Speech voorzitter AFC op Jaardiner

Onze 120-jarige AFC kan terugzien op een zeer geslaagd jaardiner in het Americain Hotel in Amsterdam. 162 AFC’ers en genodigden zaten aan onder de voortreffelijke leiding van tafelpraeses Tom Egbers.

Voorzitter Ad Westerhof hield zijn maiden-speech (zie hieronder), Pepijn Kluin werd benoemd tot speler van het jaar, Bob Duis ontving de mr. Henne Boskamp Nobelprijs, Wim Ringe werd benoemd tot Lid van Verdienste en Jack van Gelder tot Ambassadeur van AFC.

Voor foto's zie het AFC Fotoalbum of klik hier

Op het Jaardiner hield voorzitter Ad Westerhof de navolgende speech.

Waarde AFC-ers

Overmorgen de 18de januari is onze club jarig en is dan 120 jaar oud.

Een prachtige leeftijd !

120 jaar is volgens Britse en Russische onderzoekers ook de maximale leeftijd van de mens. Die mens van die leeftijd is hier niet aanwezig . Maar theoretisch zou er dus een AFC-er kunnen zijn die bij de oprichting net was geboren.

120 jaar geleden werd ook de erfpacht in gemeente Amsterdam ingevoerd. Met de naderende verhuizing van ons sportpark op de Zuidas een interessant gegeven,nu er sprake van is dat het systeem wellicht gaat worden aangepast.

Ik kom daar straks nog over te spreken.

120 is natuurlijke ook de maximaal toegestane snelheid op veel snelwegen.

Maar 120 is ook de zeer bijzondere Gibson gitaar, ook wel de radical explorer genoemd.

Een beest van een instrument,zeker om te zien.

En tenslotte is 120 ook de naam van Club 120 in Toronto,maar als ik daarover uitwijdt wordt het toch nog een hele andere avond…..

Zoals binnen AFC gebruikelijk heeft uw voorzitter ,vergezeld door erelid en  mede-organisator van het jaardiner, Edwin Geluk, vanmorgen een bezoek gebracht aan Zorgvlied om een bloemetje te brengen bij onze oprichter Schaf Scheepens, zo treffend te zien op het schilderij hier naast mij.

Ieder jaar is het weer bijzonder om deze traditie mee te maken. Dat geldt voor mij en Edwin, maar ook voor Johan de Bie , Machiel van der Woude en Kees Gehring  die dat vele jaren hebben gedaan en die ik ook een paar keer heb vergezeld.

Het is een natuurlijk moment om ook nu stil te staan bij alle clubvrienden en clubvriendinnen die er niet meer zijn. Zo waren velen van u aanwezig op de begrafenis van onze oud-voorzitter en erelid Rein Akkerman sr. Op 20 augustus 2014. Graag houd ik met u enige momenten stilte om bij hem en andere overleden AFC-ers stil te staan.

Vanavond ontbreken er ook een aantal AFC-ers door ziekte en andere ongemakken.

Zo is Nol Kulkens, een trouwe bezoeker van ons diner herstellende van een plotseling ongemak en is de gezondheid van good old Pim v.d. Meent nogal broos. Gelukkig is Pim weer uit het ziekenhuis. Met onze vaste fotograaf en AFC-er Jan Otsen gaat het niet best. Deze week bezocht ik hem samen met Edwin en het ziet er helaas slecht uit.

Tenslotte een goed bericht over Sylvia Gehring ,de vrouw van Kees en de moeder van Robert en Bob. Met haar gaat het de goede kant op.

Nog meer goede berichten.

Vorig jaar om deze tijd ontbrak oud voorzitter Machiel van der Woude. Inmiddels is hij weer helemaal hersteld en wij zijn ongelofelijk verheugd dat hij hier vanavond weer prominent aanwezig is.

 

Beste AFC-ers

Met uw welnemen laat ik een aantal, op dit moment, belangrijke zaken van de club aan de orde komen.

