Resultaten monstername kunstgrasvelden AFC

Deze week ontvingen wij de resultaten van de monsteropname die geanalyseerd zijn door Bureau Veritas in Duitsland.

Zowel voor de monstername zelf als voor het laboratorium hebben wij gekozen voor twee internationaal opererende bedrijven met een sterke reputatie.

Dat vond AFC belangrijk om nadien geen discussies met instanties als de RIVM, de KNVB of de Gemeente Amsterdam te krijgen over de kwaliteit van het onderzoek en ook mogelijke belangenverstrengeling van andere onderzoeksbureaus uit te sluiten.
Ook de lijst van gevaarlijke stoffen die in de analyse zijn betrokken is 1op1 overgenomen van het RIVM. Het heeft een paar weken geduurd voordat die lijst beschikbaar was. Wij hebben daarop gewacht, zodat ons onderzoek vergelijkbaar is met het onderzoek door RIVM in opdracht van de KNVB.

 

Zoals uit verschillende perspublicaties naar voren kwam is er geen norm voor kunstgrasvelden, anders dan een milieunorm en aan die laatste norm voldoen verreweg de meeste kunstgrasvelden, zo ook die van AFC.

Over de gevaren voor de gezondheid kan hooguit teruggegrepen worden naar een norm voor bijvoorbeeld plastic (kinder)speelgoed. Daar is 0,5 mg/kg de maximaal toegestane hoeveelheid polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Pak –epa16) in producten. Hierbij is ook rekening gehouden dat kinderen speelgoed in hun mond kunnen stoppen.

Uit andere beschikbare recente onderzoeken in het zuiden van het land, die zijn gedaan naar aanleiding van de commotie hierover, valt –vergelijkenderwijs- vast te stellen dat de velden van AFC met een gemeten waarde van 2,2 tot 2,5 mg/kg bij benzo(a)pyreen iets onder tot gelijk (2,2 tot 3,2 mg/kg) zijn aan de aldaar gemeten waarden.

AFC is niet deskundig genoeg om de gevaren van de infill van kunstgrasvelden op korte en lange termijn vast te stellen. Daarvoor zullen wij ons laten adviseren door ter zake deskundigen. Overigens is het onderzoek gericht op de aanwezigheid van 16 pak’s en 11 zware metalen.

Met deze resultaten zullen wij de Gemeente benaderen om met hen te komen tot een oplossing voor AFC.

AFC realiseert zich dat deze stap slechts de helft van een oplossing is; 50 procent van onze wedstrijden worden immers elders (uit) gespeeld.

Tijdens de behandeling in de Amsterdamse Gemeenteraad heeft wethouder van sport, Eric van der Burg, hierover toegezegd dat er in de stad geen nieuwe kunstgrasvelden met rubber infill worden aangelegd en dat er na publicatie van het RIVM rapport besloten wordt of en waar er velden moeten worden vervangen. Plezierig dat er op ons nieuwe sportpark “veilige” kunstgrasvelden worden aangelegd, maar ook de komende twee tot drie jaar, tot het zover is, moet er veilig gevoetbald kunnen worden.

Als gezegd vindt binnenkort overleg plaats met de eigenaar van de velden, de Gemeente Amsterdam.

Via de site en ons clubblad de Schakel houden wij alle leden uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij realiseren ons dat mogelijke onrust en bezorgdheid onder de leden over de infill van de velden op dit moment nog niet is weggenomen, maar wij vinden het belangrijk om onze leden ook van deze tussentijdse bevindingen op de hoogte te stellen.

AW