speech voorzitter t.g.v. 122e verjaardag AFC

Op foto slider: de Ereleden van AFC

Beste AFC-ers !
Vandaag is ons aller AFC jarig en als ieder jaar vieren wij dat met een stijlvol herendiner. Onze 122e verjaardag! Daarmee is AFC één van de oudste clubs in ons land.
122 jaar oud dus, maar alive and kicking.
Voor wij verder gaan, ook namens het bestuur, een bijzonder welkom aan de ereleden Johan de Bie, Kees Gehring, Edwin Geluk, Rob Duis, Ger van Caspel, Bob Neseker, Marcel Koster en last but certainly not least Machiel van der Woude.
Daarnaast ook een groots welkom aan alle hier aanwezige Leden van Verdienste, winnaars van de mr. Henne Boskamp Nobelprijs, AFC Ridders, Zilveren Ploegers, Commissieleden en alle vrijwilligers. Tenslotte een bijzonder welkom aan allen die op professionele wijze aan onze club zijn verbonden.
Ook natuurlijk een hartelijk welkom aan allen die ons financieel ondersteunen, de AFC Vriendelijke Bedrijven, bordsponsors en adverteerders, ondersteuners van Keep Smiling, leden van de supportersclub de Reds en begunstigers van het Lieverdjes fonds.
Daarnaast is het bestuur verheugd dat ook dit jaar zovele AFC-ers onze verjaardag hier met ons vieren en aan jullie allen een zeer warm welkom.
Al deze groepen zijn vaak – op een geheel eigen wijze – betrokken bij AFC. Zonder de financiële steun van velen zouden wij onze ambitieuze plannen niet kunnen uitvoeren. Maar zonder alle vrijwilligers zou de club niets van die plannen kunnen verwezenlijken. Het geheim van het succes ligt dan ook in de combinatie!
Met enthousiaste, deskundige en gemotiveerde vrijwilligers en een gezonde financiële huishouding, ondersteund door een grote groep bedrijven en particulieren, vaak met een lange AFC-historie, lukt het AFC om ieder jaar weer een stapje vooruit te zetten.
Waar wij als club nu staan is imposant en daar kunnen we best trots op zijn.
Het is echter niet uitsluitend de verdienste van het huidige bestuur. Welneen. De huidige bestuursleden staan op de schouders van hun voorgangers waarvan er hier een groot aantal aanwezig is. Ook zij stonden ooit op de schouders van hen die daarvoor grote verenigingsprestaties hebben geleverd.
Het recept is dus simpel. Volhouden om de goede dingen doen.
Managers doen de dingen goed. Maar sterke bestuurders doen goeie dingen.
Het is een beetje zoals met Engelse gazons. U kent ze wel, zover je kunt kijken schitterend egaal groen, geen onkruid met hier en daar een prachtige solitaire boom. Toen er op zo’n Engels landgoed eens een gestreste Amerikaan op bezoek kwam, vroeg hij aan de eigenaar hoe hij dat toch deed. De Amerikaan wilde volgend jaar ook wel zo’n gazon als achtertuin. De Engelsman glimlachte en zei: het is eigenlijk heel simpel. Je zaait goed graszaad en geeft dat regelmatig water tot het begint te groeien. Daarna moet je het maaien, hij wachtte even en zei toen: en dat zo’n driehonderd jaar volhouden ….

Volgens goede traditie hebben wij vanmorgen een bloemetje op Zorgvlied gebracht bij het graf van Schaf Scheepens, één van onze oprichters, voor onze 122ste verjaardag.

Als je onze club op de voet volgt – en wie doet dat niet – dan valt het op dat wij vrij vaak in het nieuws zijn.
Sportief maar ook op gebied van de regelgeving blazen wij ons partijtje mee. Dat moet ook wel vandaag de dag want anders overkomt het je allemaal en wordt je omvergelopen. 122 jaar oud of niet. Naar de mening van het bestuur moet AFC alert zijn en blijven. Daar kom ik straks nog even op terug.

