SUPPORTERS CLUB THE REDS

SUPPORTERS CLUB THE REDS

Op 5 mei 1993 werd supportersclub “the Reds” opgericht met als voornaamste doelstelling financiële ondersteuning te leveren teneinde de toppositie van AFC in het Nederlandse amateurvoetbal te kunnen continueren. Naast de AFC Vriendelijke bedrijven, de adverteerders en de bordsponsors zorgen de meer dan 50 leden van s.c. “the Reds” voor een welkome financiële aanvulling.

Het door het Reds-bestuur georganiseerde “Reds-Evenement” is ieder jaar weer een geslaagde activiteit.

Mocht u interesse hebben om lid te worden van s.c. “the Reds”, dan is penninmeester Petre van den Dungen van harte bereid u de benodigde informatie te verstrekken (het lidmaatschap van s.c. “the Reds” kan onder bepaalde voorwaarden fiscaal aantrekkelijk zijn).

Emailadres :Peter van den Dungen, vandendungenjr@hotmail.com