Petitie tegen de komst van een 'Erotisch Centrum'

Beste AFC’ers,

Namens het bestuur van AFC wil ik graag ons standpunt delen over een belangrijke kwestie die de leefbaarheid van onze prachtige binnenstad betreft. Wij ondersteunen vol overtuiging de actie van www.tekentegen.nl.

Het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad is een doel dat voor iedere Amsterdammer van groot belang is, ongeacht of je er woont of niet. De recente plannen van de gemeente om sekswerkers te verplaatsen naar een 'Erotisch Centrum' met als doel de drukte en overlast in de binnenstad te verminderen, bieden naar onze mening geen oplossing.

In plaats van de leefbaarheid te vergroten, zal dit plan de problematiek slechts verplaatsen naar twee locaties in de stad, met alle gevolgen van dien. Wij geloven dat dit niet de juiste weg is om de leefbaarheid in onze stad te bevorderen.

Daarom roepen wij alle AFC’ers op om de petitie te ondertekenen. Laten we gezamenlijk opkomen vóór het vergroten van de leefbaarheid in Amsterdam en tégen de komst van een Erotisch Centrum.

Met vriendelijke groet,
Brian Speelman

Voorzitter van AFC