AFC-ers!
In een gemeenschap met de grootte van AFC, ca 2200 leden, eigenlijk een groot dorp dus, gebeurt er veel in een jaar.
Ons clublied zegt het al: “veel lief en leed ons heeft beschoren”.
Geboortes, huwelijken, verjaardagen en grote jubilea, met nog grotere feesten. Maar ook ziektes, narigheid en het wegvallen van clubgenoten. Dat alles hoort bij het leven en dus ook bij onze club. Soms zie je het aankomen Soms ook helemaal niet. Dan schrik je en soms ben je totaal verslagen.In 2016 heeft AFC afscheid genomen van André Bonnet, 62 jaar en lid van de Zilveren Ploeg. Op 22 april overleed Jan Pelsma op de leeftijd van 75 jaar. Jan was lid van AFC sinds 1970 en Zilveren Ploeger. Tijdens onze jaarvergadering in juni j.l ontvingen wij het droevige bericht dat Rik de Boer was overleden. Rik werd 72 jaar, was Lid van Verdienste, AFC Ridder en winnaar van de mr. Henne Boskamp Nobelprijs. Hans Woudstra overleed op 16 oktober j.l. Hans was AFC Ridder en lid van AFC sinds 1945. In november j.l kregen wij het bericht dat Wen van Muijsenberg was overleden op 87-jarige leeftijd. Ondersteunend lid sinds 1950 heeft Wen zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de club door tweewekelijks de raambiljetten van de wedstrijden van AFC rond te brengen. Op 29 november j.l overleed ons Erelid Pim Adriaansz op de leeftijd van 92 jaar. Hij was AFC Ridder en vele jaren scribent in ons clubblad “de Schakel “. In Velsen hebben wij op waardige wijze afscheid van hem genomen.
Volkomen onverwachts overleed AFC Ridder en zilverenploeger Ronny Susan op 25 november j.l op 67-jarige leeftijd. Ronny was AFC-er sinds 1959 en was bijna iedere dag op de club. Bij zijn uitvaart waren zo’n 600 mensen, die hem de laatste eer hebben bewezen. Een paar dagen later overleed ook zijn vrouw Ellen Susan –Disselkoen, op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartfalen. Ellen was de dochter van AFC-er Dick Disselkoen, speler van ons eerste elftal vlak na de Tweede Wereldoorlog en de zus van de in 2004 veel te vroeg overleden AFC-er Tonnie Disselkoen. Nog steeds is het niet te bevatten.
Ik verzoek u een moment van stilte voor al deze AFC-ers die onze club hebben gediend en mee ingekleurd.

AFC-ers !
Met u wil ik het hebben over een aantal zaken die ons raken en onze plannen dwarsbomen. Actuele zaken en zaken die zeer ingrijpend zijn voor onze organisatie en onze financiele huishouding.
AFC is een amateurvereniging en daar hebben onze voorgangers in 1954 vol overtuiging voor gekozen. Ruim 60 jaar gaat dat helemaal goed. Het amateurvoetbal verandert gedurende die tijd naar de eisen van de maatschappij en vervult ook die hele periode een belangrijke maatschappelijke functie.
Weliswaar verdwijnen in de grote steden veel oude en gerenommeerde clubs. De gezonde clubs floreren en de verenigingen uit de provincie groeien als kool.
De KNVB telt momenteel meer dan 1,3 miljoen leden. Ja, amateurleden en daarbij zo’n 1500 leden uit het betaalde voetbal. Samen, op gelijke basis, u hoort het goed, beslissen zij over de toekomst. Ja, de afgevaardigden van het betaald voetbal hebben de helft van de stemmen als het om de toekomst van het amateurvoetbal gaat. Beetje vreemd? Nee, volkomen verkeerd natuurlijk!
In de Jupiler League is ongeveer de helft van de clubs nauwelijks in staat financieel het hoofd boven water te houden. En als de televisiegelden uit de Eredivisie niet meer voor een deel naar de clubs uit de Jupiler league zouden gaan is het vandaag afgelopen met die competitie.
Het voetbal moest beter worden en daarvoor moesten de amateurs instromen. Maar wel volgens de regels van het betaalde voetbal. De pyramidisering was geboren. En wat voor pyramidisering?
Dit hele circus is er eigenlijk maar voor één enkele promotie plaats.
Dus wel 4 clubs degraderen naar de derde divisie en volop doorstroming, lees promotie degradatie tussen 2e, 3e divisie en Hoofdklasse maar naar de Jupiler league slechts één degradant. Dat is Achilles, kun je al een jaar zien aankomen. En dus één promovendus. Dat kun je ook al een maand of wat zien aankomen. Onze trainer Ton du Chatinier voorspelde het al na een paar wedstrijden. Wij zeiden nog: die heeft er verstand van!
Maar goed de aanpassing aan het betaalde voetbal is dus dat wij met onze selectiespelers geregistreerde contracten moeten afsluiten. Nee, niet met allemaal maar dit jaar met 8 en volgend jaar met 13, voor maar liefst 12 uur per week en tegen het minimumloon.
En de rest van de selectie? Tsja doe maar wat. Of is de gedachte dat je hiermee de fiasco’s van WKE, Turkyiem, Dijkse Boys of Young Boys kunt voorkomen. Betere en strengere controles helpen zeker, maar die contracten geven een schijnzekerheid, want de enveloppen bij de douches blijven gewoon bestaan.
Wij vinden het prima als clubs uit onze competitie KNVB-contracten afsluiten met hun spelers. Maar waarom verplichten? Net als de meeste clubs die tegen de invoering van dit soort contracten zijn, voldoet AFC aan alle andere 44 eisen.
In mijn Nieuwjaarstoespraak heb ik erop gewezen dat het systeem nogal wat onvolkomenheden bevat. Het is als je in je nieuwe huis komt en het glas zit er nog niet in, het gas doet het wel, maar de elektra is klaar tot aan het begin van de straat. Een club kan het beschikbare geld maar een keer uitgeven.