De club heeft een absoluut bijzonder jaar meegemaakt met het behalen van het kampioenschap van Nederland bij de zondagamateurs. Een fantastisch mooie prestatie die AFC een enorme boost heeft gegeven.

Hulde aan de kampioenen!! Zojuist hebben wij de hoofdrolspelers terecht in het zonnetje gezet.

Zondag a.s. nota bene op onze 120 jarige verjaardag moeten onze jongens van AFC, olv onze nieuwe trainer/coach Stanley Menzo weer aan de bak. Uit tegen Leonidas. Jongens heel veel succes !!

Sprekend over ons eerste elftal roep ik meteen bij u in gedachte de discussie over de nieuwe landelijke klasse, populair gezegd  de tweede divisie.

Als u op de nieuwjaarsreceptie bent geweest of onze website heeft gevolgd heeft u kunnen zien dat een mooie carrière bij de KNVB er voor mij, op korte termijn, niet in zit…..

Anders gezegd wij, het bestuur van AFC, hebben een uitgesproken mening over de invoering van die landelijke klasse en alle maatregelen die erbij horen.

Begrijp mij goed, AFC heeft niets tegen het betaalde voetbal. Integendeel! In de bekercompetitie spelen we ongeveer elk jaar tegen een zg BVO.

Daar worden ook geen aanvullende regels gesteld over het verplicht aanstellen van een aantal contractspelers .Waarom zou dat dan wel moeten in een reguliere competitie? Ik denk ook niet dat Barcelona als zij voor de Champions League in de Arena  tegen Ajax spelen vooraf informeren hoeveel contractspelers Ajax heeft en als het er in hun ogen te weinig zijn dan maar afbellen!

De vraag is zo langzamerhand : waar stopt het amateurvoetbal en waar begint het profvoetbal?

Tijd voor een discussie binnen het amateurvoetbal, en met name met de betrokken clubs ,zonder inmenging van het betaalde voetbal.

De KNVB moet niet eenzijdig over deze clubs beslissen maar met deze clubs in gesprek gaan en  de juiste route kiezen en dan zorgen voor een maximaal draagvlak.

Een betaald voetbalorganisatie is veel meer dan het betalen van spelers in welke vorm dan ook.

Gelet op de positieve reacties op mijn nieuwjaars speech verwacht ik nog een strak debat hierover en voorspel ik dat het eindresultaat anders is dan het er nu uitziet.

Of wij ons voor niets druk hierover maken omdat de huidige stand op de ranglijst het tegendeel bewijst van onze ambities ,horen wij straks, wanneer Magid Jansen, onze aanvoerder, het woord neemt.

 

Beste AFC-ers,

Met circa 2000 leden en donateurs en met circa 120 teams in de competitie en ondersteund door meer dan 250 vrijwilligers, waarvan de meesten een elftal begeleiden is AFC een hele grote club, een hele grote club.

In de loop der jaren hebben vele vrijwilligers de organisatie op zich genomen,maar de samenleving en dus ook ons AFC is steeds complexer geworden. De eisen die aan vrijwilligers worden gesteld groeien ieder jaar.

Terecht, als je met schrik in het hart leest over recente misstanden bij hockeyclubs, over uitwassen bij een voetbalclub of over een volkomen ontspoorde zweminstructeur. Om die reden wordt er van alle vrijwilligers en trainers een bewijs van goed gedrag verlangd. Veel van die eisen hebben te maken met de veranderende maatschappelijke positie van een voetbalclub.

Vergeet niet dat de opvoeding, het meegeven van normen, waarden en respect voor elkaar en elkaars mening en eigendommen in toenemende mate aandacht krijgt binnen sportverenigingen.

Niet omdat die verenigingen staan te dringen om hier een voortrekkersrol in te hebben maar vooral door de verminderende positie op dit gebied van ouders en scholen .Of soms zelfs door het geheel wegvallen van die functie daar.

