voorwaar geen makkelijke taak in een competitie die zich het best laat omschrijven als " betaald voetbal voor dorpen". AFC heeft zich hier altijd tegen verzet maar moet toch erkennen dat echt meedoen in de tweede divisie ook een steeds toenemende financiële component kent. Tot op heden is dat, al die jaren, goed ingevuld zonder dat de vereniging daar grote financiële offers voor heeft gebracht door de stichting Keep Smiling die grotendeels gefund werd door begunstigers rondom AFC. In de toekomst moet daar wellicht een aanpassing volgen om gelijke tred te houden met de concurrentie. Daarover zal in de komende periode ,ook door AFC, klare wijn geschonken moeten worden. Daarbij volgen wij de discussie , die over dit onderwerp binnen de KNVB wordt gevoerd nauwlettend en zullen, zodra daar duidelijkheid over is  direct reageren. Het gaat tenslotte over de prestatieve ambitie en mogelijkheden van ons aller AFC. Direct in het verlengde liggen de prestaties van ons eerste zaterdag team. Spelend in de zaterdag hoofdklasse, gaat het niet meer zo eenvoudig als de afgelopen twee (!) kampioensjaren. Met minimale middelen (af en toe een team uitje) moet deze selectie desondanks in staat zijn zich op dit niveau te handhaven.

Dat op zichzelf zou al een prestatie van formaat zijn, omdat ook in deze zaterdag hoofdklasse het semi-betaald voetbal inmiddels zijn intrede heeft gedaan en vergelijkbaar is met de derde divisie.

Als wij dit allemaal vergelijken met de situatie van pakweg 20 jaar geleden is er wezenlijk veel veranderd. Ook in die tijd was er sprake van faciliteren of (bescheiden) spelers vergoedingen in het amateurvoetbal. Niet overal en niet bij AFC, maar het bestond wel. Het verschil zit in de bedragen en contracten en afkoopsommen. Dat bestond natuurlijk niet. En voorts is de hoofdklasse van toen de tweede divisie van nu en de hoofdklasse van nu was destijds de tweede klasse. Als je het zo beziet speelt AFC hoog, maar niet anders dan 20 jaar geleden. 

Er is dus sprake van een behoorlijke inflatie zowel in divisies als in financiën.  Met name dat laatste moet nu eindelijk geregeld worden binnen de KNVB. Zorg voor de continuïteit van het amateurvoetbal moet daarbij leidend zijn. De basis voor goed functioneren van het amateurvoetbal is een  breed gedragen "level  playing field" . Het betaald voetbal heeft zijn eigen problemen die zij zelf moeten kunnen oplossen. De laatste jaren zijn alle veranderingen in het amateurvoetbal ingegeven door het niet goed functioneren van de competities in het betaalde voetbal, zonder dat het amateurvoetbal daar ook maar enig voordeel bij had.

Om de noodzaak voor de gewenste veranderingen extra kracht bij te zetten werden de vertegenwoordigers van de amateurclubs zelfs voorgehouden dat het UEFA regels waren waar de KNVB zich aan moest houden. Zonder promotie en degradatie tussen betaald voetbal en amateurvoetbal kwam het Nederlandse UEFA lidmaatschap in gevaar. Lariekoek!! Over de scheiding (en de daarbij behorend "vermeende "rechten) tussen zaterdag en zondagvoetbal bleef het oorverdovend stil in Zeist. Helemaal toen bleek dat Nederland zo'n beetje het enige UEFA land is waar dat allemaal kan bestaan. Door alle recente discussies hierover zijn de amateurclubs die er direct mee te maken kregen tegen elkaar uitgespeeld. Dat zou men in Zeist moeten repareren. En dat moet wat ons betreft de hoogste prioriteit hebben!

Als er toch wat verbeterd wordt laten we dan met ingang van direct de competities voor tweede elftallen in de hoogste divisie (de reserve hoofdklasse) aantrekkelijker maken. Op een heel enkele competitie na (die in de bollenstreek) is er nauwelijks interesse van de deelnemende clubs en zijn de kampioenen vaak al jaren dezelfde, wegens gebrek aan tegenstand. Daarbij is de afstand van deze competitie tot die van de tweede of derde divisie te groot om talenten te laten doorstromen naar het eerste elftal. Het probleem is bekend in Zeist en het is de hoogste tijd voor oplossingen. Het wordt sowieso een druk jaar voor de KNVB als men op al deze langlopende dossiers succes wil boeken. Als ze daar toch bezig zijn kijk dan gelijk eens naar alle plannen rondom het jeugdvoetbal. Het met veel tamtam gepresenteerde jeugdplan " WINNAARS VAN MORGEN" is in het geheel geen succes. Alle bedenkers en architecten van dit plan hebben Zeist reeds verlaten en het lijkt nu de hoogste tijd om in de landen om ons heen te kijken. Wellicht kunnen wij nog wat leren van het verleden toen Nederland internationaal hoge ogen gooide bij de jeugd en ons Nederlands elftal. Dat kwam in ieder geval niet omdat wij massaal twee tegen twee en drie tegen drie in competitieverband gingen voetballen, daar is niemand enthousiast over! Nog afgezien van alle doelen die je ineens nodig hebt, zo verzuchtte een topambtenaar sport in onze hoofdstad.

Werk aan de winkel dus voor de KNVB die nog voor de zomer deze problemen moet oplossen. Gas geven dus!

Zo vlak voor de jaarwisseling is het goed stil te staan en ook vooruit te kijken. Vooruitkijken naar alle AFC festiviteiten en evenementen. Allemaal tradities en leuk om er bij te zijn. Vele AFC -ers gaan er even tussenuit.
Namens het bestuur wens ik u een fijne tijd, mooie kerst en vredige jaarwisseling. Voor 2018 heel veel plezier, humor maar bovenal een goede gezondheid. Tot ziens op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari in ons clubhuis.

Ad Westerhof

Voorzitter AFC.