Onze jeugd staat al een paar jaar op de eerste plaats van alle amateurclubs in Nederland. Dat kost behalve een enorme inspanning van allen die hiermee bezig zijn ook handen met geld. In plaats daarvan kunnen wij natuurlijk het geld uitgeven aan contracten voor gelouterde spelers uit de Jupiler League en zodoende voldoen wij aan de KNVB eisen.
Misschien denkt u dat ik overdrijf.
In de top tien van de beste jeugd in Nederland staat slechts één enkele zaterdagclub. In de top dertig, een handjevol zaterdagclubs. De clubs uit de Tweede divisie, zo blijkt uit het overzicht, hebben nauwelijks interesse in kwaliteit bij de jeugd.
Het zou van visie getuigen als de KNVB bij de beoordeling van licentie eisen voor de Tweede en Derde divisie bonus punten geeft voor die hoge ranking en zodoende compensatie biedt voor het tekort aan bijvoorbeeld de invulling van de contracten eis.
Dezer dagen is er veel overleg hierover.
De clubs die tegen die contracten zijn hebben zich ook uitgesproken tegen een CAO.
Omdat er zoveel clubs geen CAO willen kan dat ook niet doorgaan en dus hebben de clubs met die contracten een groot probleem omdat zij de spelers met een contractverlenging ineens in dienst hebben, met alle gevolgen van dien.
Het bestuur van de vereniging Tweede en Derdedivisieclubs schaart zich achter de tegenstanders en wil net als die tegenstanders uitstel van de aangekondigde punten aftrek en herziening van de contracteneis.
Morgenavond is er opnieuw een overleg hierover in Zeist bij de KNVB.

Voor de spelers en technische staf is dit uiteraard meer dan vervelend.
In Barcelona op ons trainingskamp hebben wij de spelers en technische staf geïnformeerd over het hoe en waarom.
Natuurlijk was er teleurstelling dat wij wellicht punten dreigen kwijt te raken door niet voetbalzaken. Tegelijk was er ruim begrip voor ons standpunt dat wij tradities hebben en niet bij de eerste de beste windvlaag onze normen, waarden en tradities opgeven. Als je een aanloop neemt moet je wel springen en natuurlijk niet in de buurt van de sloot ineens bang worden.
Binnenkort wordt duidelijk of het in overleg met betrokken partijen wordt opgelost of dat de rechter een uitspraak moet doen

