Tijdelijk andere entree sportpark

Vanaf woensdag 17 januari wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden van de nieuwe brug. Dit betekent dat wij een andere entree moeten gaan gebruiken voor het sportpark. De entree is halverwege de laan, zie bijgevoegde foto.