Door de toenemende complexiteit van onze samenleving en de verantwoording die ook AFC daarvoor neemt moet er voor al die vrijwilligers een goed geolied apparaat klaar staan, bestuurd door professionals.

Met andere woorden: de vrijwilligers van AFC kunnen pas goed bijdragen aan het succes als de organisatie op orde is.Daarin heeft AFC de laatste jaren grote stappen gezet.

We zijn er echter nog niet. Ook dit jaar wordt de organisatie verder aangepast. Dat kost geld en moeite, maar dat hebben wij er graag voorover. Uiteindelijk zullen alle mooie plannen, zonder een goeie uitvoeringsorganisatie, helaas  sterven in schoonheid.

Op onze nieuwjaarsreceptie heb ik het met u gehad over de begrippen  wij en ik . Voetbal is een teamsport . Vandaar dat het normaal is dat het over wij gaat en niet over ik.

De kracht van een club.

Ook heb ik toen aangegeven dat je op twee manieren naar het lidmaatschap van een vereniging kunt kijken.

Als een product en dan denk je wat krijg ik voor mijn geld of het is  de perfecte mogelijkheid om iets voor de club en dus voor  jouw  omgeving te kunnen doen. Misschien wel een andere, nee een betere manier om naar een lidmaatschap  van een vereniging te kijken..

Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het vrouwen en meisjes voetbal bij AFC .Een historisch moment in vele opzichten.

De commissie wordt getrokken door Michael Parsser vanavond hier aanwezig, die op steun kan rekenen, voor het vrouwen team, van Eddie Meijer en John Parsser (ook vanavond aanwezig ) en oud topscheidsrechter Bep Thomas die de jeugd begeleidt. Samen met de inspanningen van de jeugdcommissie is het goed op de rit.

Daarnaast, ook nog maar een jaar actief, kent AFC een interne senioren recreatiecompetitie de zogenaamde 'Heeren Competitie' die op vrijdagavond haar wedstrijden speelt. Onder leiding van Jochen Blaffert en Derek van der Vlugt (ook hier aanwezig) groeit dit nieuwe vrijdagavondvoetbal  gestaag.

 

Beste clubgenoten!

Onze club kent een bloeiende jeugdafdeling.

Al heel lange tijd onwaarschijnlijk succesvol. Zelfs een aantal jaren in successie uitgeroepen tot de beste jeugd van Nederland in het amateurvoetbal. Een prestatie van formaat .Eenzame klasse!  Applaus.

Met vereende krachten hebben vele generaties een stevig fundament gelegd voor dit unieke AFC jeugdbolwerk.

U hoort het goed, wij spreken over jeugdvoetbal en niet over jeugdopleiding. Tenslotte leiden we namelijk helemaal niet op of het zou voor onze eigen veteranen moeten zijn !

Elke zaterdagmorgen ziet ons sportpark er buitengewoon vrolijk uit. Met afstand het drukste en gezelligste sportpark van Amsterdam en omgeving.

Ga eens kijken. Je weet niet wat je ziet! En ga vooral morgen kijken, wanneer de jongste jeugd op Borchland het Superstar evenement gaat beleven. Heel bijzonder en veel leuker dan de meubelboulevard of de wekelijkse boodschappen.

Dank aan alle AFC vrijwilligers die dit spektakel mogelijk maken!

 

Ook onze grote recreatie afdeling, mannen en ook vrouwen tegenwoordig, bloeit als nooit tevoren.

Het aantal aanmeldingen voor het seizoen 2014/2015 was exceptioneel  hoog. Voor zo’n 900 spelers, jeugd en senioren, was helaas geen plaats. Het ligt voor de hand dat ook in de komende jaren dit het beeld zal zijn. En dan wordt een groot dilemma voor AFC ineens heel zichtbaar. Moeten wij  groeien met het ledental tot de grenzen, ook van het nieuwe sportpark, echt bereikt zijn? Of zien wij een ander soort AFC voor ons waar het allemaal wat overzichtelijker wordt en de menselijke maat dichterbij blijft.

