Sponsorbijeenkomst AFC

Sponsorbijeenkomst AFC Entrepeneurs Connected Event
(vrij vertaald: bijeenkomst die gelegenheid biedt om ondernemende ondernemers met elkaar te verbinden)

Afgelopen donderdag 29 maart kwamen sponsors van AFC bijeen in het Nederlandse hoofdgebouw van EY (voorheen geheten Ernst & Young), gelegen naast het Sportpark van AFC.

Ditmaal stond de sponsorbijeenkomst van AFC in het teken van VERBINDING! Om dit te realiseren is het belangrijk dat ondernemers van elkaar weten: wie ze zijn, wat ze doen, welke toegevoegde waarde zijn/haar bedrijf heeft en wat een ondernemer verwacht van andere ondernemers binnen het AFC netwerk.
Vandaar dat elke AFC Vriendelijke partner en AFC bordsponsor was gevraagd een elevator pitch te houden van 60 seconden. (Een elevator pitch is een korte presentatie van maximaal 60 seconden waarin je je bedrijf, jezelf of je idee 'verkoopt').

Waar kan je zo’n zakelijke en interactieve bijeenkomst nu beter houden dan bij EY? De organisatie die al ruim 20 jaar in 60 landen, jaarlijks de EY Entrepreneur of the Year award uitreikt: de meest prestigieuze ondernemersprijs ter wereld en zelf tevens een AFC vriendelijk Bedrijf is.

Na ontvangst werden alle sponsoren naar grote hoogte gebracht en konden ze van de 21e etage allereerst genieten van een spectaculair uitzicht over de velden en het clubhuis van AFC, alwaar ze welkom werden geheten door Frank Blenderman; partner bij EY. Vervolgens werd het stokje overgegeven aan Ad Westerhof, Voorzitter van AFC, die iedereen nader toelichtte wat de opzet van de middag was en toen ging het evenement echt van start.

Ernst Groenteman (partner bij EY) beet het spits af om alle aanwezige ondernemers te informeren over de EY Entrepreneur of the Year award en daarna begonnen de elevator pitches, onder toeziend oog van de jury die bestond uit: Ernst Groenteman en de twee ereleden van AFC, Hans Elias en Hans de Wijs.
Het was geweldig om te zien hoe alle aanwezige AFC vriendelijke partners en bordsponsoren zich gedegen hadden voorbereid en goede pitches hielden. Maar zoals het altijd gaat: kan er maar één de winnaar zijn en dit was: Joppe van der Heijden van OVG Real Estate (o.a. opdrachtgever van de toekomstige wolkenkrabber Valley, naast AFC). Met de woorden: “ze zeggen altijd: beter een goede buur, dan een verre vriend”, had hij meteen alle aandacht! Hij kan dan ook binnenkort zijn prijs, een twee uur durende EY Growth Navigator workshop, gaan verzilveren.

Bij de borrel na afloop heerste een enthousiaste sfeer en was meteen duidelijk dat diverse ondernemers het gesprek met elkaar aangingen, nu ze elkaar beter hebben leren kennen. Voor de commerciële commissie een duidelijk signaal om deze lijn voort te zetten. We kijken dan ook uit om alle sponsoren bij het volgende evenement te verwelkomen begin juni.

Een welverdiend woord van dank gaat uit naar Mariette Nienhaus van de Commerciele Commissie  die de voorbereiding en uitvoering van de zeer geslaagde bijeenkomst op voortreffelijke wijze heeft verzorgd.

Hans Elias

Voor foto's zie ons AFC Fotoalbum of klik hier