Samenstelling elftalcommissie Topamateurs

Oud eerste elftalspelers Henk Bijlsma en Frank Keijzer hebben onlangs aangegeven dat zij aan het einde van dit huidige seizoen, na vele jaren deel te hebben uitgemaakt van de commissie Topamateurs, hun activiteiten in deze zullen beëindigen. Met ingang van heden zijn oud eerste elftalspelers Jair Koekoek en Benjamin Pinto tot de commissie Topamateurs toegetreden.

Van Henk en Frank zal later op gepaste wijze afscheid worden genomen en wij wensen Jair en Benjamin langs deze weg veel succes in hun nieuwe functie.

Bestuur AFC