Vragen waarover het bestuur zich de komende jaren moet buigen, waarvoor beleid moet worden gemaakt. Om dat soort beslissingen te kunnen nemen is betrokkenheid van de club nodig.

Om die reden is het bestuur voornemens  een adviesraad in te stellen. Daarvoor  wil het bestuur AFC-ers benaderen die sterk geworteld zijn in de club en die speciale kennis dragen en ervaring hebben met die zaken waarover het bestuur wil klankborden.

De omvang van de club, op welk niveau hoort  ons  eerste elftal te spelen,hoe zien de financiën en het jeugdbeleid er op langere termijn uit, hoe moet het nieuwe sportpark worden enz. enz. Allemaal zaken die de komende jaren zeker aan de orde zullen komen en waar wij een serieus beleid voor moeten ontwikkelen.

Vanaf deze plaats spreek ik mijn dank en waardering uit voor de inzet van al mijn collega  bestuursleden, die elk op hun eigen wijze,zich inzetten voor ons aller AFC.

Zij zorgen er met alle commissieleden en alle vrijwilligers voor dat de club dag in dag uit zich van haar beste kant kan laten zien. Dit alles uiteraard ondersteund door een professionele staf aangestuurd door onze verenigingsmanager Henny Kottmann.

Applaus!

 

Beste AFC-ers,

De club is altijd in beweging.

Met de gemeente hebben wij afspraken gemaakt over een nieuw sportpark aan de Zuidas. Het ziet er prima uit maar….het moet nog wel even gebeuren. Volgens planning gaat er deze zomer al het een en ander veranderen.

Voorbereidingen op de velden 6 en 7 en kabels en leidingen in de directe omgeving worden omgeleid.  Wij hebben er alle vertrouwen in dat het straks een AFC waardige locatie wordt.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over onze commerciële activiteiten.

Om onze ambities te kunnen waarmaken is een grote daadkracht, een berg energie, een goeie samenwerking en bovendien voldoende financiële armslag nodig. Naar onze mening kan dat laatste alleen als wij de zaken gestructureerd aanpakken.

De komende maanden zult u hier een aantal voorbeelden van zien in een mail, op de website en in ons clubhuis.

Op velen van u zal een beroep worden gedaan ons te helpen en ons met raad en daad ter zijde te staan.

Door de groep van financiële ondersteuners te vergroten willen wij  juist de continuïteit verder waarborgen. Zonder de financiële bijdrage van onze AFC-Vriendelijke Bedrijven en overige sponsors zou de contributie zeer fors verhoogd moeten worden om het huidige niveau te kunnen handhaven.

Daarom is AFC haar sponsors heel dankbaar en laten wij hen dat duidelijk weten op een dag als vandaag. Applaus!

 

Waarde AFC-ers,

Een bijeenkomst als deze, het jaardiner, is absoluut uniek.

Vele jaren alweer is de organisatie in handen van erelid  Edwin Geluk gesteund door Henny Kottmann . Evenals vorig jaar en ook deel van de organisatie ,is Tom Egbers vanavond onze zeer gewaardeerde tafelpraeses. Voor deze mannen en voor hen die hand –en spandiensten leverden een groot Applaus!

 

Dan Tenslotte:

Wij  genieten van de locatie en van elkaar, maar bovenal van ons aller AFC.

Het motto van FC Barcelona is : mes que un club. Dat is Catalaans.

Voor AFC geldt zeker hetzelfde : AFC, meer dan een club!!

Dat vertellen wij elkaar door alle verhalen heen. Dat is de boodschap.

Samen worden wij oud, generatie na generatie.

Ik heb u lief mijn AFC !!

 

Dank u wel.