Speech voorzitter op Jaardiner

Beste AFC/ers
Wat fantastisch dat u er allemaal bij bent op ons jaardiner.
Onze tafelpreses en mijn voorganger Machiel van der Woude heeft u allen ruim welkom geheten en daar sluit ik mij natuurlijk van harte bij aan.
Bij een vereniging als AFC vieren wij de hoogtepunten maar staan ook dicht bij elkaar op dagen dat het tegen zit, soms verwacht, maar soms heel plotseling. Dat zijn de zwarte momenten in het bestaan van AFC.
Het afgelopen jaar overleden Jan Otsen, Bert Witteveen, Jo Bonnet, Hugo Walker, Guus Graanboom en Henk van den Bergh.
Allen betrokken clubgenoten die heel lang verbonden waren aan onze vereniging en ieder op zijn of haar eigen wijze een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan AFC.
Ik verzoek u enige momenten stilte om hen te gedenken.

Om 12 uur wordt onze club 12i jaar oud en dat is een prachtige leeftijd. Morgenochtend zal er een bestuur delegatie naar Zorgvlied gaan om op onze verjaardag bij het graf van Schaf Scheepens, een van de oprichters van AFC, een bloemetje te brengen.
Wij vieren onze verjaardag in aanwezigheid van drie verenigingen waar wij al heel lang bevriend mee zijn, tw HBS uit 1893 hier aanwezig met voorzitter Nick Schavemaker, Hercules uit 1882, met voorzitter Michiel Commandeur en de Koninklijke HFC uit 1879 met hier aanwezig voorzitter Gert Jan Pruijn.
Het is ons een eer en genoegen dat juist zij dit feest met ons meevieren.
Het zijn deze oude clubs, waartoe AFC ook behoort die samen met andere verenigingen, opgericht voor het jaar 1900, de basis hebben gelegd voor het huidige voetbal in Nederland Deze clubs hebben ook aan de wieg gestaan van onze voetbalbond de KNVB.
Lang, ja heel lang is die ontwikkeling voorspoedig verlopen.
Voetbal is uitgegroeid tot de belangrijkste sport in Nederland. In clubverband zijn er wekelijks zo´n 1.2 mio kinderen en volwassenen actief mee bezig.
Tot zover het goede nieuws.

In de jaren 50 werd het betaald voetbal geïntroduceerd in navolging van buitenlandse voorbeelden.
Een model dat tot in de jaren 70 goed functioneerde.
Het amateurvoetbal ontwikkelde zich al die tijd ook voorspoedig.
Dan komt er in het betaald voetbal de klad in.
Eerst langzaam, maar later steeds duidelijker.
De tweede divisie wordt uiteindelijk wegens gebrek aan financieel draagvlak opgeheven en ondanks de bijzondere aandacht en subsidies die decennia lang in de eerste divisie- later Jupiler league- worden gepompt, is het resultaat bedroevend.
Bezoekersaantallen werden jaar op jaar lager en tegelijkertijd moesten de budgetten elke keer naar beneden worden bijgesteld.
Voor iemand met een ouderwets diploma boekhouden voor beginners, het bewijs dat alle seinen op rood staan.
Nog even werd er een opleving verwacht met de lancering van het sportkanaal sport 7, waardoor de inkomsten bij de betaalde clubs aanzienlijk zouden toenemen.
Maar u weet allemaal dat die zender, na zeer korte tijd, de geschiedenis in is gegaan als Sport zeven…….
Zonder dat er van enige koersverandering bij de voetbalbond sprake was werd na dit debacle de negatieve spiraal waarin het betaald voetbal terecht was gekomen vrolijk doorgezet.
De bezoekersaantallen daalden en ingrijpender voor een gezonde bedrijfstak (zo werd het voetbal inmiddels genoemd) kwamen er steeds meer betaalde clubs door gebrek aan voldoende financiële middelen aan de rand van de afgrond terecht.
Vanaf de jaren negentig moesten steeds meer gemeenten in Nederland financieel bijspringen door de aankoop van de grond, het stadion en kwamen andere bezittingen van clubs in gevaar.
Eerst geschiedde dat op grote schaal voor verenigingen uit de Jupiler league, maar sinds begin van deze eeuw komt dit meer en meer voor bij clubs uit de eredivisie.
Nagenoeg alle clubs uit de eredivisie hebben zodoende een, soms knellende, maar zeker gedwongen band met de plaatselijke overheid.
Denk vooral niet dat dit iets uit een langer verleden is. Geenszins! Nog maar enkele weken geleden kwam via de media het bericht dat Enschede een ´stadion constructie´ aanging met FC Twente Ook de voorbeelden van buitenlandse investeerders liggen voor het oprapen. Vitesse en FC Den Haag spreken duidelijke taal.

