Ridderlunch 2023 met verslag en foto's

Traditioneel vindt op de eerste dinsdag van april, dit jaar dus 4 April, de Ridderlunch plaats.

De eerste Ridderlunch werd in 2006 georganiseerd op initiatief van Max de Bruin Sr.

In de historie van AFC bereikten 238 leden de Ridder-status ( 50 jaar lid).

Van de 101 huidige Ridders, kwamen er 4 april 48 naar ons clubhuis om elkaar tijdens de lunch te ontmoeten.

Zij kwamen uit het hele land, Henk Gamelkoorn uit Maastricht, Co Onsman uit Breda en De’ Hurwits kwam uit Italië gevlogen. Hoewel al 58 jaar lid, was dit de eerste keer, dat hij kwam aanschuiven. We hopen hem meer te zien.

Oudste lid van AFC is Erelid Fred van Soomeren, 81 jaar lid. Vanuit Knokke wenste hij alle aanwezigen een fijne lunch. Max de Bruin Sr, 80 jaar lid, was de aanwezige met het grootse aantal jaren lidmaatschap, op de voet gevolgd door Erelid Hans de Wijs Sr, 79 jaar lid en Erelid Marcel Koster, 76 jaar lid. Het wordt  zo langzamerhand tijd voor een nieuwe categorie voor 75 jaar AFC-lidmaatschap.

Bij de start van de bijeenkomst werd stilgestaan bij het plotseling overlijden van Hans Honsdrecht. Hij was van het begin van de Ridder-lunches in 2006 betrokken bij de organisatie. Daarnaast was hij heel veel jaren actief voor de Zilveren Ploeg. Hij was altijd zeer betrokken en had veel vrienden binnen AFC. Het aflopen jaar moest ook afscheid genomen worden van Ridders Luc van Mierlo, Hans Geluk, Ernst Seunke, Karel van Osch en Henny Cruijff. Zij worden zeer gemist.

Dit jaar bereikten 5 AFC-ers de mijlpaal van 50 jaar lidmaatschap. Karel de Graaf, Dick Visser en Michiel Roedema kregen van AFC-voorzitter Brian Speelman de bij het Ridderschap behorende versierselen opgespeld. Brennus en Guido van der Klaauw konden niet aanwezig zijn en moeten nog even wachten.

Door de aanwezigen werden de nodige herinneringen en anekdotes opgehaald. Met ruim 3000 jaar lidmaatschap aan tafel niet zo verwonderlijk.

De bijeenkomst werd in goede banen geleid door de commissie Ridderspoor, bestaande uit Edwin Geluk en Frank Reddering, waarvoor dank.

Voor foto's van Tom Poederbach zie ons AFC Fotoalbum of klik hier