Start Parkeergarage Ravel

Parkeergarage Ravel

Vanaf maandag 9 januari beginnen wij als eerste met het inrichten van het bouwterrein. Vanaf maandag 16 januari beginnen wij met het aanbrengen van funderingspalen. Dit duurt tot halverwege maart. Om geluidsoverlast en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen worden de funderingspalen geschroefd. Daardoor duurt het aanbrengen van de funderingspalen langer dan normaal. Hierna worden er tot en met half april tijdelijke damwanden aangebracht om het mogelijk te maken de bouwput in circa 4 weken te ontgraven. In verband met de korte lengte van de damwandplanken worden deze de grond ingetrild. Dit kan geluidshinder veroorzaken.

Planning en werkterrein
De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd.De geplande start van de uitvoering is maandag 9 januari 2017. De werkzaamheden zijn volgens planning gereed eind december 2017.

Afbeelding: locatie parkeergarage in rood aangegeven

De inrit tot het bouwterrein is ter hoogte van de Beethovenstraat/onderdoorgang A10. Hierdoor wordt de omgeving van de Vivaldistraat, Strozzilaan, etc. ontzien als het gaat om bouwverkeer. Autoverkeer kan na 16.00 uur voorlopig nog steeds gebruik  maken van dezelfde route om het gebied uit te komen.

Meer informatie
Om u goed te blijven informeren ontvangt u tijdens de bouw informatie over stand van zaken m.b.t. de genoemde werkzaamheden. Op de website https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/sportparkgoedgenoeg/ wordt de meest recente informatie over het project geplaatst.
Op www.zuidas.nl<http://www.zuidas.nl> vindt u informatie over alle ontwikkelingen en werkzaamheden binnen de Zuidas.