Beste AFC-ers!
Ons nieuwe sportpark en ons nieuwe clubhuis naderen, op tekening weliswaar, haar voltooiing. Op ons huidige sportpark is de voorbereiding goed te zien. Het zevende veld, achterop bij EY, is out of order en daar wordt de parkeergarage nu aangelegd. Eind van dit jaar is die gereed, althans zo is nu de verwachting. Ondertussen wordt er om onze velden van alles gebouwd en veranderd. Parkeren is lastig. Met de gemeente is dagelijks overleg over deze en andere ongemakkelijke situaties voor AFC. We moeten nog even doorbijten en zullen er in samenwerking met de Zuidas en Gemeente echt alles aan doen om “gewoon” door te kunnen voetballen. Met doeken op de hekken proberen we de bouwput uit het zicht te houden.
Op onze site zullen we u binnenkort een korte impressie geven van hoe het er uit gaat zien. Dat ziet er spectaculair uit kan ik u alvast zeggen.
Vorige week hebben wij met de hier aanwezige architect Paul de Ruiter, van het gelijknamige architectenbureau en zijn medewerker Barthold Thijssen een preview gehouden in het clubhuis voor bestuur, Ereleden en een aantal genodigden.
Een indrukwekkende presentatie waarvan wij van zins zijn op korte termijn een video te maken die op onze website zal worden geplaatst.
Het ligt nog steeds in de bedoeling dat wij al eind volgend jaar verhuizen naar onze nieuwe locatie .

AFC-ers!
Er gebeurt veel in de club zoals u hoort en ziet. De enorm succesvolle jeugdafdeling is uitgegroeid tot een waar instituut. Onze jeugd staat volop in de belangstelling. Dat is niet onze bedoeling maar dat kun je niet tegenhouden als je zo hoog speelt. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat nieuwe jeugdleden zich enkel en alleen melden bij AFC om zo snel mogelijk naar een BVO te gaan.
Juist de jeugd die semi-recreatief of uitsluitend recreatief speelt heeft onze bijzondere aandacht. Zij zijn de Veteranen van overmorgen, zij zijn de bestuurders van overmorgen en zij zijn de Zilveren Ploegers van morgen.
Zo’n 15 jaar geleden zei ik eens tegen een journalist: Wij leiden op voor de veteranen. En dat gaat steeds beter lukken.
Zaterdag jl werd het superstar Borchland spektakel gehouden voor onze jongste jeugd Ik heb daar wel 4 penningmeesters in spe gezien en wel 15 voorzitters. Het gaat daar dus goed.

Voor een groot deel is te zien dat de weg naar het veteranen voetbal wekelijks wordt bewandeld door heel veel recreatie senioren, maar ook op prestatief gebied is het daar af en toe puur genieten. De derde helft wordt met het klimmen der jaren steeds belangrijker. Belangrijker dan dit alles. Je wordt zo samen oud. Kijk om je heen hier en realiseer je hoe lang je al die mensen kent. Allemaal clubmensen en samen wordt je dus oud.
Dat is de bedoeling van een club en daarom is het waardevol. En veel meer dan je denkt.
AFC is als een huis voor al onze mensen. AFC is een gevoel, dat kun je eigenlijk niet uitleggen.

Beste AFC-ers.
Er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar.
Ik denk aan de kunstgraskorrels en onze eigen onderzoek waarmee wij zelf konden beslissen. Van de week hoorden wij dat er daar nog een vervolg op komt.
En waar gaan wij met ons eerste elftal eindigen en met het tweede? Allebei op een zeer fraaie tweede plaats. En waar gaat de zaterdag 1 expres naar toe?
In dit tempo is er veel mogelijk bij al deze teams.
Dat geldt ook voor heel veel elftallen bij het seniorenvoetbal en ook veel jeugdteams liggen op kampioenskoers.
Als je op zaterdagmorgen boodschappen in Amsterdam Zuid doet, kom je in de meeste winkels AFC jongetjes en meisjes, nog in hun wedstrijdoutfit, tegen die graag vertellen hoe de wedstrijd die ochtend is verlopen.
Ook dat is AFC !

Tot slot wil ik u mede namens alle bestuursleden een prachtige tweede seizoenshelft toewensen met veel plezier, sportieve successen, vriendschappen en vooral veel woonplezier in ons AFC huis!
Ik dank u wel!

De realisatie van ons 122e jaardiner is tot stand gekomen met steun en medewerking van: Kees Gehring, verenigingsmanager Henny Kottmann, Paul Gehring Lijsten, Ronald Koster, Remco Post, Bob Duis, Ernst Pieter Knupfer, Peter Dekkers en Bob Gehring. Allen zeer hartelijk dank voor jullie inzet en daadkracht!

Ad Westerhof, voorzitter