Het is zeker niet onze bedoeling om de betaalde vanavond clubs te bashen .
Integendeel. Wij allen zijn liefhebbers van goed voetbal. Het is al erg genoeg dat Oranje bij de EK in Frankrijk ontbreekt en dat wij vanaf de camping België moeten aanmoedigen of misschien wel Duitsland.
Wat heeft het amateurvoetbal in Nederland hiermee te maken. Eigenlijk niets natuurlijk.
Wat ons betreft kon dat ook zo blijven.
Maar door de behoefte van de KNVB om het zieke betaald voetbal beter te maken moest de oplossing komen van het gezonde en zeer veel grotere amateurvoetbal.
De komst van de topklasse en volgend jaar de invoering van de tweede divisie is daarbij kennelijk noodzakelijk.
Niet het model van het amateurvoetbal, maar het model van het al heel lang niet goed werkende model betaald voetbal staat daarbij voor ogen.
Van de kennis en kunde van bestuurders uit het amateurvoetbal is bij de totstandkoming nauwelijks gebruik gemaakt en bij cruciale beslissingen was het betaalde voetbal leidend.
Eigenlijk een vreemde gang van zaken.
In het recente verleden zijn er een aantal duidelijke voorbeelden geweest van amateurclubs die het betaald voetbal imiteerden.
Ik noem bijvoorbeeld, Holland, Turkyemspor, Dijkse Boys en Young Boys.
Onze voetbalbond de KNVB had en heeft m.i. de plicht om alle signalen hierover serieus te nemen en ook te onderzoeken maar nog veel meer haar eigen verantwoording te nemen en eigen richtlijnen actief na te leven.
De getrapte en buitengewoon ingewikkelde structuur van de bond staat ook hier slagvaardigheid nogal in de weg.

En hoe zit AFC daar dan in.
Tsja …onze ambitie is om op het hoogste niveau te voetballen, dat proberen wij tenslotte al meer dan 100 jaar!
Maar en dat zeg ik zonder aarzeling: niet tot iedere prijs!
Ja, zo hoog mogelijk maar dan wel op onze voorwaarden.
Als het daarmee ophoudt, dan is dat maar zo.
Ondanks enkele detail verschillen zijn wij, de oude clubs HFC, HBS, Hercules en AFC, het daarover eens.
Ambitie te over bij de Amsterdamsche Football Club, maar geen betaald voetbal.
Redelijke onkostenvergoedingen zijn namelijk wezenlijk iets anders dan arbeidscontracten en cao´s. Nog afgezien of wij dat kunnen betalen.
Mochten wij in die tweede divisie terecht komen dan zien wij wel hoe of dat gaat.
Uiteindelijk zal een verblijf in die klasse ook afhankelijk zijn van de financiële armslag. En daar is dan de steun van alle AFC Vriendelijke bedrijven en de Stichting Keep Smiling hard bij nodig

Over ons vlaggenschip kan ik kort zijn.
Na het afgelopen seizoen dat moeizaam verliep, werd glanzend afgesloten (maar daarover straks meer). Dit seizoen doen wij echt mee en promotie ligt in het verschiet. Een plaats bij de eerste 7 is daarvoor nodig. Een geslaagd trainingskamp op de Canarische eilanden moet de basis zijn voor de tweede seizoenshelft.
De verwachtingen zijn hooggespannen en in die wetenschap kijken wij als bestuur met u allen uit naar de speech van onze aanvoerder Magid Jansen later vanavond

Beste AFC/ers de club is uiteindelijk heel veel groter dan het eerste elftal.
Neem onze jeugd die gisteren een fantastisch mooie dag beleefde op her jaarlijkse indoor Borchland toernooi.
400 spelertjes die een dag helemaal losgaan met voetbal, bowlen, midgetgolf, behendigheids en andere spelletjes. Eten en drinken in overvloed Een echte AFC-klassieker.
Dit jaar onder begeleiding van de jeugdcommissie, vele vrijwilligers waaronder de selectie van onze zaterdag 1.
Een prachtig voorbeeld van verbinding. Jongens die 10 a 15 jaar geleden zelf hebben deelgenomen aan dit evenement en nu de begeleiding verzorgen.
Een paar jaar geleden stelden wij vast dat meer dan vroeger AFC/ers de club verlieten als ze Senior werden om bij andere Amsterdamse clubs in standaardteams te gaan voetballen.
De stap van onze jeugd naar het eerste elftal bleek vaak te groot of de selectie te vol bezet.
Jammer want zo kon er geen vervolg worden gegeven aan ons adagio: wij leiden op voor de Veteranen, waarmee wij bedoelen dat onze jeugd, eventueel met een korte zijstap, klaargestoomd moeten worden voor de Veteranen. Zo blijven er zoveel mogelijk AFC/ers behouden voor de club, zoals anno 2016 er meer dan 250 leden van de zilveren ploeg zijn.  Uniek!
Om die reden heeft het bestuur in samenspraak met de zaterdag -en commissie topamateurs een paar jaar geleden besloten om te proberen ons zaterdag team een sterkere AFC-signatuur te geven.
Veel spelers kwamen terug op het oude nest en dat gaf ook een kwaliteitsimpuls. Zaterdag 1 staat op dit moment bovenaan in de tweede klasse en doet mee voor de promotie. Wij wensen Benno Nihon en zijn jongens veel succes.

