Ridderlunch bij AFC

Staand van links naar rechts: Ronald Sarfaty,  Mannus Kinsbergen, Duco Ohm, Arthur Reddering, Bas Rachman, Willem Vos, Ruud van Ommeren, Ab Landman, Henk Gamelkoorn, Kees Boyenk, Hans Dukker, Jack van Gelder, Ton Balk, Daan Kappelhoff, Henny Kottmann, Herman Fritzsche, Ron Prins, Hans Honsdrecht, Wim Ringe, Cees Kerker, Jaap Draisma, Frank Reddering, Rob Domhof, Bob van den Bergh, Roel Ridderikhoff, Wouter Amesz, Jos Lonnee, Frans Juch, Ernst Huisman, Charles Wiggemansen, Rein Minor, Ron van Doesburg,, Ger Smit, Roy van Dijk, Ernst Seunke en Henk Dik.
Zittend van links naar rechts: Dop Polak, Paul Koster, Hans Mulder, Hans de Wijs, Johan de Bie, Wil Brommelcamp, Ger van Caspel, Kees Gehring, Max de Bruin, Michael Kahn en Marcel Koster.

Vanmiddag vond in het clubhuis van AFC de jaarlijkse Ridderlunch plaats.
AFC Ridders zijn clubgenoten die 50 jaar of langer lid zijn.
De eerste AFC’er die tot Ridder werd benoemd was oud-secretaris Jacques van Ooij in 1948, waarna in de periode van 69 jaar, van 1948 tot 2017 totaal 180 Ridders deze grote eer hebben ervaren.
Anno 2017 zijn 79 van hen in leven, circa 50 Ridders waren tijdens deze lunch aanwezig.
Waarnemend tafelvoorzitter Johan de Bie (hij verving Max de Bruin Sr.) kon 3 nieuwe Ridders begroeten: de Leden van Verdienste Frans Jüch en Roy van Dijk en de in 1967 van AJAX overgekomen Hans Dukker, die naast AFC’er ook vele jaren prominent speler was van het eerste elftal van AFC’s dochterclub, de Amsterdamsche Cricket Club.
Voorzitter Ad Westerhof was als gast aanwezig en informeerde de aanwezige Ridders over de huidige stand van zaken van de AFC.
De oudste AFC’er Willy Brommelcamp vierde kort geleden zijn 95e verjaardag (hij werd lid van AFC in 1936, 81 jaar geleden!) en bood de aanwezige Ridders na afloop van de lunch een verjaardagsdrankje aan.
Proost Wil en nog vele jaren!

KG

 Op de foto, de drie nieuwe Ridders, van links naar rechts: Hans Dukker, Frans Juch en Roy van Dijk.