Nieuws

Parkeren en nieuwe ingang Sportpark

Door op 21 december 2022 om 12.00


Hierbij willen wij de AFC-leden en ouders namens het bestuur informeren over de (tijdelijke) nieuwe toegangsroute naar ons nieuwe clubhuis en sportpark. Zie daarvoor de bovenstaande afbeelding met de volgende opmerkingen hierover.

-           Sportpark Goed Genoeg is uitsluitend te bereiken via Antonio Vivaldistraat. Ons nieuwe adres Maurice Ravellaan wordt pas in 2023 aangelegd.  

            Het is ten strengste verboden om de weg naar ons clubhuis met auto's in te rijden c.q. te parkeren. Deze doodlopende(!) weg is uitsluitend bedoeld voor leveranciers en hulpdiensten. Bij overtreding zal de wegsleepregeling van toepassing zijn en ook door ons worden ingezet.

-          Op de tekening staat "met de blauwe pijl" aangegeven de nieuwe route. Vanwege een goede doorstroming en om chaos te voorkomen verzoeken wij vriendelijk maar zeer dringend ouders van jeugdleden om deze route te volgen.

-          Parkeren kan op twee manieren plaatsvinden; op het parkeergedeelte naast Kindercampus Zuid of in de Q-Park parkeergarage.
In de Q-Park garage geldt uitsluitend in het weekend het voordelige AFC-tarief van Euro 1,50 per uur voor de eerste 4 uur en dat tarief geldt voor de eerste 200 auto op deze dag (zie fotobijlage voor verwijzing naar de speciale AFC-knop --> Let op: KNOP 3 SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN!)).

-          Fietsen en scooters en voetgangers hebben "via de groene pijl route" wel toegang tot de tijdelijke weg en kunnen uitsluitend gestald worden in de fietsenstalling onder het nieuwe clubhuis (dus niet langs de velden!!).
Fietsenrekken zijn door de Gemeente in deze ruimte aan 1 kant geplaatst en wij verzoeken iedereen om de fietsen in deze rekken te stallen om een goede doorgang instant te houden.

Wij hopen jullie hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Henny Kottmann,
Verenigingsmanager.

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site