Beste AFC/ers
Het jaardiner is de geëigende plek om nieuws over onze club met u te delen.
Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat Bart Logchies ook volgend jaar onze hoofdtrainer zal zijn.
Ook met de assistent-trainer Said Moumane werd overeenstemming bereikt voor komende seizoen.
De trainer van het tweede elftal Roy Tular zal samen met joey Zebeda  eneneens zijn werkzaamheden volgend jaar bij AFC voortzetten.
En last but not least  zal Benno Nihom ook volgend jaar aan het roer staan bij de zaterdag 1.
Al deze succesvolle trainers zijn hier aanwezig. Een groot applaus.
Fijn dat wij dit hier bekend konden maken.

AFC/ers !
Als ieder jaar hebben wij het ook heel even met u over ons nieuwe sportpark en ons sportpark.
Het afgelopen jaar hebben we tweewekelijks met een AFC-delegatie alle mogelijke details besproken met de gemeentelijke autoriteiten.
Binnenkort zal het bestuur een informatieavond voor onze leden houden om de stand van zaken in detail te laten zien.
In het algemeen ziet het er goed uit, maar dat kunt u straks zelf beoordelen.
Feit is wel dat ruimte schaars blijft op de duurste grond van Nederland.
Ja er kunnen 5 kunstgrasvelden met verlichting etc worden aangelegden een schitterend clubhuis zal ook verrijzen.
Ook nog een parkeergarage onder een van de velden.
En ook ja om ons heen de kans op de Zuidas met zijn gebouwen een enorme dynamiek. Sommigen vinden dat prachtig en sommigen houden meer van een ruimtelijke omgeving. Alleen die is er niet op de Zuidas… In de komende zomer gaat het beginnen met de aanleg van een tijd delijk kunstgrasveld en het buiten gebruikstelling van de achterste velden 6 en 7 Wordt zeer zeker vervolgd!

Beste AFC/ers
In de afgelopen maand heeft er in het bestuur een wisseling van de wacht plaatsgevonden.
Op de jaarvergadering was dat al aangekondigd maar ik wilde het juist hier niet onbesproken laten. Eigenlijk vooral om Benno Honsdrecht te bedanken voor zijn enorme inzet bij zijn penningmeesterschap de afgelopen 7 jaar en ook Milko Vinke te bedanken voor zijn succesvolle werk als commissaris technische zaken.
Beide AFC/ers blijven, ook organisatorisch behouden voor de club.
Het jaardiner is mi het perfecte podium om hen met een applaus te eren.

Clubgenoten,
Het gaat goed met onze vereniging.
In alle geledingen, in alle haarvaten proef en ruik je de historie en de traditie.
Daar is generatie op generatie op generatie aan gewerkt, bijgeslepen, in model gevijld en fraai geboetseerd.
Het uiteindelijke resultaat koesteren wij als onze club.
Al die tijd mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers die meestal jaren hun vrije tijd om niet aan AFC gaven.
Vrijwilligers zijn het cement tussen de stenen en geven het AFC-gebouw een robuuste stabiliteit.
De vorig jaar ingestelde vrijwilligersavond met de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar is weer een stap in de blijvende erkenning van het fenomeen vrijwilliger.
Jacques Springer bij de jeugd en Cocky van Duijvenbode waren de eersten die deze prestigieuze prijs in ontvangst mochten nemen.
Het AFC-bestuur heeft gemeend juist nu in deze tijd van verzakelijking en het ik/tijdperk verder invulling te geven aan het aanmoedigen en waarderen van vrijwilligers.
U hoort daar zeer binnenkort meer over.

In deze speech wil ik een speciaal woord van dank richten aan onze AFC Vriendelijke bedrijven en overige sponsoren, mensen en bedrijven die AFC financieel ondersteunen. Zonder hun bijdrage is het onmogelijk om zelfs maar in de buurt te komen van het hedendaagse succes.
AFC koestert deze begunstigers met wie wij soms al decennialang een uitstekende band hebben.
Hulde!

Beste AFC/ers,
Als het allemaal een beetje meezit is besturen best leuk en ontspannende.
Soms is het ook hectisch maar het geeft vooral geweldig veel energie.
Daar ben ik mijn medebestuurders, de commissies, ja alle vrijwilligers en u allen zeer dankbaar voor.
Onze taak is onze mooie club verder te brengen en het goede te behouden.
Een prachtige taak.
Nu alvast van harte gefeliciteerd met de 121 ste verjaardag van ons aller AFC.

Als altijd eindig ik:
Met u allen zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet!
Ik dank u wel!

Ad Westerhof
Voorzitter AFC