STICHTING DE LIEVERDJES VAN AFC

STICHTING DE LIEVERDJES VAN AFC

Sinds geruime tijd bestaat binnen onze vereniging een fonds voor de jeugd: Stichting de Lieverdjes van AFC. Het ontleent zijn naam aan een man die op deze wijze de jeugd van AFC extra financieel ondersteunde, Dé Stoop. Deze oud-voorzitter van FC Amsterdam (de Lieverdjes), overleed in 2007.

Stichting de Lieverdjes van AFC ondersteunt een groot aantal projecten binnen de jeugd zoals Borchland, het Mini WK. Ook zijn extra voetbalmogelijkheden hierdoor mogelijk.

Omdat AFC van tijd tot tijd het aanbod krijgt van leden of ouders van leden, om iets extra’s te doen voor de vereniging

Het fonds is bestemd voor de jeugdafdeling van AFC en wordt beheerd door enkele leden van de jeugdcommissie onder toezicht van de penningmeester van AFC.

Een bijdrage in dit fonds is uiteraard vrijwillig en AFC geeft ook geen ruchtbaarheid aan de sponsors in dit fonds.

Bijdragen van iedere omvang zijn welkom, maar wij kunnen ons voorstellen dat u iets meer informatie daarover wilt hebben. Want uw bijdrage kan ook fiscaal interessant zijn.
Voor meer informatie kan men contact opnemen per mail naar jeugdvoorzitter@afc.nl

AFC is ambitieus en wil graag het aanbod van voetbal en plezier op een nog hoger niveau brengen. En ondanks alle vrijwillige inspanningen is geld daarbij onontbeerlijk.

Als u dit streven deelt en in de gelegenheid bent iets extra’s te doen is dit een prima mogelijkheid.

Stichting de Lieverdjes van AFC

Rekeningnummer: NL69ABNA052 924 5868